Pages

Sunday, September 29, 2013

f’Dar l-Emigrant Nhar is-Sibt

“L-Għaqda Poeti Maltin qed iżżomm l-appuntament tagħha għal laqgħa ta’ dawk li jħobbu l-qari tal-poeżiji għal laqgħa oħra nhar is-Sibt, 5 ta’ Ottubru bejn l-10:00 u nofsinhar f’Dar l-Emigrant ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq. Ejjew, ġiebu magħkom il-poeżiji ħalli taqrawhom hemmhekk.”

Tuesday, September 17, 2013

100 THOUSAND POETS for CHANGE

Bħal snin oħra, L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara u mal-Moviment 100Thousand Poets sejra torganizza Lejla Letterarja Internazzjonali bl-isem 100Thousand Poets for Change fejn gruppi jew għaqdiet diversi madwar id-dinja jorganizzaw fl-istess ħin attivitajiet ta’ poeżija, mużika, mima, teatru, fotografija, powsters  u żfin madwar it-tema Il-Paċi. Il-lejla ta’ qari ta’ poeżija u mużika f’Malta ser tinżamm fis-sala ewlenija tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Settembru 2013 fis-7.00 ta’ filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden. Id-dħul huwa b’xejn. Ejjew ingħaqdu magħna ħa nsemmgħu leħinna favur il-paċi u s-sostennibbiltà fid-dinja.

Poeżija u Mużika fil-Ġnien De Vilhena

L-Għaqda Poeti Maltin għal darb'ohra tellgħet serata ta poeżija u mużika fil-Ġnien De Vilhena il-Furjana ... din id-darba flimkien mal-Kunsill tal-istess belt. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sindku s-Sur Nigel Holland u xi kunsilliera ... fosthom is-Sur Torpiano. Is-serata fetħet bid-diskors tal-president tal-għaqda s-Sur Charles Magro li qal li jħossu kburi illi l-Għaqda Poeti Maltin hija l-ewwel għaqda li qed tuża dan il-ġnien hekk sabiħ għal attivitajiet tagħha. Huwa qal ukoll illi ħa pjaċir li kkunntattjawħ xi lukandi u staqsewħ jekk kienux jistgħu jattendu xi turisti għal din l-attivita'. Żied jgħid ukoll illi n-numru sabiħ ta udjenza preżenti jagħmel kuraġġ lil għaqda żżid f-dawn l-attivitajiet u juri kemm il-poplu għandu għal qalbu il-poeżija. Ġew moqrija numru sabiħ ta poeżiji sew bil-Malti u sew bl-Ingliż u li kienu tiżwiqa ta poeżiji leggeri, religjużi, soċjali fost oħrajn. Bejn il-qari tal-poeżiji kien hemm ukoll il-mużika sabiħa ta' Walter Micallef. Għalaq din is-serata s-Sindku tal-Furjana s-Sur Nigel Holland fejn qal illi hemm nies mil-Furjana stess li qatt ma marru Ġnien Vilhena u li din l-attivta' kienet tixraq f'post bħal dan. Qal ukoll illi attivitajiet bħal dawn għandhom isiru aktar spiss u jintużaw aktar ġonna ... semma wkoll illi hemm mal ghaxar ġonna ġewwa l-Furjana li forsi ftit jafu bihom. Is-serata għalqet b'bibita ġewwa l-istess post fejn sirna nafu iktar lil xulxin u qsamna t-tagħrif dwar il-poeżija fiż-żiffa helwa li kien hemm.
Is-serata giet ippreżentata minn Miriam Ellul.

Saturday, September 14, 2013

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA “Mons. A. Buontempo” 2013

LISTA TA' KONKORENTI


Poeżiji bil-Malti


Il-Liżar ta' Ħajti Orjun
Għad jisbaħ jum sabiħ Nirien
Issa li telqet u marret Prometheus
Irkibna dan it-tren Prometheus
Imħabba Prometheus
Pitirros Għal qalbi
Imma kif? Abbatelfnir
Il-warda ta' ħajti Taurus
Ir-rabja tiegħi Taurus
Armonija Taurus
Romanza lir-rażan ċikwetta
Karmenu Żiffa
Kibera Żiffa
Stampati f'moħħi Osservatur
Żjara Mutrab
Bint Helmar
Ħsieb fit-telfien Helmar
L-imħabba, ilbieraħ, illum Helmar
Xena ta' mħabba Ilsien Malti
Xabla bla demm Ilsien Malti
Kuntrast Ilsien Malti
Programm Kurrikulu
Armalu Kedda
Lill-gżira t'elba Retrospezzjoni
Fuq il-bank ta' żmien Retrospezzjoni
It-Teżor li ħbejt ġo fija Retrospezzjoni
L-Isla Senglean
Il-belt fejn twelidt Zalemyma
L-Imdina lejlija Sirdar
Għanja ta' mħabba Dejjiema
Ħolma reali Mistrieħ
L-Abbati tal-qaddis Luzzu
Pietru Pawl Sydon Luzzu
Ħdejn il-Crown Pharmacy Luzzu
Fuq putirjal Ironija
In-Nurse u l-Midwife Il-fjura
Lil Angele Il-fjura
Lill-Maħbub Il-fjura
Animożita Tozzi
Kewkba mitfija Tozzi
Tiftakar Tozzi
Oħra dwar daqs l-imħabba Maltija
Mitt biċċiet Riga
Evoluzzjoni Riga
Qamar kwinta Stilla polaris
Tas-Sliema Stilla polaris
Warda fid-deżert Stilla polaris
Familja tajba - ġawhra fis-soċjetà Imħabba
Lill-Vittmi tat-tsunami Iktus
Ix-xogħol ... Dinjità tal-ħaddiem Iktus
Lil Maria Brambillina
Dmugħ Brambillina
Riesaq il-maltemp Brambillina
Poeżiji bl-Ingliż


Orisons of a disgruntled citizen Ċikwetta
Today's wind Concordant
Contemp(+)orary iGENERATION
Dictionary blues Cobalt
A city of splendour Zalemyma
I am waiting Reunion
Break through Sublime
Poeżiji bit-Taljan


Divi per un’ora Mentira
Lacrima di Luce Miki
Caro Cuore Miki
La Discarica Miki
La Madre Maria Concetta
La Sorte La Forza del Destino
Proposta all’Arno Ċikwetta
Luci nel Tramonto Żiffa
Esperienza Amara Zalemyma

Monday, September 2, 2013

Serata f'GħawdexNhar is-Sibt 31 ta' Settembru, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Ministeru għal Għawdex tellgħu Serata ta' Poeżija u Mużika fil-bini tal-ministeru ġewwa l-Victoria Għawdex.
Kienet Serata mill-isbaħ u milquta b'kollox li għaliha kien hemm preżenti numru sabiħ ta udjenza, fosthom il-Ministru għal-Għawdex l-Onor.Anton Refalo.
Fetaħ is-Serata l-president tal-Għaqda s-Sur Charles Magro fejn ta' merħba 'l dawk preżenti u qal illi din kienet il-ħames attivita' li saret ġewwa Għawdex u t-tielet li kienet qed issir taħt il-patroċinju tal-Ministru għal-Għawdex. Hu qal ukoll illi n-numru sabiħ tal-pubbliku li jattendi għal dawn is-Serati jagħmlilna kuraġġ li dawn għandhom għandhom isiru aktar spiss.

Wara li nqraw l-ewwel erba' poeżiji smajna l-għanja ħelwa 'Marija ta' Wied il-Għajn' mil-kantanta żagħżugħa Josephine Marie Grima akkumpanjata mil-kitarrist Joe Engerer u l-Flawtista Charlene Portelli. Aktar tard kellna wkoll lis-Sopran Rosabel Pavia li flimkien mal-mużiċisti tawna l-kompożizzjoni tagħha stess 'Fis-Swar taċ-Ċittadella' versi ta' Charles Bezzina. 

Matul is-Serata inqraw poeżiji ta' erba' Membri Onorarji Għawdxin li huma: 
Ġannninu Cremona, Marċell Mizzi, Kav. Kelinu Vella Haber u l-Kan. Joe Meilaq.
Filwaqt illi Ġanninu Cremona qara' l-poeżiji tiegħu stess Mark, qara l-poeżiji ta' nannuh Marċell Mizzi u l-poeżiji l-oħrajn ġew fdati f-idejn Salv Sammut u Miriam Ellul. 

Waqt l-intervall saru preżentazzjonijiet lil-kantanti u mużiċisti u lis-Sur Charles Bezzina, il-persuna illi ħadem u għen ħafna biex din is-Serata kienet ta' suċċess kbir! Hawnhekk il-Ministru l-Onor Anton Refalo għamel id-diskors tiegħu. 

Is-Serata kienet ippreżentata minn Miriam Ellul.