Pages

Monday, May 24, 2010

Patri Wistin Born OP imfakkar fil-Kalkara

Fuq stedina tal-kappillan tal-Kalkara Dun Anton Galea Scannura l-Għaqda Poeti Maltin kienet preżenti għaċ-ċerimonja ta' tifkira f'għeluq il-100 sena mit-twelid ta' Patri Wistin Born OP li saret bejn il-Kunsill Lokali u l-parroċċa tal-post. L-Għaqda laqgħet l-istedina u kienet rappreżentata peress li Patri Born kien Membru Onorarju tagħha.

Sunday, May 23, 2010

IKLA TA' TIFKIRA

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet biex l-Għaqda Poeti Maltin tfakkar il-35 sena mit-twaqqif tagħha, nhar is-Sibt 22 ta' Mejju 2010, il-Kumitat organizza ikla f'restorant ġewwa Buġibba li għaliha attendew numru konsiderevoli ta' membri.

The Maltese Poets Association celebrates its 35th Anniversary on Saturady 22nd May 2010, at a restaurant in Buġibba. Quite a number of poet members and their families attended.

Saturday, May 22, 2010

L-GĦAQDA POETI MALTIN FIL-FGURA


Bħala parti mill-"Ġimgħa Marjana" organizzata mill-Kummissjoni Kultura u Radju fi ħdan l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu, Fgura, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex tieħu sehem f'Sarata Kulturali Marjana ta' Poeżija u Mużika li saret fil-Każin tal-lokal nhar il-Ġimgħa, 21 ta' Mejju 2010.
Flimkien ma' numru ta' poeti li qraw poeżiji b'temi Marjani, ħadu sehem ukoll il-4th System Quartet u l-bandist Charles Ciantar. Patrick Sammut tkellem dwar Patri Anastasju Cuschieri OC, Il-Poeta tal-Madonna.
Alfred Massa f'diskors fil-bidu tas-Serata feraħ lill-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu f'għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Imbagħad irrefera għall-artiklu dwar il-Poeżija ta' Don David M. Turoldo li deher f'rivista Marjana ta' Civitavecchia, ġewwa l-Italja. Dan is-saċerdot xebbah lill-poeti mal-antenni radjufoniċi u televiżivi għax bħalhom iwasslu messaġġi lill-umanita'. Hawn il-President tal-Għ.P.M. fisser li f'kull poeżija hemm messaġġ għalhekk tajjeb li nipprovaw niskopruh.
Fi tmiem is-Serata is-Sur A. Pezzuto, President tas-Soċjeta' ippreżenta tifkira lill-Għ.P.M.
Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M.

Tuesday, May 11, 2010

Raymond Grech (1953 - )

Raymond Grech twieled Tas-Sliema. Ħa l-edukażżjoni tiegħu St. Catherine High School, il-Kulleġġ Stellamaris u Sir Temi Żammit Sec. Tech. School. Ilu jikteb il-poeżiji mindu kien żgħir u jikteb kemm bill-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Beda d-dinja tax-xogħol mal-Forzi Armati ta’ Malta fil-kapaċita ta’ Technical Storeman i/c. Wara ħadem ma' diversi kumpaniji kummerċjali fil-kapaċitajiet ta’ Office Manager u Stores Executive.Għal dawn l-aħħar snin mexxa n-negożju tiegħu taħt it-titlu ta’ Raymond Grech Enterprises. Huwa wkoll għalliem tal-Kompjuter f’skejjel privati u jispeċjaliżża u jikkonsulta fil-Computerised Accounting u l-Business Administration.

Huwa membru attiv tal-Għaqda Poeti Maltin, tal-Għaqda Letterarja Maltija u tal-International Society of Poets. Huwa wkoll produttur u preżentatur ta' programmi letterarji radjufoniċi.

Fis-sena 2004 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Paceville Insomnja.

Fis-sena 2005 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Nostalġija.

Fis-sena 2006 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Fossils In My Sanctuary.

Fis-sena 2008 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Solitaire.

Fis-sena 2009 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Intelligent Design.

Ħuwa qed jippjana li joħroġ l-ewwel antoloġija tieghu.Il-Poeżiji ta’ Raymond Grech dehru f’għadd ta’ antoloġiji, rivisti letterarji, gazzetti u ġurnali Maltin u barranin, kif ukoll ġew imxandra fuq ir-radju.

Miżżewweġ bi tliet subien. Aktar detalji fuq il-blogg tiegħu http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/


Raymond Grech was born in Sliema, Malta. Educated at St. Catherine High School, Stella Maris College and at Sir Temi Zammit Sec. Tech. School. Started writing poetry at an early age both in Maltese and English. Raymond's poems are published in various books, magazines, blogs, newspapers etc.; He is an active member of the Maltese Poets Association and the Maltese Literary Society. A producer and presenter of radio phonic literary programs. Award-winning poet - five times First-Prize winner in the Malta National Poetry Competition - 2004 ‘Paceville Insomnja’ in the Maltese category. 2005 ‘Nostalġija’ in the Maltese category. 2006 ‘Fossils in My Sanctuary’ in the English category. 2008 'Solitaire' in the English category. 2009 'Intelligent Design' in the English category. More details on his blog http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/

Jien Ħamiema

Jien ħamiema ntir fl-għoli
immur 'l bogħod lil bogħod.
Is-sliem ħieles jien inħobb
avolja l-bur jirtogħod.

Għalxejn jisparaw fuqi
mid-dmija nsib fejqan.
Għalxejn jiġru warajja
il-bies u il-badan.

Għalxejn jonsbuni l-isqra
mil-wied minfuq l-gholjet.
Għalxejn jgħamluli ħofra
ħa naqá f'dlamijiet.

Għajjien bil-għatx mifluġi
jien narga' lura lejn id-dar;
għax hemm minn jistennieni
fid-dwiemi lejl u nħar.

Raymond Grech
5 ta' Ottubru 2008


Qam Għalina il-Grigal
(Nhar l-24 ta' Jannar 2008)

Rih l-irwiefen fuq iż-żwiemel
twaħħad qilla mas-sibien;
ħalli jqellu ġo l-imrasi
ħalli jifqgħu il-bibien.

Rikkieb il-ħallel dan ir-riħ
tqanqil l-ibħra w jaf jitbgħal;
bħal milgħuba jaf jiftaħar,
"Jiena huwa il-Grigal!"

Qaċċat ħbula qaleb dgħajjes
lewa slielem tal-ħadid,
faqa’ mħażen tas-sajjieda
Marsamxett kien taħt thedid

Sant'Jiermu libes l-elmu
u lesta l-azzarin,
għax ħarstu kiennet tbeżża
w għax kellu ħsieb ħażin.

Fort'Tini xedd kurazza
ħariġlu il-kanun,
għax rawgħtu ġiet bid-deni
w għax kellu xeħt miġnun.

Jilheġ laħaq il-Fortizza
Stgħaġbu l-għasses u l-gwardjan.
Tela' fl-għoli w niżel l-isfel
laħaq Torri San Ġiljan.

Il-bajja ż-żgħira daħal
hemm għamel xi ħerbiet
sa wasal sal-balluta
u tbadbad għal qaliet.

Met'ghada jerġa' jqellel
u jiġi bil-mirjieħ
ħalluħ imajna-jmewet
ħadd minna ma jmerieħ.

Raymond Grech
24 ta' Jannar 2008

Saturday, May 8, 2010

Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija

u l-Premju Nosside 2010 fl-Istituto Italiano di CulturaNhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju, fis-7 p.m., fl-Istituto Italiano di Cultura, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla oħra ta’ Poeżija. Lejla bħal din setgħet issir anki permezz tal-għajnuna tad-Direttur tal-Istituto, Dott. Bruno Busetti, u l-kollaboraturi tiegħu. Busetti fetaħ u għalaq is-serata b’diskorsi qosra fejn wera l-pjaċir tiegħu li jittellgħu lejliet mużiko-letterarji bħal dawn u sostna li l-bieb tal-Istituto huwa dejjem miftuħ għal inizzjattivi bħal dawn. Is-Segretarju tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, mexxa l-Lejla u fejn kien hemm bżonn għamel parafrażijiet tal-poeżiji li nqraw bil-Malti u ta tagħrif dwar il-biċċiet ta’ mużika li ndaqqew mill-4th System Quartet li pprovdew mużika klassika mir-repertorju Taljan.
Lejn il-bidu tal-Lejla, il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, għamel preżentazzjoni PowerPoint biex nieda s-XXVI Edizzjoni tal-Premju Dinji tal-Poeżija, Nosside 2010, miftuħ sat-30 ta’ Ġunju li ġej. Dan għamlu bħala d-Delegat tal-Premju Nosside għall-Gżejjer Maltin. In-Nosside twaqqaf mill-Prof. Pasquale Amato fl-1983 u fih illum jipparteċipaw aktar minn 40 nazzjon differenti mill-kontinenti kollha, b’poeżiji miktubin b’ilsna u djaletti differenti, inkluż l-Ilsien Malti. Tqassmu wkoll fuljetti dwar in-Nosside 2010 lil dawk li attendew.
Waqt is-serata l-membri tal-Għ.P.M. qraw poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż, imma l-parti kbira tagħhom kienu bit-Taljan. Mistieden speċjali kien il-poeta u studjuż, Rigu Bovingdon, mill-Awstralja. Wara li nqrat bijografija qasira dwaru, Bovingdon qara xi poeżiji fit-tliet ilsna, filwaqt li wera lil dawk preżenti l-pjaċir tiegħu li kien magħhom. Huwa qal ukoll li avvenimenti bħal dawn iħajruh jerġa’ lura lejn il-gżira tal-għeruq tiegħu.
Fi tmiem il-Lejla l-President, Alfred Massa, f’isem l-Għaqda, ta lil Dott. Busetti żewġ antoloġiji poetiċi multilingwi tal-Għ.P.M. bħala turija ta’ ħajr u anki bħala sinjal ta’ ħbiberija bejn l-Istituto Italiano di Cultura u l-Għaqda Poeti Maltin.
Wara dawk li attendew setgħu jgawdu minn riċeviment żgħir offrut mill-Istituto Italiano di Cultura.