Pages

Tuesday, December 9, 2014

Premjazzjoni 2014


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2014

Serata tal-Premjazzjoni

Il-Ħamis, 4 ta’ Diċembru 2014, saret is-Serata ta’ Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija ‘Mons. Amante Buontempo’.

Fid-diskors tal-ftuħ tas-Serata l-President tal-Għaqda Poeti Maltin qal li kulħadd jidħol għall-konkorsi biex jirbaħ. Iżda f’ebda konkors ma jista’ jirbaħ kulħadd. Fil-proċess tal-għażla l-Għaqda Poeti Maltin tagħmel minn kollox biex tkun trasparenti kemm jista’ jkun. Il-Ġurija, komposta minn membri differenti kull sena, taħdem b’reqqa kbira biex tkun kemm jista’ jkun mill-aktar ġusta, għalkemm tibqa’ l-problema tas-soġġettività li qatt ma tista’ tkun evitata għal kollox.

Il-Ġurija kienet komposta mill-Kav. Carmel Bianchi (Chairman), u mis-Sinjuri Marlene Saliba u Josef Borg. Fir-rapport tal-Ġurija nkiteb li l-ġibda u n-namra għall-poeżija qegħdin jimmaturaw, anki f’dawk li għadhom jibdew jiktbu l-poeżija. Is-sottomissjonijiet għall-Konkors kienu tajbin ħafna, b’uħud minnhom jilħqu wkoll livell għoli.

Il-poeżiji rebbieħa huma:

Sezzjoni tal-Malti

L-Ewwel (Rebbieħa assoluta tal-Konkors): “ADAGIO” ta’ Manwel Cassar
It-Tieni: “JIEN HU L-BEDWIN” ta’ Raymond Grech
It-Tielet: “BINTI TAR-RAMEL” ta’ Jonathan Balzan

Sezzjoni tat-Taljan

L-Ewwel: “ZACHOR” ta’ Mario Attard
It-Tieni: “TRISTEZZA D’ANIMA” ta’ Dr Michelle Muscat

Sezzjoni tal-Ingliż

L-Ewwel: “MOTHER TREE” ta’ Therese Pace
It-Tieni: “MY SILENT CRY” ta’ Josianne X. Azzopardi

Poeżiji Msemmijin B’Ġieħ

JISSOKTA” ta’ Mary Anne Camenzuli
IN-NISĠA BEJN SĦABA U JIEN” ta’ Guido Lanfranco
KELLIMNI ĦA TGĦIDLI X’QED JGĦIDU” ta’ Dr Alfred Grech
MATUTIN” ta’ Stefano Farrugia
MA TAFX” ta’ Mary Anne Camenzuli
THE GRIM REALITY” ta’ Dr Joe Zammit Tabona
RICORDI DI AUSCWITCH” ta’ Alfred Palma