Pages

Wednesday, September 28, 2011

Lejla ta’ Poeżija internazzjonali


Nhar is-Sibt, 24 ta’ Settembru 2011 f’madwar 350 belt fi 80 pajjiż ħadu sehem f’Lejla ta’ Poeżija bit-tema Poeżija u Solidarjeta’ (Poetry and Sustainability). Malta ħadet sehem ukoll permezz tal-Għaqda Poeti Maltin li organizzat attivita’ fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara. L-organizzaturi ta’ din l-attivita’ huma l-100 Thousand Poets for Change; għaqda fi ħdan l-universita’ ta’ Stanford ġewwa California (USA) u l-fundatur tagħha huwa Michael Rothenberg, poeta u editur tar-rivista letterarja Amerikana Bigbridge.

F’diskors qasir Alfred Massa, il-President tal-Għ.P.M., qal li l-paċi hija kelma komuni ħafna fuq fomm il-bniedem. Dan ifisser li l-paċi hija nieqsa fost il-bnedmin u li fl-istess waqt il-bnedmin huma tant imxennqin għaliha. Iżda rridu naħdmu biex ikollna l-paċi bejnietna u l-ewwel ħaġa li kull bniedem ta’ rieda tajba jrid jagħmel hi, li hu nnifsu jkollu l-paċi fih; imbagħad dan ikun jista’ jmexxiha fost ħutu l-bnedmin.

Inqraw diversi poeżiji b’ilsna differenti minn dawk preżenti, membri tal-Għ.P.M. u m’humiex, kollha bit-tema fuq imsemmija. Il-parti mużikali kienet f’idejn il-familji Ellul u Debono li komplew taw ħajja lis-Serata. Il-prezentatur kien Charles Magro.

Dawn il-poeżiji issa jinsabu fil-website tal-100 Thousand Poets for Change u huma miżmumin fl-arkivji ta’ Stanford University ġewwa California. Michael Rothenberg sejjaħ din l-attivita’ the largest poetry reading in history.

Friday, September 9, 2011

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2011

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIL-MALTI
POEŻIJA -- N.d.p.

1 Għajnejn -- Swordlaw
2 Int Kont Hemm -- Żelona
3 Ħsibijiet Għaslin -- Żelona
4 Venus -- Żelona
5 Xbejba f’Żernieq -- Beckett
6 Xrift mit-Tieqa l-Kaħlana -- Berkoff
7 Illum Jien Tirt ma’ Farfett -- Voltaire
8 Awtopsja Immaġinarja -- Patologu
9 Ilsien Twelidi -- Patrijott
10 Mit-Tebut -- JK3
11 Getsemani -- Patibulum
12 Paranojja -- Patibulum
13 Flaxbekk -- Patibulum
14 Reċidiv -- Awrora
15 Sanction Letter -- Awrora
16 Għanja ta’ Qalb Muġugħa -- Serħan il-Moħħ
17 Il-Fanal Serħan -- il-Moħħ
18 Lil Għawdex, Art Twelidi -- Gaulos
19 Ir-Referendum 2011 -- Balluta
20 Operat -- Uman
21 Limitazzjoni -- Saħta
22 Kuala Lumpur -- llea
23 Xiħa -- Ellea
24 Ħabel -- Ellea
25 Ħolm il-Majjistral -- Żiffa
26 Il-Bank ta’ l-iStħajjil -- Fantasia
27 Is-Sengħa tal-Kurdara -- Pietas
28 Meta l-Aħħar Xemgħa -- Gżira
29 Intir ... Intir Nixtieq -- Ir-Riħ
30 Il-Muża Kapriċċuża -- Mużetta
31 Laqgħa ma’ Ġuvnott -- L-Għarus
32 Ġesù Bambin Andrea Bell -- Carter
33 Il-Kitarra Andrea Bell -- Carter
34 Ommi, f’Jum l-Omm Andrea Bell -- Carter
35 Isimha – Ġurnata Nieqsa minn Ħinha -- Seines II
36 Ferħ ta’ dejjem -- Dunkarmjan
37 Nhar il-Festa -- Antifona
38 Kull Kalendarju -- Ad Multos Annos
39 Għaliex? -- Divorzju
40 Lix-Xemx mas-Sebħ -- Heliopolis
41 Bħali -- Ħarifa
42 It-Tajra -- Pitirross
43 Miexja -- Petali
44 Il-Klarinett -- Alfrida
45 Il-Fqir -- Agwem
46 Il-Leħen Aljen Tiegħek -- Ċerbru
47 Irkib l-Anġli, xi kultant -- Ċerbru
48 Lil r -- Ċerbru
49 Lill-Muża Tiegħi -- Kajinu

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BlL-INGLIŻ
POEŻIJA -- N.d.p.
1 Bombing in ... -- Milady 2004
2 Missing -- Milady 2004
3 Dark Enchantment -- Milady 2004
4 The Silent Stroy-Teller -- Swordlaw
5 Invisibles Swordlaw
6 The Silence that charms me -- Awrora
7 The Question -- Balluta
8 Lipstick -- Independent
9 I wrote a song -- Life
10 The Narcissus -- Orion
11 Like Paper -- Satine
12 Bitter Sweet Memories -- J. Portelli
13 Modern Holocoust -- Peace Activist
14 Fragrance of a Lake -- Miralago
15 Dear Priest -- Bilaħx
16 Those Few Moments in Time -- Merlin
17 The Physician -- Marina Morgan

POEŻIJI PARTEĊIPANTI BIT-TALJAN
POEŻIJA -- N.d.p.
1 Il-frutto proibito -- Mariposa
2 Saudade -- Mariposa
3 Da capo -- Mariposa
4 Figli 2000 -- martedì
5 La vita in pezzi -- fiori
6 A Torre Ombra -- Cassiopea
7 Cocuzze -- Sirte
8 Dalle grandi finestre del palazzo dorato -- J. Portelli
9 Una donna unica -- Romantico
10 Sotto il legno crocefisso nella mia stanza -- Arbore
11 Spazi confusi -- Unità
12 Ġeipì – agosto 2011 -- Kajinu

Wednesday, September 7, 2011

100 Thousand Poets for Change


L-Għaqda Poeti Maltin se ttella' Serata Internazzjonali ta' Poeżija, din id-darba fis-Sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta' B'Kara. Il-ħin ikun fis-7pm. Kulħadd huwa mistieden li jġib miegħu poeżiji b'kull ilsien, din id-darba bit-tema "Peace and Sustainability". Din il-lejla se tkun parti minn avveniment internazzjonali li se jseħħ fl-istess jum f'pajjiżi differenti bl-isem ta' "100 Thousand Poets for Change". Dħul b'xejn

Thursday, September 1, 2011

LEJLIET TA’ POEŻIJA – FOLJU TAL-GĦAQDA POETI MALTIN

Editur: Patrick Sammut

Ħarġa Nru -- Data -- Post

1 -- 17 ta’ Novembru 2005 Ħal Balzan
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Frans Xuereb; Raymond Grech; Mary Grace Caruana; Peter A. Caruana; Ġorġ Borg; Saviour Camilleri; Jessica Micallef; Therese Pace; Miriam Camilleri; Doris Chircop; Ninu Borg; Frans Borg; Rita Debono.

2 -- 19 ta’ Mejju 2006 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Tarcisio Cini; Jonathan Balzan; Alfred Massa; Lino Grech; Chartles Magro; Alfred Palma; Karmenu Mallia; Matthias Ebejer; Mary Grace Caruana; Frans Borg; Ninu Borg; Raymond Grech; Alfred Calleja, Saviour Camilleri; Therese Pace; Peter A. Caruana; Patrick Sammut.

3 -- 9 ta’ Ġunju 2006 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’:Charles Magro; Patrick Sammut; Amanda Busuttil; Tarcisio Cini; Miriam Camilleri; Mario Grech; Joseph Buttigieg.

4 -- 23 ta’ Ġunju 2006 Birkirkara
Poeżiji ta’: Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; John Mallia; Joseph Bonnici; Raymond Grech; Noel Fabri; Lino Grech;Frans Baldacchino; Alfred Calleja; Miriam Camilleri; Jonathan Balzan.

5 -- 23 ta’ Lulju 2006 L-Imdina
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Therese Pace; Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Emmanuel Attard Cassar; Raymond Grech; Charles Magro; Mary Grace Caruana; Joe Zammit Tabona; Peter A. Caruana.

6 -- 29 ta’ Awwissu 2006 Wied il-Għajn
Poeżiji ta’: Charles Magro; John Mallia; Mary Grace Caruana; Alfred Massa; Joseph Axiaq; Jonathan Balzan; Emmanuel Attard Cassar; Godwin Cini; Pater A. Caruana; Joe Farrugia; Emmanuel Grech; Patrick Sammut.

7 -- 2 ta’ Settembru 2006 Rabat, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Charles Bezzina; Robert Gatt; Raymond Grech; Therese Pace; Doris Chircop; Patrick Sammut; Carmel Bianchi; Lino Grech.

8 -- 12 ta’ Novembru 2006 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Doris Chircop; Alfred Massa; Robert Gatt; David Muscat; Ernest Vella; Emmanuel Attard Cassar; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; Lino Grech.

9 -- 19 ta’ Jannar 2007 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Charles Magro; Therese Pace; Frans Borg; Lino Grech; Alfred Massa; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Manol; Emmanuel Attard Cassar; Elizabeth Zammit; Bruno Zahra; John Mallia; Patrick Sammut; Joseph Bonnici; Therese Abela.

10 -- 19 ta’ Marzu 2007 L-Imsida
Poeżiji ta’: Ġużè Chetcuti; Kilin; Alfred Calleja; Claire Cachia; Raymond Grech; Therese Pace; Emmanuel Attard Cassar.

11 -- 14 ta’ April 2007 Ħal Safi
Poeżiji ta’: Godwin Ellul; Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Alfred Massa; Jonathan Balzan; Lino Grech; Therese Pace, Joseph Axiaq; Miriam Camilleri.

12 -- 22 ta’ Mejju 2007 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Manol; John Mallia; Tarcisio Cini; Anthony Farrugia; Raymond Grech; Therese Pace; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Alfred Calleja; Frans Borg; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Jessica Micallef; Claire Cachia.

13 -- 8 ta’ Ġunju 2007 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: John Mallia; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Karmenu Caruana; Elizabeth Zammit; Therese Pace; Alfred Massa; Charles Magro; Alfred Calleja; Carmel G. Cauchi.

14 -- 28 ta’ Lulju 2007 In-Nadur, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Lino Grech; Robert Gatt; Lino Grech; Raymond Grech; Charles Bezzina; Patrick Sammut; Charles Magro; Paul Portelli; J.W. Psaila.

15 -- 26 ta’ Ottubru 2007 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Therese Pace; Charles Magro; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; David Muscat; Alfred Massa.

16 -- 22 ta’ Frar 2008 Il-Birgu
Poeżiji ta’: Rina Camilleri; John Mallia; Leanne Ellul; Joseph Bonnici; Miriam Camilleri; Raymond Grech; Salv Sammut; Guido Lanfranco; Stephen Morris; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg.

17 -- 28 ta’ Marzu 2008 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Joseph Bonnici; Lino Grech; Salv Sammut; John Mallia; Rina Camilleri; Alfred Massa; Therese Pace; Leanne Ellul; Frans Borg.

18 -- 16 ta’ Mejju 2008 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; John Mallia; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Andrew Sciberras; Lino Grech.

19 -- 6 ta’ Ġunju 2008 Iż-Żejtun Alfred Massa;
Poeżiji ta’: Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg; Raymond Grech, Daniel Schembri; Salv Sammut; Saviour Camilleri.

20 -- 29 ta’ Awwissu 2008 Ħal Għaxaq
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Peter A. Caruana; Omar Seguna; Alfred Calleja; Amanda Busuttil; Ninu Borg; Carmnu Caruana; Frans Borg; Miriam Camilleri; John Mallia; Robert Gatt; Salv Sammut; Mary Grace Caruana; Alfred Palma; Carmel Bianchi; Maurice Mifsud Bonnici.

21 Ma ħariġx

22 -- 2 ta’ Ottubru 2008 Mosta Frans Borg;
Poeżiji ta’: Margaret Attard Baldacchino; Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Marie Therese Vassallo; Alfred Massa; Raymond Grech; Stephen Morris; Jessica Micallef; Lino Grech; John Mallia; Mary Grace Caruana; Therese Pace; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Feliċ Fenech.

23 -- 20 ta’ Marzu 2009 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Miriam Camilleri; Grace Attard; Charles Magro; Salv Sammut; Lina Brockdorff; Leanne Ellul; Peter A. Caruana; Rina Camilleri; Andrew Sciberras; Georgina Aquilina; John Mallia; Therese Pace; Mr. Cassola; Rita Debono; Carmel Bianchi; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Lino Grech; Imelda Serracino Inglott.

24 -- 25 ta’ April 2009 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Jonathan Balzan; Raymond Grech; Jane Micallef; Frans Borg; Salv Sammut; Joseph Sciberras; Omar Seguna; Therese Pace; Rita Debono Muscat; Joseph Bonnici; John Mallia; Saviour Camilleri; Peter A. Caruana; Mary Grace Caruana; Lino Grech; Ninu Borg.

25 -- 12 ta’ Ġunju 2009 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Lino Grech; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Omar Seguna; Mary Grace Caruana; Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Godwin Cini.

26 -- 21 ta’ Awwissu 2009 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Patrick Sammut; Rita Debono; Joseph Sciberras; Charles Magro; Joseph Bonnici; Maria Grazia Caruana; Alfred Massa; Salv Sammut; Therese Pace; Miriam Ellul; Ninu Borg.

27 -- 27 ta’ Novembru 2009 Il-Furjana
Poeżiji ta’:Lino Grech; Therese Pace; Raymond Grech; Joseph Bonnici.

28 -- 8 ta’ Jannar 2010 Ħ’Attard
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; Lino Grech; Peter A. Caruana; Joseph Sciberras; Ninu Borg; Patrick Sammut; John Mallia; Joseph Bonnici; Mary Grace Caruana; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Charles Mifsud.

29 -- 23 ta’ April 2010 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Miriam Camilleri; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Salv Sammut; Peter A. Caruana; Therese Pace; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana.

30 -- 7 ta’ Mejju 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Alice Buħagiar; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; Joseph Bonnici; Lino Grech; Alda Merini; Rita Debono Muscat; Rigu Bovingdon; Raymond Grech; Patrick Sammut; Jane Micallef.

31 -- 21 ta’ Mejju 2010 Il-Fgura
Poeżiji ta’: Charles Magro; Peter A. Caruana; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana; Miriam Camilleri.

32 -- 13 ta’ Awwissu 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Salv Sammut; Jonathan Balzan; John Mallia, Therese Pace; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

33 -- 3 ta’ Settembru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Lina Brockdorff; Alfred Palma; Therese Pace; Amanda Busuttil; Raymond Grech; Andrew Sciberras; Miriam Ellul; Joseph Bonnici; Jack Vella; Lino Grech; Anthony Farrugia; Jane Micallef; Charles Mifsud; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

34 -- 22 ta’ Ottubru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Dun Karm Psaila; Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Alberto Figliolia; John Mallia; Alfred Palma; Amerigo Iannacone; Joseph Bonnici; Anthony Farrugia; Lino Grech; Jane Micallef; Miriam Camilleri, Therese Pace; Carlo Liberto.

35 -- 13 ta’ Diċembru 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Charles Mifsud; Omar Seguna; Jonathan Balzan; Joseph Bonnici; Marlene Saliba Toledo; Mary Grace Caruana.

36 -- 25 ta’ Marzu 2011 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alberto Figliolia; Mario Griscti (traduzione di Alfred Palma); John Mallia; Clirim Muca; Therese Pace; Raymond Grech; Jonathan Balzan; Anthony Farrugia; Saviour Camilleri; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Rita Debono; Emmanuel Attard Cassar; Lino Grech.