Pages

Saturday, February 23, 2013

Qari ta' poeżiji s-Sibt filgħodu

Għat-tielet darba, l-Għaqda Poeti Maltin se terġa' żżomm l-appuntament tagħha għal qari ta' poeżiji kemm mill-imsieħba tagħha u kemm minn dawk mhumiex nhar is-Sibt, 2 ta' Marzu mill-10:00 sa nofsinhar fil-Belt Valletta. Kull min iħoss li għandu jesprimi ruħu f'forma poetika, huwa mistieden jattendi. It-tema hija ħielsa u tista' tkun f'kull ilsien sakemm din tkun addattata għal pubbliku. Jekk wieħed iħoss il-ħtieġa li jagħti ħjiel ta' dak li jkun se jaqra, jista' jagħmel dan ukoll. Din id-darba, biex ikun hemm ambjent aktar fejn wieħed jista' jfisser it-tqanqiliet tiegħu f'iżjed trankwillità, il-post ġie mibdul minn dak li kien sar fid-darbtejn l-oħra għal ieħor li huwa f'Dar l-Emigrant fuq ix-xellug qabel wieħed jidħol fil-Barrakka ta' Fuq.