Pages

Sunday, December 23, 2012

Tibdil ta' Ħin

Il-programm Wirt, Arti u Kultura se jixxandar fl-4pm minflok fil-11pm!

Il-programm Wirt ... Arti ... Kultura se jidher fuq TVM fl-24 ta’ Diċembru, lejliet il-Milied.

Friday, December 14, 2012

Poetry Reading at the Café RocherThe Maltese Poets Association is launching a series of poetry at the café Cafe Rocher , located on the left as one enters from Gate City. This will take place on every first Saturday of each month at 10am, except when it is a holiday.
The poems read can be of any language, provided that the poet is willing to explain if the language is not one we Maltese are accustomed to.
The first meeting will take place on Saturday, 5 th January, 2013. The Maltese Poets Association members and the general public are invited to bring their poems which they would like to read. 
With this, The Maltese Poets Association is giving space to Maltese poets to communicate and express their thoughts and feelings with other people, thus giving chance for their poems to be appreciated. This will be hosted in a friendly atmosphere between a cup of coffee and another. 
We encourage everyone to take part in this activity. 

Żjara tal-President ta' MaltaIl-President ta' Malta se jżur lir-residenti tal-Faċiltà Korrettiva ta' Kordin u jixtieq li jagħmel donazzjoni ta' kotba (l-aktar bil-Malti). Iż-żjara tal-President se ssir nhar il-21 ta' Diċembru u ż-żmien hu naqra kontrina. Għalissa min jixtieq li jagħti donazzjoni ta' kotba għandu juri x-xewqa tiegħu lis-Sur Patrick Sammut, Viċi-President tal-Għaqda Poeti Maltin fuq email address sammutpatrickj@gmail.com jew lis-Segretarju, is-Sur Salv Sammut fuq email address dorsal@maltanet.net. Wara, jingħata tagħrif kif wieħed għandu jgħaddi d-donazzjoni tiegħu.
Inħeġġu lil kulħadd biex min jista', jikkopera. Hemm il-ħsieb li jiġu msemmija l-ismijiet tad-donaturi.    

Sunday, December 9, 2012

Qari ta’ Poeżiji ġewwa Cafe’ Rocher           L-Għaqda Poeti Maltin, qiegħda tniedi bidu ta’ qari ta’ poeżiji fil-kafeterija Cafè Rocher, li tinsab fuq ix-xellug kif wieħed jidħol minn Bieb il-Belt. Din se tibda tkun fl-ewwel Sibt ta’ kull xahar fl-għaxra ta’ filgħodu, minbarra meta dan il-jum jaħbat festa.
            Il-poeżiji li jinqraw jistgħu jkunu b’kull ilsien li l-kittieb iħossu komdu fih, basta l-Poeta jkun dispost biex jispjega jekk il-lingwa ma tkunx waħda minn dawk li ssoltu aħna l-Maltin aħna esposti għaliha komunement.
            Wieħed ukoll jista’ jieħu kafè jew dak li jrid mingħand Cafè Rocher (ovvjament kulħadd iħallas tiegħu biex ma jinħoloqx diżgwid). L-ewwel laqgħa se tkun nhar is-Sibt, 5 ta’ Jannar, 2013.  Il-Membri tal-Għaqda Poeti Maltin u l-pubbliku ġenerali huma mistednin biex iġibu l-poeżiji tagħhom biex jaqrawhom.  Min jippreferixxi jisma’ biss hu mistieden ukoll.
            B’dan il-mod l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tagħti spazju lill-kittieba Maltin tal-poeżija biex jikkomunikaw il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tagħhom mal-bqija tan-nies, u biex il-poeżiji  tagħhom ikunu apprezzati aħjar.  Dan isir f’atmosfera ta’ ħbiberija, bejn kikkra kafè u oħra. Għaldaqstant, inħeġġu lil kulħadd biex jibda jieħu sehem f’din l-attività.

Niltaqgħu.

Wednesday, November 21, 2012

Intervisti għal fuq it-televiżjoniWara kuntatti illi kelli mas-Sur Manwel Cassar, ġietna l-opportunita’ illi jkollna spazju waqt programm fuq T.V.M. Għalhekk it-Tnejn, 19 ta’ Novembru nġibdu filmati ta’intervisti u qari ta’ poeżiji ġewwa l-post fejn isiru l-laqgħat tal-Għaqda Poeti Maltin. Il-membri tal-kumitat illi ġew intervistati huma:  Is-Sur Charles Magro, president, is-Sur Patrick Sammut, viċi president u s-Sur Charles Mifsud. Inqraw ukoll xi poeżiji dwar il-Milied li ħarġu mill-pinna ta’ dawn l-istess poeti fosthom poeżija tas-Sur Salv Sammut illi dak in nhar ma setax jattendi. Il-president Charles Magro tkellem fuq il-bidu tal-Għaqda u dwar l-attivitajiet illi jsiru ta’ kull xahar. Patrick Sammut semma’ l-kuntatti illi għandna ma pajjiżi barranin permess tal-poeżija u s-Sur Charles Mifsud qal illi l-poeżija hija intima’ għax ħierġa mil-qalb u turi l-emozzjonijiet tal-bniedem.
Il-programm Wirt ... Arti ... Kultura se jidher fuq TVM fl-24 ta’ Diċembru, lejliet il-Milied u l-ħin eżatt ngħidulkom iktar tard malli nkun naf.
Bis-saħħa ta’ dawn l-intervisti l-poeżija tibda tiġi aktar apprezzata u anki il-pubbliku jsir jaf aktar bl-Għaqda tagħna. 
Tajjeb illi nniżlu din id-data fid-djarji tagħna sabiex niftakru illi għandna nassistu għal-programm Wirt ... Arti ... Kultura illi se jkollu spazju speċjali għal-Għaqda Poeti Maltin ... l-Għaqda illi għalina hija tant għażiża!

Miriam Ellul PRO.

Tuesday, November 20, 2012

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2012 NATIONAL POETRY COMPETITION 2012
PREMJAZZJONI

            Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2012, li l-Għaqda Poeti Maltin nediet fl-1 ta’ Lulju 2012, ġie fi tmiemu b’Serata ta’ Premjazzjoni li saret il-Ġimgħa, 16 ta’ Novembru, fis-sala tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ, il-belt Valletta.

            Din is-sena wkoll kien hemm għadd sabiħ ta’ konkorrenti, Membri tal-Għaqda Poeti Maltin u mhumiex.

            Il-Ġurija li eżaminat il-poeżiji kienet magħmula mis-Sinjuri George Falzon, Louis Briffa u l-Inġ. Maurice Mifsud Bonnici.

            Il-Konkors kellu tliet taqsimiet: tal-Malti, tal-Ingliż u tat-Taljan.  Ir-rebbieħa f’kull kategorija kienu dawn li ġejjin:

            Bit-Taljan ġiet fl-Ewwel Post il-poeżija “Intimità” ta’ Christine Borg Farrugia.  Fit-Tieni Post ġiet “Patéma” ta’ Mario Attard.

            Fit-taqsima tal-Ingliż l-Ewwel ġiet il-poeżija “Blue Tongued Lizard” ta’ Donovan Gatt.  It-Tieni ġiet “Vaudeville” ta’ Kristina Miggiani.

            L-Ewwel fit-Taqsima tal-Malti ġiet il-poeżija “Bersall”, ta’ Therese Pace.  Fit-Tieni Post ġiet il-poeżija “Nawfraġju Ieħor”  ta’ Stefano Farrugia.  Fit-Tielet Post ġiet il-poeżija “Rabta”, ta’ Mark Amaira.

            Therese Pace ngħatat ukoll il-Premju ‘Mons. Amante Buontempo’, bħala r-Rebbieħa assoluta tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2012.


 AWARDS


            The National Poetry Competition 2012, that the Maltese Poets Association ħad launched on the 1st. July, was concluded during an Evening of Awards on Friday, 16th November, at the hall of the Society of Arts, Manufacture and Cmmerce in Valletta.

            As in the past editions this year there was also a good number of competitors, Membrs of the Association, and non-Members.

            The Board that examined the poems was made up of Mr. George Falzon, Mr. Louis Briffa and Ing. Maurice Mifsud Bonnici.

            The competition had three sections: Poems could participate in Maltese, English and Italian. 

            The winners of each section are as follows:

            The poem in the Italian section, classified in the First Place was “Intimità” by Christine Borg Farrugia.  Second Place was given to “Patéma” by Mario Attard.

            In the English section, the poem classified in the First Place was “Blue Tongued Lizard” by Donovan Gatt.  Second was “Vaudeville” by Kristina Miggiani.

            The First poem in Maltese was “Bersall”, by Therese Pace.  Second was “Nawfraġju Ieħor  of Stefano Farrugia.  Third Place was given to the poem “Rabta”, a poem by Mark Amaira.

            Therese Pace was also awarded the ‘Mons. Amante Buontempo’ Prize, as the overall winner of the National Poetry Competition 2012.

           

Saturday, November 3, 2012

L-GĦPM Ser tipparteċipa Waqt Il-Fiera Tal-Ktieb

Membri tal-Għaqda Poeti Maltin se jaqraw xogħolijiet tagħhom waqt il-Fiera tal-Ktieb.

07-11-2012  Omar Seguna 6.00pm-6.30pm
08-11-2012  Omar Seguna 6.00pm-6.30pm
09-11-2012  Godwin Ċini 5.15pm-5.30pm
10-11-2012  Salv Sammut  5.30pm-6,00pm
10-11-2012  Miriam Ellul 6.00pm-6.30pm
11-11-2012  Leanne Ellul 3.00pm-3.30pm
11-11-2012  Joseph Sciberras 6.00pm-6.30pm 
11-11-2012  Emmanuel Attard Cassar 6.00pm-6.30pm

Saturday, October 27, 2012

LEJLA TA’ POEŻIJA F’ĠIEĦ ANTON BUTTIGIEG


Nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ Ottubru 2012, fis-7p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, tellgħet Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ il-“Poeta tan-Natura”, Anton Buttigieg. Din id-darba l-post magħżul kien ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fil-Mosta (li llum hu wkoll Ċentru Kulturali Nazzjonali),  immexxi mill-Għaqda Filantropika Talent Mosti. Il-lejla tmexxiet mill-P.R.O. tal-Għ.P.M., Miriam Ellul. Id-diskors tal-ftuħ sar mill-President ta’ din l-għaqda, Charles Magro. Hu qal li hu xieraq li jitfakkar il-mitt anniversarju mill-mewt ta’ dan il-poeta li kien ukoll President ta’ Malta. Fakkar li Buttigieg kiteb bosta poeżiji dwar in-natura għax hemm kien isib is-serħan u l-armonija, filwaqt li kien jemmen li l-bniedem ftit għandu post fil-versi tiegħu ladarba dan hu sinonimu ta’ qirda. Wara nqraw bijografija ta’ Anton Buttigieg u studju kritiku dwar il-forom metriċi u prosodiċi mħaddma minn dan il-poeta matul is-snin. Il-membri tal-Għ.P.M. qraw għadd ta’ poeżiji kemm miktubin mill-istess Anton Buttigieg, kif ukoll poeżiji oriġinali - miktubin minn xi membri tal-Għ.P.M. u persuni preżenti - ispirati minn dan il-poeta romantiku. Għal din is-serata kienu preżenti t-tliet ulied ta’ Anton Buttigieg: Dr. John Buttigieg, is-Sinjura Rose Brincat u Dr. Emmanuel Buttigieg, magħruf ukoll bħala Manol. Dan tal-aħħar qara tliet poeżiji minn tiegħu ddedikati lil missieru, filwaqt li Dr. John Buttigieg irrakkonta xi aneddoti interessanti dwar meta kien jgħix ma’ missieru fil-Ħamrun. Għal darb’oħra l-intervalli mużikali tħallew f’idejn il-kantanta lirika Analise Sciriha li żewqet is-serata billi kantat għanjiet klassiċi b’ilsna differenti. Wara s-serata kien hemm bibita għal dawk li attendew.

Sunday, October 21, 2012

Lejla Anton Buttigieg

Nhar il-Ġimgħa 26 ta' Ottubru, fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, se ttella' Lejla ta' Poeżija oħra, din id-darba biex tfakkar il-100 sena mit-twelid tal-poeta Għawdxi, Anton Buttigieg. Il-post se jkun fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta, wara r-Rotunda. 

Dawk li jattendu se jkollhom ukoll ħin biex jaqraw il-poeżiji tagħhom. Waqt is-serata f'ġieħ Anton Buttigieg jistgħu jinqraw kemm poeżiji tal-Poeta kif ukoll poeżiji dwar dan il-"Poeta tan-Natura" miktubin minn dawk li jattendu.

Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b'xejn.

Friday, October 19, 2012

L-Għaqda Poeti Maltin taħtar Membru Onorarju ġdid
Nhar il-Ħamis, 18 ta’ Ottubru, fis-7 p.m., fis-sala ewlenija tas-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija u Mużika li matulha ħatret lis-Sur Rigu Bovingdon bħala Membru Onorarju tagħna. Il-lejla infetħet mill-President tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, li fid-diskors tiegħu fakkar li l-Għaqda ilha mwaqqfa sa mill-1975 u li matul dawn is-snin kollha ħatret bosta Membri Onorarji bħal Karmenu Vassallo, Ġorġ Zammit, Ġużè Aquilina, Ġużè Chetcuti, Wallace Gulia, Ġorġ Pisani, patri Wistin Born, imma anki oħrajn reċenti bħal V.M. Pellegrini, Carmel Mallia, Ġianninu Cremna, il-Kan. Joe Meilaq, Kelinu Vella Haber, Marċell Mizzi, Alfred Palma, Lina Brockdorff u Peter Caruana. Magro fakkar ukoll li matul dawn is-snin l-Għaqda gawdiet prestiġju kbir bħalma kienu l-għaxar edizzjonijiet tal-Premio Città di Valletta li kien taħt il-Patroċinju tal-President ta’ Malta u li kien jingħata lil personalitajiet li jkunu eċċellaw f’oqsma artistiċi differenti. Magro sostna li isem l-Għ.P.M. huwa magħruf u maħbub anki barra minn Malta, inkluż fl-Awstralja, fejn għandha wkoll il-membri tagħha. Qal ukoll li l-ħatra ta’ Bovingdon bħala Membru Onorarju żgur għandha sservi ta’ spinta lill-istess Għaqda biex isimha jkompli jinfirex fil-kontinent Awstraljan.
Il-lejla tmexxiet mis-Sinjura Miriam Ellul, il-P.R.O., li qrat ukoll bijografija tal-mistieden speċjali. Is-Sur Paul Buhagiar ipprovda l-intervalli mużikali b’kanzunetti b’ilsna differenti. Waqt il-lejla l-membri preżenti qraw xi poeżiji minn tagħhom bit-tliet ilsna ewlenin, waqt li tkellmu fil-qosor dwar l-isfond tal-poeżiji tagħhom. Il-lejla laħqet il-quċċata meta Rigu Bovingdon qara waħda mill-poeżiji tiegħu, miktuba b’Malti mill-isbaħ u mirqum. Wara, il-President, Charles Magro, u l-viċi-President, Patrick Sammut, ippreżentaw id-diploma ta’ ħatra bħala Membru Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin lil Rigu Bovingdon, flimkien ma’ xi kopji tal-antoloġiji poetiċi li l-Għaqda ppubblkat matul is-snin u medalja. F’diskors qasir, Bovingdon esprima l-ħajr tiegħu għall-fiduċja li l-Għ.P.M. wriet fih u ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jiftakru f’dawk il-Maltin kollha li ħallew lil art twelidhom biex bnew il-familji tagħhom f’pajjiżi barranin, imma li xorta baqgħu jħobbu lil Malta b’qalbhom kollha.
Fl-aħħar is-Sur Rigu Bovingdon ippreżenta lill-President tal-Għ.P.M. ċekk ta’ 100 Ewro bħala turija ta’ ħajr fl-Għaqda msemmija.

Wednesday, October 10, 2012

Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2012

Regolamenti

1.       L-istudenti parteċipanti jridu jkunu ta’ eta’ ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena.

2.      Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett huwa wieħed liberu.

3.      Kull konkorrent irid jibgħat tliet kopji separati ta’ kull poeżija li jibgħat (mhux aktar minn tliet poeżiji kull persuna) f’dan l-indirizz:
Charles Mifsud
51, “Caris” Triq F Zahra,
Birkirkara
BKR 1782

4.      Ma’ kull poeżija jinħtieġ li jidhru b’mod ċar l-isem u l-kunjom, l-eta’ tal-konkorrent, l-indirizz residenzjali, numru tat-telefon/mobajl, flimkien mal-isem tal-iskola fejn jattenti/tattendi. 

5.      Kull poeżija ma tridx tkun itwal minn tletin vers.

6.      Data tal-għeluq tkun it-tletin ta’ Novembru 2012.  Wara din id-data ma jiġux aċċettati poeżiji oħra.

7.      Jingħataw tliet premijiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet u jistgħu jingħataw premijiet lil dawk li jissemmew b’ġieh mill-ġurija.

8.      Jingħataw ukoll ċertifikati / diploma lil parteċipanti kollha.

9.      Kull deċiżjoni tal-ġurija hija finali u inappellabbli.

Monday, October 1, 2012

Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija f’B’Kara mill-Għaqda Poeti MaltinNhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Settembru, 2012, fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta’ B’Kara. Lejla bħal din seħħet in kontemporanja ma’ lejliet ta’ poeżija oħra madwar id-dinja kollha bħala parti mill-inizzjattiva 100,000 Poets for Change li seħħet għall-ewwel darba fl-2011. Din is-sena saru mat-800 reading f’115 pajjiż differenti. It-temi ewlenin ittrattati mill-poeti parteċipanti huma l-paċi, is-sostenibbiltà u l-bidla lejn dinja aħjar.
Il-Lejla nfetħet b’diskors tal-President tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, li wera l-pjaċir tiegħu li Malta, permezz tal-Għaqda, kienet għal darb’oħra qed titpoġġa fuq il-mappa dinjija permezz tal-parteċipazzjoni tagħha f’dan l-event internazzjonali. Qal ukoll li l-poeta għandu d-dmir li jaħdem biex iġib dinja aħjar, u dan permezz tal-poeżija tiegħu. Matul il-Lejla mtella’ mill-Għ.P.M. u li għaliha attendew bosta persuni, ipparteċipaw mal-15-il poeta li qraw poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Il-Lejla tmexxiet minn Miriam Ellul, il-P.R.O. tal-Għaqda u l-kantanta lirika Analise Schiriha żewqet l-avveniment b’kanzunetti jew għanjiet mir-repertorju liriku Malti u internazzjonali.
Għal darb’oħra avveniment bħal dan seta’ jseħħ bl-għajnuna tal-membru attiv u poeta, Therese Pace. Avveniment bħal dan u l-poeżiji li nqraw matul il-Lejla se jittella’ fuq is-sit virtwali u internazzjonali www.100TPC.org Wara s-serata dawk preżenti kienu mistiedna għal bibita.

Friday, September 21, 2012

Lejla Internazzjonali ta' Poeżija

L-Għaqda Poeti Maltin se ttella'
nhar il-Ġimgħa, 28 ta' Settembru, fis-7 p.m. f'kollaborazzjoni mal-avveniment internazzjonali 100 Thousand Poets for Change. Il-post se jkun il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara, Ċentru Ċiviku, Triq Tumas Fenech (wara l-Knisja ta' Santa Liena). L-idea wara dan l-avveniment internazzjonali huwa biex tinħoloq kuxjenza favur il-bidla ambjentali, soċjali u politika, u dan kollu fi struttura ta' paċi u sostenibbilta'. Għalhekk il-Membri tal-Għaqda Poeti Maltin, flimkien ma' dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-poeżija u anki dak kollu li hu favur il-paċi, huma mistiedna jattendu u jġibu magħhom poeżiji, anki b'ilsna differenti, biex jaqrawhom quddiem dawk preżenti. Ma ninsewx li din il-Lejla se tkun parti minn avveniment internazzjonali li għandu l-istess għanijiet. Malta diġa' pparteċipat is-sena l-oħra f'dan l-avveniment permezz tal-Għaqda Poeti Maltin. Nerġgħu nkunu preżenti u nħajru lil dawk ta' madwarna biex jattendu, jaqraw jew jisimgħu poeżiji differenti biex ningħaqdu ma' bosta pajjiżi oħra mid-dinja kollha.

SOROPTIMIST PEACE EVENT PRGRAMME

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għal Paċi, id-19 ta’ Settembru, is-Soroptimist Peace Movement – Malta, tellgħat lejla ta’ attività kulturali b’risq il-Paċi ħdejn il-qanpiena l-kbira qrib il-breakwaters. F’dik il-lejla tkantaw kanzunetti u inqraw poeżiji u messaġġi dwar il-valur u l-importanza tal-paċi bejnietna u madwar id-dinja. L-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna tieħu sehem. Il-President, is-Sur Charles Magro; il-Segretarju, is-Sur Salv Sammut u l-Assistent Teżorier, is-Sur Godwin Cini laqgħu din l-istedina fejn is-Sur Godwin Cini, f’isem l-Għaqda Poeti Maltin, qara poeżija miktuba minnu stess waqt li l-President u s-Segretarju xegħlu xemgħa ċkejkna kull wieħed fil-bidu tal-attività u waħda mdaqqsa nxtegħlet mill-President waqt il-messaġġ tas-Sur Godwin Cini. Fl-aħħar tal-attività, saru messaġġi mis-Sinjura Kate Gonzi, mart il-Pim Ministru u s-Sinjura Michelle Muscat, mart il-Kap tal-Oppożizzjoni. Wara, tfal żgħar tajru ħamiem bħala turija ta’ paċi. Made of Love Life is made of Roses, bright stars and of love. Life is made of sunshine, blue seas and of white doves. Life is made of Smiles, caring and giving kisses. Life is made of hugging, handshakes and the sincerest wishes. Death is made of hatred, bloodsheds and of evil desire. Death is made of Torture, killing And of tire. So let’s forgive, love And shelter together And hand in hand, we can live for ever. Godwin Cini Published by The Ghaqda Poeti Maltin, International Library of Poets and by Green Peace International.

Made of Love

Life is made of
Roses, bright stars
and of love.

Life is made  of
sunshine, blue seas
and of white doves.

Life is made of
Smiles, caring and
giving kisses.

Life is made of
hugging, handshakes
and the sincerest wishes.

Death is made of
hatred, bloodsheds
and of evil desire.

Death is made of
Torture, killing
And of tire.

So let’s forgive, love
And shelter together
And hand in hand, we can live for ever.

Godwin Cini
Published by The Ghaqda Poeti Maltin,
International Library of Poets and
by Green Peace International.

Friday, September 7, 2012

Serata f’ġieħ is-Sur Alfred Massa

Fil-5 ta’ Settembru, ġewwa Dar il-Kejka Ħal-Tarxien, L-Għaqda Poeti Maltin tellgħet serata f’ġieħ is-Sur Alfred Massa, ex-President tal-istess għaqda. Fost il-pubbliku kienhemm is-Sindku ta’ Ħal-Tarxien il-Kav.Pawlu Farrugia, il-Viċi Sindku, kunsilliera u membri. Waqt din l-attivita’ xi membri qraw uħud mix-xogħlijiet ta’ dan il-kittieb ... fosthom poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan u siltiet minn rumanzi u novelli. Il-President attwali, s-Sur Charles Magro, ppreżenta din is-serata u fetaħ billi għamel diskors ta’ apprezzament dwar is-Sur Massa. Il-kantawtur Walter Micallef żewwaq din l-attivita’ bi kliem u mużika mil-isbaħ li ħarġu mil-pinna tiegħu stess. Alfred Massa ġie ukoll mogħti t-titlu prestiġjuż ta’ president Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin. Fid-diskors tiegħu is-Sur Massa qal kif flimkien mas-Sur Amante Buontempo kienu l-ewwel pijunieri tal-Għaqda Poeti Maltin u pass wara pass u b’ħidma b’ħafna dedikazzjoni laħaq sal-ogħla kariga. Huwa qal illi jixtieq jgħaddi messaġġ lil-President il-ġdid, is-Sur Charles Magro, l-istess messaġġ illi għaxar snin qabel kien ġie mgħoddi lilu mil-Professur Buontempo ... biex jibqa jħobb l-Għaqda. Huwa rringrazzja lil-dawk kollha preżenti, lis-Sindku u anki lil-membri tas-sehem illi taw u li qegħdin jagħtu. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas irringrazzja wkoll lis-sinjura tiegħu talli dejjem kienet ta’ għajnuna u ta sapport matul l-impenn tiegħu fi ħdan l-Għaqda Poeti Maltin. Is-Sindku il-Kav. Pawlu Farrugia faħħar lis-Sur Massa għax-xogħol metikoluż tiegħu u ta’ ħidmietu mhux biss fl-Għaqda Poeti Maltin imma wkoll għax-xogħol li jwettaq għal-parroċċa ta’ Ħal-Tarxien, li tant iħobb. Is-Sur Massa ingħata wkoll tifkiriet għal-okkażjoni.

Tuesday, August 28, 2012

PARTEĊIPANTI KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2012

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIL-MALTI Isem il-Poeżija - Psewdonomu ___________________________________________________ Slam - Detox. Lil Uliedi - Warda. Lil Josette - Warda. L-Imħabba - Warda. Sfaret Wisq - Tariqat. Pjaga Mixgħula - Tariqat. Għarqbejn - Tariqat. Serbut Twil Ma Jaqta’ xejn - Obitwarju. Pasturi tax-xema’ - Obitwarju. Nawfraġju Ieħor - Obitwarju. L-arka u Giglio - Insomnia. Ħallini nkun għalik - Insomnia. Ħlomt Bik (Malta) - Insomnia. F’sabratha - Ovidju. Bersall - Ovidju. Crossroads - Ovidju. Murtali - Maltija. Alliterazzjoni - Maltija. Fis-sitta - Maltija. Ħalel - Tamiet. Min hu barra barra - Tamiet. Soru - Tamiet. Ġewwa Sqaq - Felini. Għadda - Passaġġ. Il-Ħmar il-Lejl - Sukkulenti. Il-Liquid u l-Mostru tad-demm - Luċija 2. Sodisfazzjon - Sodisfatt. Il-Qabda - Innoċenti. Għaliex - Dimitrius. Taħt dawlet il-qamar - Tozzi. Fidwet il-marid - Tozzi. Teżor jismu Jaelle - Tozzi. Maħfra - Krietel u Mrietel. Għamilna Dmierna - Poeżija Maltija. It-tama solitarja - Damaris. L-aħħar ballata - Damaris. L-illużjoni tal-imħabba - Damaris. Ħarbana qalbek - Erasmus. Meta jkollok - Cupid. Kundanna - Ħarifa. Bidla - Vjola. Jistenna - Tfulija. Ħamrija - Saqwi. Speranza - Les Sharpes. Xtaqt insebbaħ did-dinja mill-ġdid - Ġakaranda. Faqar - Imħasseb. Gwerer - Nittama. Aħbini - Leo. Il-kliem - Patch. Telefonata - Patch. Meta konna tfal - Kelma. Darba waħda noħlom bik - Kelma. mill-istampi mingħalik konfessjonali - Kelma. rabta - Astronawta. għajta ħiemda - Astronawta. Troglodita - Iktus. Lill-Vittmi Ta’ Tsunami - Iktus. Kwietek - Qawwara. Jekk trid - Mnara. Adelġiza - Scheherazade. X’innotajt fil-Mellieħa - Chopin. Avolja bebbuxu tant ħass għalija - Rimsky Korsakov. Lejla mħeġġa - Għalenija. Għammiela bla ħajja - Għalenija. ---------------------------------------------------------------------------------- POEŻIJI PARTEĊIPANTI BlL-INGLIŻ Isem il-Poeżija - Psewdonomu ___________________________________________________ My Fate - Karma. I love you - Lover. The Rock - Dimitrius. Blue Tongued Lizard - Green Mamba. I Am Waiting - Come Back. My Special Place - Shamrock. Nature Graveyard - Asphodelus. Siege of Glory - Valletta. Why? - Kuruna tar-Rand. Don’t Judge the Thoughts - Patch. Voudeville - Sofia Soleil. ---------------------------------------------------------------------------------- POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIT-TALJAN Isem il-Poeżija - Psewdonomu ___________________________________________________ Pentirmi mai - Casada. Intimità - Casada. Ipocrisia - Casada. Patèma - Sitio. Tu Sei - Libsa. Sola - Tajra. Poverta - Tifla.

Sunday, August 5, 2012

LEJLA TA’ QARI TA’ POEŻIJI FIL-KALKARA

L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Kalkara, nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Awwissu, tellgħat Lejla oħra ta’ qari ta’ poeżiji. Is-serata tmexxiet minn Sa Miriam Ellul flimkien mas-Sur Ray Ellul u Paul Buhagiar li ħadu ħsieb il-mużika ta’ bejn il-qari tal-poeżiji. Fetaħ il-Lejla, il-President tal-Għaqda, is-Sur Charles Magro li għamel kelmtejn tal-okkażjoni. Wara, diversi membri tal-Għaqda flimkien ma’ resident mill-Kalkara, qraw ix-xogħlijiet tagħhom flimkien ma’ Joanne u Ann Marie Mifsud mill-Kalkara stess kantaw kanzunetta kull wieħed. Fl-aħħar tas-serata għamel messaġġ is-Sindku tal-Kalkara, is-Sur Michael Cohen u wara, il-President tal-Għaqda Poeti Maltin ippreżenta memento ta’ tifkira lis-Sindku.

Tuesday, May 29, 2012

Lejla Mużiko-Letterarja mill-Għaqda Poeti Maltin fl-Imtarfa

Għar-raba’ sena konsekuttiva l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex ittella’ Lejla ta’ Poeżija u Mużika f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa f’rabta ma’ Jum l-Imtarfa. Din is-sena l-Lejla saret is-Sibt, il-21 ta’ April, fis-7.30 p.m. Il-post kien dak abitwali, jiġifieri l-Iskola Primarja tal-Imtarfa. Għal din il-Lejla ta’ Poeżija l-membri tal-Għ.P.M. ipparteċipaw bi ħġarhom u qraw poeżiji bit-tliet ilsna u ttrattaw diversi suġġetti bħalma huma l-ambjent, it-twemmin, is-soċjetà moderna, u aspetti oħrajn. Kien hemm ukoll min qara versi ta’ San Ġwann tas-Salib u min ispira ruħu mill-kitbiet ta’ Thomas Merton. Ħadu sehem ukoll għadd ta’ tfal u persuni oħrajn tal-lokal li qraw versi minn tagħhom. Fetaħ is-serata l-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, li esprima l-pjaċir tiegħu li l-Għaqda u l-Kunsill Lokali tal-Imtarfa żammew dan l-appuntament annwali għal dawn l-aħħar erba’ snin u wera ċ-ċertezza li rabta bħal din se tkompli tissaħħaħ. Mexxiet is-serata, Miriam Ellul, il-P.R.O. tal-Għ.P.M. li għoġobha żżewwaq il-lejla anki b’numru ta’ kwotazzjonijiet minn kittieba magħrufa dwar il-qasam tal-poeżija. Il-parti mużikali ġiet afdata lill-kantanta żagħżugħa Marie. Fl-aħħar tas-serata l-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, u s-Sindku tal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, Anton Mifsud, taw tokens bħala tifkira tal-okkażjoni. Is-Sindku għalaq il-Lejla b’diskors qasir fejn sostna l-impenn tiegħu biex il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa jaħdem biex ir-residenti jkollhom ukoll dejjem iktar lejliet ta’ natura kulturali bħal dawn. Dawk li attendew għal-Lejla Mużiko-Letterarja fl-aħħar kienu mistiedna wkoll għal bibita.

Wednesday, April 25, 2012

Ċirkolari nru 2 - Serata f'Ħal Safi

II-Kulleġġ San Benedittu Skola Primarja Ħal Safi fl-okkażjoni mill-mewt tal-Poeta Anastasju Cuschieri u l-mitejn sena mit-twelid ta’ Charles Dickens, permezz tal-Kap tal-Iskola, l-Assistenta Kap u l-Għalliema, flimkien mal-Kunsill tal-Iskola qegħdin jistiednu lil membri tal-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin flimkien ma’ mistieden/a għal Serata Mużika-Letterarja fil-Jum tal-Premjazzjoni għas-sena skolastika 2010/11. Din se ssir nhar il-Ġimgħa, 4 ta’ Mejju 2012 fis-6:30 ta’ filgħaxija fis-sala tal-iskola. Minħabba l-postijiet biex wieħed joqgħod bilqiegħda, huwa importanti li dawk li se jattendu jew li mhux se jattendu jinformaw lil President, is-Sur Charles Magro jew lill-Assistent Segetarju, is-Sur Charles Mifsud jew iċemplu fl-iskola fuq in-numru 21649056. Salv Sammut SEGRETARJU

Sunday, April 22, 2012

Ċirkolari nru 1 Premjazzjoni Tfal 2012

Ninformakom li nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ April sejra ssir il-premjazzjoni tal-Konkors tal-Poeżija Għat-Tfal 2012. Din se ssir fil-Belt Valletta fiċ-Ċentru tal-Arti, Manifattura u Kummerċ fis-6:30 ta’ filgħaxija. Kulħadd huwa mitlub li jattendi u jkun fil-ħin.

Monday, April 16, 2012

Lejla ta’ Poeżija mill-Għaqda Poeti Maltin fil-MostaNhar is-Sibt, 14 ta’ April, 2012, fis-6.30 ta’ filgħaxija, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat Lejla ta’ Poeżija fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta. Dan f’kollaborazzjoni mal-Għaqda Filantropika Talent Mosti. Il-Lejla nfetħet b’diskors qasir mill-viċi-President tal-Għ.P.M., is-Sur Patrick Sammut, fl-assenza tal-President il-ġdid, is-Sur Charles Magro. Sammut tkellem dwar il-Kumitat il-ġdid li għandu jservi għat-tliet snin li ġejjin u qal li huwa magħmul kemm minn membri veterani kif ukoll minn demm ġdid, mela membri li jidhru li daħlu b’enerġija u li lesti li jagħtu sehemhom sewwa. Huwa ħeġġeġ lil dawk preżenti biex ixerrdu l-kelma u jħeġġu mhux biss lil membri oħra tal-Għ.P.M. biex jattendu għal Lejliet bħal dawn imma anki ħbieb u persuni interessati fil-poeżija. Qal ukoll li tkun idea tajba li Lejliet bħal dawn iservu wkoll bħala vetrina ta’ dak li qed jagħmlu xi membri tal-Għ.P.M. rigward pubblikazzjoni ta’ ġabriet ta’ poeżija u kotba oħra. Waqt din il-Lejla tkellem l-assistent Segretarju tal-Għ.P.M. u poeta Charles Mifsud dwar il-ġabra tiegħu ta’ poeżiji reliġjużi u Marjani, Il-Blata Tiegħi (2011). Dawk preżenti għal-Lejla ta’ Poeżija fil-Mosta kellhom l-opportunità jaqraw iżjed minn poeżija waħda. Inqraw poeżiji b’ilsna, temi u stili differenti. Il-Lejla kienet imżewqa wkoll mill-mużika u kanzunetti folk ta’ Walter Micallef, preżenza regolari waqt Lejliet bħal dawn. Fl-aħħar tas-serata Sammut irringrazzja lil dawk kollha li għoġobhom jattendu għal-Lejla u anki lill-Għaqda Filantropika Talent Mosti u l-President tagħha, is-Sur Joe Bartolo, għall-kooperazzjoni li dejjem urew mal-Għ.P.M. Wara l-qari tal-poeżiji, dawk preżenti kienu mistednin għal bibita bejn il-ħbieb.

Friday, March 30, 2012

L-Għaqda Poeti Maltin fl-Iskola ta' Ħal Safi
Din is-sena qegħdin niċċelebraw għeluq il-50 sena mill-mewt ta’ Patri Anastasju Cuschieri, O.Carm. L-Għaqda Poeti Maltin ġa kkommemorat lil dan il-Poeta fir-rivista VERSI.

It-tfal u l-għalliema ta’ l-iSkola Primarja ta’ Ħal Safi, Kulleġġ San Benedittu, imbarkaw fuq proġett biex dan il-Poeta jkun magħruf aktar.

Talbu wkoll l-għajnuna tal-Għaqda Poeti Maltin fl-organizzazzjoni ta’ special assembly, li għaliha attendew l-istaff u l-istudenti kollha ta’ l-iskola. Kienu mistednin ukoll il-ġenituri. Din l-assemblea saret fil-15 ta’ Marzu 2012, fis-sala kbira u sabiħa ta’ l-iSkola, li hi wkoll għall-użu tal-komunità.

Fetaħ il-laqgħa l-President tal-Għaqda Poeti Maltin, Charles Magro, li tkellem ftit fuq l-Għaqda Poeti Maltin, u mbagħad inkwadra lil Patri Anastasju Cuschieri fil-komunità tal-Patrijiet Karmelitani, li hi l-ħajja li għażel li jgħix minħabba d-devozzjoni tiegħu lejn il-Madonna; devozzjoni li wasslitu biex jibqa’ magħruf bħala “Il-Poeta tal-Madonna”. Inkwadrah ukoll bħala bniedem politiku fi żmien il-Kwistjoni tal-Lingwa, biex ippreżentah bħala ħabib kbir ta’ l-Ilsien Malti, u ta’ dak kollu li hu Malti.

L-istduenti ta’ l-iSkola ddrammatizzaw xi poeżiji ta’ Patri Cuschieri. Is-Segretarju tal-Għ.P.M., Salv. Sammut, qara biografija qasira tal-Poeta. Charles Mifsud, Assistent Segretarju tal-Għ.P.M., qara studju qasir, miktub minn Patrick Sammur, Viċi President tal-Għ.P.M., li ttratta lill-Poeta mill-ħidma tiegħu għall-Ilsien Malti. Bernardette Mercieca, Assistent Kap ta’ l-iSkola qrat studju qasir li għamlet fuq waħda mill-poeżiji ta’ Cushieri li dari konna naqraw fil-kotba tal-Malti li kellna aħna meta konna għadna mmorru l-iskola primarja.

Il-Kap ta’ liSkola, Maria Montebello, għalqet il-laqgħa billi rringrazzjat lil kulmin ħa sehem, spjegat fuq fuq il-proġett ta’ l-iSkola, u qalet li l-iSkola li tmexxi mhux se tieqaf taħdem biex dak kollu li hu Malti mhux biss ma jintilifx, iżda tikber l-importanza tiegħu f’qalb il-poplu Malti kollu.

Thursday, March 1, 2012

Peter Caruana

B'soghba ngħarrfukom li miet Peter Caruana, membru onorarju tal-GħPM. Funeral għada il-Ġimgħa 2 ta' Marzu, knisja ta' Ħal Tarxien 4.15pm.

Wednesday, February 1, 2012

Laqgħa Ġenerali tal-Għ.P.M.


Nhar is-Sibt, 28 ta' Jannar 2012, l-Għaqda Poeti Maltin għamlet il-Laqgħa Ġenerali tagħha ta' kull tliet snin. Din saret fis-sala ewlenija tas-Soċjeta' tal-Arti, Manifattura u Kemmerċ, il-Belt Valletta.

Wara l-qari tar-Rapporti tas-soltu: Minuti, Amministrattiv u Finanzjarju sar id-Diskors tal-President. Alfred Massa qal li jħossu kburi li ra lill-Għaqda titwieled u li kellu sehem attiv fit-twelid tagħha. Imbagħad ta rendikont tax-xogħol li l-Għ.P.M. wettqet tul is-snin. Huwa sellem lill-Kumitati preċedenti li tant ħadmu fil-passat biex illum l-Għaqda tgawdi l-istima ta' dawk li verament għandhom għal qalbhom il-poeżija Maltija. Imbagħad Massa ħabbar li hu ma kienx ser jerġa' joħroġ għall-kariga ta' President minħabba raġunijiet ta' saħħa u għax jemmen li tkun ħaġa tajba li kultant snin kull Għaqda jkollha demm ġdid fit-tmexxija tagħha.

Wara saret l-elezzjoni għall-Kumitat il-ġdid għas-snin 2012/2014. Charles Magro nħatar President, Salv Sammut inħatar Segretarju, filwaqt li Doris Chircop kienet konfermata Teżoriera.

Il-membri l-oħra tal-Kumitat huma Dr. Joseph Axiaq, Patrick Sammut, Charles Mifsud u Omar Seguna. Bħala reviżuri nħatru Alfred Palma u Anthony Farrugia.

Fi tmiem il-Laqgħa Charles Magro wiegħed lill-membri preżenti li se jkompli jibni l-Għaqda fuq dak li sab. Huwa appella għall-koperazzjoni tal-imseħbin kollha għax l-Għaqda mhix tal-Kumitat biss, imma tal-membri kollha kemm huma.

Friday, January 20, 2012

LAQGĦA ĠENERALI TA' KULL TLIET SNIN

L-Għaqda Poeti Maltin tfakkar lill-Membri kollha (wara ċ-Ċirkolari li suppost irċevew) li l-Laqgħa Ġenerali ta' kull tliet snin se ssir nhar is-Sibt, 28 ta' Jannar 2012. Il-ħin ikun fid-9.30 am u l-post is-sala ewlenija tas-Soċjeta' tal-Arti, Manifattura u Kummerċ, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Ta' min ifakkar li jistgħu jivvutaw biex jinħatar il-Kumitat għas-snin 2012/2014 dawk il-membri biss li jkunu regolari fil-ħlas tal-miżata. Min għadu lura fil-miżata jkun jista' jirranġa mat-Teżoriera dakinhar stess. Il-membri huma mħeġġin biex jattendu.