Pages

Friday, November 29, 2013

Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 'Mons. Amante Buontempo' 2013

Sezzjoni tal-Malti

L-Ewwel: Romanza lir-Rażan, ta' Therese Pace

It-Tieni: Kewkba Mitfija, ta' Josef Borg

It-Tielet: It-Teżor li ħbejt ġo fija, ta' Stefano Farrugia

Sezzjoni tal-Ingliż

L-Ewwel: Contemp(t)orary, ta' Kristina Miggiani

It-Tieni: Dictionary Blues, ta' Therese Vella

Imsemmija b'Ġieħ: Orisons of a Disgruntled Citizen, ta' Therese Pace

Sezzjoni tat-Taljan

L-Ewwel: Luci nel Tramonto, ta' Jane Micallef

It-Tieni: Caro Cuore, ta' Dr. Michelle Muscat

Imsemmija b'Ġieħ: Proposte all'Arno, ta' Therese Pace