Pages

Friday, January 8, 2010

Antoloġija bl-Esperanto Ġdida


L-Għaqda Poeti Maltin ippubblikat Antoloġija bl-Esperanto bix-xogħlijiet ta’ wħud mill-membri tagħha. B’kollox ħadu sehem fiha 42 membru. Il-poeżiji huma varjati kemm fit-temi ttrattati kif ukoll fl-istili mħaddma. Għandha Daħla Kritika mill-Professur Oliver Friggieri li titfa’ dawl fuq il-poeżija Maltija kontemporanja.

Din l-Antoloġija setgħet tara d-dawl bl-għajnuna tal-Għaqda Maltija tal-Esperanto. Ix-xogħol kollu kien tradott fl-Esperanto mill-Membru Onorarju tal-Għaqda tagħna, Dr Karmenu Mallia.

Il-poeti li ħadu sehem huma Abela Therese, Aquilina Sunny, Attard Mario, Dr Attard Cassar Emmanuel, Dr Axiaq Joseph, Bezzina Mario F., Bianchi Carmel, Borg Ġorġ, Busuttil Amanda, Camilleri Miriam, Caruana Mary Grace, Caruana Peter A., Cauchi Carmel G., Cini Godwin, Fabri Noel, Farrugia Anthony, Grech Lino, Grech Raymond, Grech Sergio, Lanfranco Guido, Mallia John, Dr Mangani Paul S., Massa Alfred, Micallef Jane, Muscat David, Pace Therese, Palma Alfred, Saliba Paul, Sammut Patrick, Spiteri Pio, Vella Therese, Dr Zammit Tabona Joe, Bezzina Charles, Oliver Friggieri, Mons. Dr Amante Buontempo, Magro Charles, Caruana Toni, Chetcuti Ġuże', Ellul Galea Karmenu, Cini Tarcisio, Patri Hugh Mallia O.Carm., u Ellul Godwin.

Ta’ min ifakkar li din kienet it-tieni Antoloġija ta’ din ix-xorta ippubblikata mill-Għaqda Poeti Maltin.

A NEW ANTHOLOGY IN ESPERANTO

The Maltese Poets Association (Għ.P.M.) has published an Anthology in Esperanto with the works of some of its members. In all, 42 members took part. The poems vary in the theme tackled as well as in the style adopted. The anthology has a Critical Preface by Profs. Oliver Friggieri that sheds a light on Maltese contemporary poetry.
This anthology could materialise through the help of the Maltese Esperanto Society. All works were translated into Esperanto by the honorary member of our society, Dr. Karmenu Mallia.
The poets taking part are Abela Therese, Aquilina Sunny, Attard Mario, Dr. Attard Cassar Emmanuel, Dr. Axiaq Joseph, Bezzina Mario F., Bianchi Carmel, Borg Ġorġ, Busuttil Amanda, Camilleri Miriam, Caruana Mary Grace, Caruana Peter A., Cauchi Carmel G., Cini Godwin, Fabri Noel, Farrugia Anthony, Grech Lino, Grech Raymond, Grech Sergio, Lanfranco Guido, Mallia John, Dr. Mangani Paul S., Massa Alfred, Micallef Jane, Muscat David, Pace Therese, Palma Alfred, Saliba Paul, Sammut Patrick, Spiteri Pio, Vella Therese, Dr. Zammit Tabona Joe, Bezzina Charles, Oliver Friggieri, Mons. Dr Amante Buontempo, Magro Charles, Caruana Toni, Chetcuti Ġuże', Ellul Galea Karmenu, Cini Tarcisio, Patri Hugh Mallia O.Carm., and Ellul Godwin.
It is worth reminding that this is the second Anthology of the same sort published by the Għaqda Poeti Maltin.

An Evening of Poetry in Attard

More than 20 poets, members of the Malta Poets Association, attended an Evening of Poetry. The well-attended event was held at the Parochial Centre in Attard on Friday 8th January 2010. This was held with the cooperation of the Gh.P.M., the Attard Local Council and the Attard Cultural section of the Pastoral Parish council.

Poems were read in both Maltese and English about various subjects. Patrick Sammut Vice President of the Malta Poets Association gave a speech about the Sonnet, how this was introduced in our literature. Dr. Joseph Axiaq Assistant Secretary was compere for the evening. The young violinist Augusto Quintano enchanted the audience with classical solos.

Alfred Massa expressed his satisfaction that the musico-literary evening drew a large audience. Massa insisted on the importance of Poetry in our times and referred to the appeal made at the World Congress of poets for poets to work towards peace, the values and the brotherhood of man. Once again Massa encouraged all those present to use the website of the Malta Poets Association for information about activities that from time to time the association organizes to nurture the interest of poetry on our island.

At the end of the evening a well-planned out reception, by the Local Council volunteers, was held for those who had attended.

LEJLA TA' POEŻIJA F' Ħ'ATTARD

Aktar minn 20 poeta membri tal-Għaqda Poeti Maltin nhar il-Ġimgħa, 8 ta' Jannar 2010, ħadu sehem f' Lejla ta' Poeżija li saret fis-sala taċ-Ċentru Parrokkjali ġewwa Ħ'Attard. Din saret bil-kooperazzjoni tal-Għ.P.M., tal-Kunsill Lokali Ħ'Attard u tat-taqsima Kultura fi ħdan il-Kunsill Pastorali Parrokkjali tal-post.

Inqraw poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż dwar suġġetti varji. Patrick Sammut, Viċi President tal-Għ.P.M., tkellem dwar Is-Sunett u kif dan daħal fil-letteratura tagħna. Ħa sehem ukoll il-vjolinista żagħżugħ Augusto Quintano filwaqt li Dr Joseph Axiaq, Ass. Segretarju, ippreżenta s-Serata.

Alfred Massa wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-udjenza numeruża li attendiet. Huwa nsista dwar l-importanza tal-poeżija fi żminijietna u rrefera għall-appell li sar fl-aħħar Laqgħa tal-World Congress of Poets biex il-poeti kollha jaħdmu favur il-paċi, il-valuri u l-għaqda fost il-bendmin. Għal darb'oħra Massa ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jirreferu għall-website tal-Għaqda Poeti Maltin ħalli jsiru jafu bl-attivitajiet li minn żmien għal żmien torganizza f'riżq il-poeżija f'pajjiżna.

Fi tmiem is-Serata saret bibita għal dawk li attendew.