Pages

Saturday, July 16, 2016

Jonathan Balzan

Serata ta' tnedija tal-Ktieb ta' Jonathan Balzan fir-Razzett tal-Markiz nhar l-Erbgħa 27 ta' Lulju 2016 fis-7:30.


Monday, July 11, 2016

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - NATIONAL POETRY COMPETITION 2016

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA ‘MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2016

L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qiegħda tniedi l-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija ‘Mons. Amante Buontempo’ għal din is-sena 2016

1. Il-kompetituri huma mitluba jibagħtu sa tliet poeżiji,  kull waħda mhux itwal minn tletin vers, bil-Malti.
2. Il-poeżiji għandhom ikunu ttajpjati fuq karta daqs A4, u għandhom jintbagħtu tliet kopji ta’ kull poeżija.  Dawn il-poeżiji għandhom ikunu ffirmati biss bi psewdonomu (nom de plume).
3. F’envelopp separat u ssiġillat , il-konkorrent għandu jniżżel l-isem tal-poeżiji li jkun se jieħu sehem fil-Konkors bihom, il-psewdonomu, ismu u kunjomu, l-indirizz, in-numru tat-telefown u l-indirizz elettroniku.
4. Jiġu ppremjati l-poeżiji kklassifikati fl-ewwel tliet postijiet.  L-ewwel poeżija tingħata €300, it-tieni poeżija tingħata €200, u t-tielet poeżija tingħata €100.  Il-premijiet jistgħu ma jingħatawx jekk ma jintlaħaqx il-livell mistenni f’kompetizzjoni bħal din.
5. Il-ġurija se tkun komposta minn tliet membri:  Wieħed magħżul mill-Għaqda Poeti Maltin u tnejn mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
6. Is-sottomissjonijiet għal dan il-konkors għandhom jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Jesmond Sharples, ‘Sinfonija’, 70, Triq il-Mediterran, Pembroke PBK 1255, sa mhux aktar tard mill-31 t’Awwissu 2016.
7. F’envelopp wieħed għandhom jintbagħtu l-poeżiji għall-kompetizzjoni u l-envelopp issiġillat bid-dettalji.  TIKTBUX L-INDIRIZZ TAS-SENDER WARA L-ENVELOPP.
8. Kulmin jonqos f’xi waħda minn dawn ir-regolamenti jiġi skwalifikat immedjatament.
9. Wara li tagħlaq id-data għad-dħul tas-sottomissjonijiet, tkunu tistgħu tiċċekkjaw l-isem tal-poeżija tagħkom fil-websajt tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jew tal-Għaqda Poeti Maltin.

N.B.
a) Il-Premijiet huma ġentilment mogħtija mill-fondi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
b) Ir-riżultat tal-Kompetizzjoni jitħabbar waqt attività speċifika matul il-jiem tal-Festival tal-Ktieb li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jorganizza f’Novembru.

*****************************************************************************

NATIONAL POETRY COMPETITION MONS. AMANTE BUONTEMPO - 2016

The Maltese Poets Association, in collaboration with the National Book Council, is launching the National Poetry Competition
Mons. Amante Buontempo  2016

1. Those wishing to take part are requested to submit up to three poems, each one no longer than thirty lines, in Maltese.
2. The poems must be type-written on A4 sheets, and three copies submitted of each. These poems must carry ONLY a nom-de-plume.
3. In a separate and SEALED envelope, the contestant must put down the name/s of the poem/s he’d be sending for the Competition, the nom-de-plume, name and surname, address, telephone number and the email address.
4. Prizes will be awarded to the poems classified in the first three places. The first poem will be awarded €300, the second €200 and the third €100. The prizes may not be awarded if the level expected in such competitions is not reached.
5. The jury will consist of three members: one chosen by the Maltese Poets Association and two by the National Book Council.
6. Submissions to this competition must reach the Secretary of the Maltese Poets Association, Mr Jesmond Sharples, at Sinfonia, 70, Triq il-Mediterran, Pembroke, not later than the 31st August 2016.
7. The poems submitted and the sealed envelope containing the details must be sent in one envelope. THE SENDER’S ADDRESS MUST NOT BE WRITTEN ON THE BACK OF THE ENVELOPE!
8. Any lack of observance of the above rules will result in immediate disqualification.
9. After the closing date for submissions, one may check the poem/s entered on the Website of the National Book Council or that of the Maltese Poets Association.

N.B.
a) The prizes are kindly donated from the funds of the National Book Council.
b) The competition results will be announced during a specific activity held during the days of the Book Festival,   which the National Book Council will be organising in November.