Pages

Monday, September 15, 2014

PRESS RELEASE

In the Main Foyer of Mater Dei Hospital, between the 24th of September and the 8th of October, an exhibition of Poetry posters by Poet Lucilla Maclaren Spillane from her book of verse "ANOTHER SEEING and other poems" will be held for public viewing.

Lucilla Maclaren Spillane, born in England but residing in Malta and Ireland, is a poet of deep emotional feelings based on personal experiences.

The exhibition will be inaugurated on Wednesday, 24th September at 7:30 in the evening by Her Excellency, the President of the Republic of Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca, when the book will be launched in Malta. Ten English poems and their equivalent translated Maltese versions will be recited by members of Għaqda Poeti Maltin (Għ.P.M.) with Mr Alex Manché playing the Mater Dei Grand Piano in the intervals. The event is being organised  by Għ.P.M. and the exhibition will benefit the Caritas Malta Epilepsy Association (CMEA).

Attendance at the inauguration is strictly by formal invitation, but the 14-day exhibition will be open to the General Public.

Fil-Foyer tal-isptar Mater Dei, bejn l-24 ta’ Settembru u t-8 ta’ Ottubru, se tittella’ eżebizzjoni ta’powsters ta’ Poeżiji mill-Poeta Lucilla Maclaren Spillane mill-ktieb tal-poeżiji tagħha “ANOTHER SEEING and other poems” li dawn se jkunu għal wiri tal-pubbliku.

Lucilla Maclaren Spillane, imwielda l-Ingilterra imma tgħix kemm f’Malta u kemm fl-Irlanda hija Poeta bi tqanqiliet emozzjonali profondi bażati fuq esperjenzi personali.

L-eżebizzjoni se tiġi inawgurata nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Awwissu fis-7:30 ta’ filgħaxija mill-Eċċellenza Tagħha, il-President tar-Repubblika ta’ Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca waqt li l-ktieb “ANOTHER SEEING and other poems” se jkun inawgurat f’Malta. Għaxar poeżiji bl-Ingliż u t-traduzzjonijiet tagħhom bil-Malti se jkunu moqrija minn membri tal-Għaqda Poeti Malti (GĦ.P.M.) bil-parteċipazzjoni tas-Sur Alex Manche li se jdoqq biċċiet mużikali fuq il-pjanu tal-Isptar Mater Dei bejn l-intervalli. Din l-attivita hija organizzata mill-Għaqda Poeti Maltin (GĦ.P.M.) u mill-eżebizzjoni se tibbenefika l-Caritas Malta Epileptic Association (CMEA).

L-attendenza waqt l-inawgurazzjoni hija strettament b’invit formali, iżda matul l-erbatax-il jum tal-eżebizzjoni hi miftuħa għall-pubbliku ġenerali.