Pages

Friday, January 1, 2010

Kevin Tanti (1982 - )

Membru Tal-Ghaqda Poeti Maltin

Jahdem bhala infermier. Mizzewweg lil Jacqueline u ghandhom tifel, Kyle.

Aħfirli Mulej

Aħfirli Mulej jekk
ma fhimtekx,
jisgħobbija Missier li
ma stmajtekx.
Ma ridtx.
Iċ-ċirkostanzi li ħassejt
F’qalbi
ġabuni f’sitwazzjoni
li talbi
nħossu
mhux mismugħ.
Kultant ninsa l-ġid
li qlajt
u naħseb biss
f’li rajt
dak il-ħin.
Ta’ dan kollu,Missier
jisgħobbija .
Naf li fit-tbatijieti
int hemm għalija
MAĦFRA

Kevin Tanti

Imħabbithom

Ippruvaw jwaqqfu mħabbithom
qalgħulhom ostakli kemm trid
kulħadd ipprova jtellifhom
bl-iskuża jridilhom il-ġid

Qalulhom dan ma kienx sewwa,
jmur kontra dak li ried Alla.
Il-morali ukoll semmew,
li dak għemilhom kien falla

Dahku bihom u għajjruhom,
sa n-nies bihom għamlu żufjett,
minn drittijithom ċaħħduhom
fuq dik ħajjithom għamlu jedd

Iżd’ huma

Ma xtaqux min jitħassarhom,
min f’ħajjithom jindaħlilhom
Xtaqu biss lil min jagħrafhom
jew lil min sewwa jifimhom

Ma xtaqux il-privileġġi
jew fuq ħaddieħor xi vantaġġ
Riedu biss dak li hu tagħhom
u min jagħmlilhom ftit kuraġġ

U b’ħajjithom baqgħu miexja
anke jekk fit-toroq iebsin
Imma kellhom għodda tajba
l-imħabba tagħhom lejn xulxin

Kevin Tanti

KWIET

Sabiħ,
kwiet msaħħar tax-xmajjar
miksur mill-ilmijiet
ġej mill-muntanji.
Jpaxxik.

Isbaħ,
il-ħemda fl-imsaġar
mtellfa mill-irjiħat
li qegħdin jonfħu.
Thennik

L-isbaħ,
il-kwiet li hemm f’qalbi
mtellef biss minn taħbit
li qiegħed joktor.
Għalik

Kevin Tanti

No comments:

Post a Comment