Pages

Saturday, July 29, 2017

QASAB IĊAQĊAQ ta' Raymond Grech

Aktar minn erbgħin sena ta’ ħsibijiet u kitba stampati fl-ewwel volum, QASAB IĊAQĊAQ. Daħla tal-Prof. Oliver Friggieri, kif ukoll nebħ-apprezzattiv ta' Tarcisio Zarb u Alfred Massa. Ħafna poeżiji li qatt ma ġew stampati jew imxandra qabel.
 
**********************************

QASAB IĊAQĊAQ (Creaking Reeds) – a collection of poems sees the light of day. A labour of love spanning more than forty years in the making is now published in the Maltese language. A translation in English of this first volume is on the drawing board. The next two volumes are on the way.