Pages

Monday, September 19, 2016

AVVIŻ - Laqgħa Ġenerali Straordinarja

Kif tafu il-post ta' President tal-Għaqda Poeti Maltin ġie vakat u l-Kumitat iddeċieda li jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja sabiex jimtlew il-postijiet ta' karigi tal-kumitat.  Hu meħtieġ li peress li hemm il-ħsieb li l-Għaqda Poeti Maltin tirreġistra bħala NGO, jeħtieġ li jiġi emendat l-istatut f'din il-laqgħa.

Kollha mistiedna biex tattendu din il-laqgħa nhar is-Sibt, 1 t' Ottubru 2016 fis-Sala Utility tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, il-Furjana, fid-9.00am.   Inħeġġeġ lil dawk li jinteressahom sabiex jikkontribwixxu f'waħda mill-karigi li hemm bħal President, Segretarju u Teżorier, sabiex juru dan permezz ta' proponent u sekondant. Il-karigi ta' Relazzjonijiet internazzjonali u Relazzjonijiet Pubbliċi jiġu eletti maħturin mill-kumitat fl-ewwel laqgħa li jagħmel wara l-elezzjoni.

Infakkar ukoll fis-serata li sa ssir Birkirkara nhar it-23 ta' Settembru 2016 fis-7.00 fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara "100,000 Poets for Peace" u 'l dawk li sa jaqraw il-poeżiji jinfurmawni sal-21 ta' Settembru 2016.

Tuesday, September 13, 2016

GĦPM - Serata għall-Bidla


Konkors Nazzjonali tal-Poeżija - il-Parteċipanti.

LISTA’ TAL-100 POEŻIJA PARTEĊIPANTI GĦALL-KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA ‘AMANTE BUONTEMPO’ 2016 ORGANIZZAT MILL-GĦAQDA POETI MALTIN FLIMKIEN MAL-KUNSILL NAZZJONALI TAL-KTIEB.
(f’ordni alfabetiku)

Isem tal-Poeżija
1.    AWTORITRATT
2.    BHIMA SIELMA
3.    BIL-FARDAL TAL-FESTA
4.    BIN IX-XEMX
5.    ... binti Ażil ...
6.    DAĦKA FIL-FUNERAL
7.    DAN IL-VOT
8.    DAWL AĦMAR
9.    “DELIZZJU” MALTI
10.    ... dgħif imqatta’ ikkapuljat ...
11.    DIN KOMUNIKAZZJONI?
12.    EJJA ISSA
13.    EKU FIERAGĦ
14.    ELEĠIJA LILL-AMBJENT MALTI
15.    ENDEKASILLABU
16.    F’JUM BASTILJA
17.    F’LEJLA MALTIJA
18.    FALCO PEREGRINUS
19.    FATHER CHRISTMAS FATHER
20.    FAŻI 5
21.    FIL-QORTI
22.    FIT-TEATRU TAL-IMWIET
23.    FL-UNIVERS QEGĦDIN GĦALXEJN
24.    FRAĠILITÀ
25.    FUQ L-GĦATBA TAL-PATIBOLU
26.    ĠIRJA
27.    GĦALIEX?
28.    GĦALIH
29.    GĦAQQAD IT-TIKKI
30.    HEMM KIENET
31.    ĦAĠA MOĦĠAĠA
32.    ĦANINI
33.    ĦASSEJTEK
34.    ĦSIEB IS-SOLITUDNI
35.    IBNI
36.    IĊ-ĊAĦDA U L-FIDWA
37.    IL-BIKJA TIEGĦEK
38.    IL-JIEN
39.    IL-KARBA
40.    IL-KTIEB TAL-ĦAJJA
41.    IL-LAPES
42.    ILLUM
43.    IL-MAĦFRA
44.    IL-MIRKEB TAX-XEMX
45.    IL-MISTOQSIJA
46.    IL-PENSJONANT
47.    IL-VERA STORJA
48.    IL-VOJT
49.    IL-WARDA
50.    IMSOMNJA
51.    INT TAF JIEN X’JIEN
52.    IS-SEJĦA
53.    IS-SUWIĊIDJU
54.    IX-XITAN U X-XWEJJAĦ
55.    IŻ-ŻIEMEL TAR-RIĦ
56.    JIEN
57.    JIFTAĦLI GĦAJNEJJA
58.    KARBA TA’ FETU
59.    KELMA
60.    KELMA WAĦDA BISS
61.    L-AMBJENT MALTI
62.    LAMENT
63.    LEJL BLA RQAD
64.    L-EKU TAL-MEMORJI
65.    LIL MISSIERI
66.    LILEK JA BAĦAR, LILEK JA RIĦ
67.    LILEK KITTIEB...
68.    LILL-PAWLIN
69.    L-ILMA TAL-ĦAJJA
70.    L-IRONIJA TAL-ĦAJJA
71.    L-IRONIJA TAL-ĦAJJA
72.    L-ISTORJA TA’ MALTA
73.    MA ĦASSEJTNIX WAĦDI
74.    MALTA OMMI, MARTI U BINTI
75.    MEWĠ
76.    MEWĠ IL-ĦAJJA
77.    MISTERJUŻ
78.    MOVIMENTI
79.    PETALI
80.    POEŻIJA GĦALIHA NFISHA
81.    QAWMIEN
82.    QUDDIEM TREVI
83.    RITRATI BIL-KULUR
84.    RITRATTI
85.    SANTI TAL-MEJTIN
86.    SFAJT WAĦDI
87.    SIĠRA
88.    SKIET TAL-ALLAT
89.    SKUŻI
90.    SOLITUDNI TAL-ĦAĠAR
91.    STORJA ANTIKA
92.    SULLUZZU NAZZJONALI
93.    TAMA
94.    TGĦID ILLEJLA...
95.    TIKK TOKK:
96.    TIKKUNDANNAWNIX
97.    TITJIRA BLA NUMRU
98.    U WAQA’ L-KTIEB MINN IDI
99.    XI ĦLEW!
100.  XITLA FIX-XAGĦRI