Pages

Sunday, February 23, 2014

Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2014

Regolamenti

1.     L-istudenti parteċipanti jridu jkunu ta’ eta’ ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena  
        (Year 6 u Form 1).

2.    Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett huwa wieħed liberu.

3.    Kull konkorrent irid jibgħat tliet kopji separati ta’ kull poeżija li jibgħat (mhux aktar minn tliet poeżiji
       kull persuna) f’dan l-indirizz:   

Charles Mifsud
51, “Caris” Triq F Zahra,
Birkirkara
BKR 1782

4.    Ma’ kull poeżija jinħtieġ li jidhru b’mod ċar l-isem u l-kunjom, l-eta’ tal-konkorrent, l-indirizz
       residenzjali, numru tat-telefon/mobajl, flimkien mal-isem tal-iskola fejn jattenti/tattendi. 

5.    Kull poeżija ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers.

6.    Data tal-għeluq tkun il-ħmistax ta' April 2014.  Wara din id-data ma jiġux aċċettati poeżiji oħra.

7.    Kull poeżija trid tkun mibgħuta fuq karti A4 jew A5 u miktubin kemm jista' jkun b'mod ċar

8.    Jingħataw tliet premijiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet u jistgħu jingħataw premijiet lil dawk li jissemmew
       b’ġieh mill-ġurija.

9.    Ċertifikati u diplomi jingħataw biss lir-rebbieħa u lil dawk li jissemmew b'ġieħ.

10.    Kull deċiżjoni tal-ġurija hija finali u inappellabbli.