Pages

Saturday, January 24, 2015

Laqgħa Ġenerali Triennali tal-Għaqda 2015

Għażiż Membru,

Għaddew tliet snin u reġa’ wasal iż-żmien li l-Għaqda Poeti Maltin ikollha Kumitat ġdid biex imexxi l-Għaqda għat-tliet snin li jmiss. Għal dan l-għan, se ssir il-Laqgħa Ġenerali Triennali tal-Għaqda nhar is-Sibt, 31 ta’ Jannar fis-Sala tal-Konferenzi ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, Triq l-Assedju l-Kbir, fil-Furjana. Il-ħin huwa fid-9:30 ta’ filgħodu.

Għaldaqstant, huwa dmir tiegħek bħala membru li tattendi għal din il-Laqgħa. L-aġenda hija din:

1.    Qari tal-Minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali Triennali 2012-2014
2.    Korrispondenza
3.    Rapport Amministrattiv
4.    Rapport Finanzjarju
5.    Emendi għall-Istatut
6.    Diskors tal-President
7.    Elezzjoni għall-Kumitat 2015-2017
8.    Ħwejjeġ Oħra

Mill-ġdid nappella l-attendenza u s-sehem tiegħek f’din il-Laqgħa Ġenerali Triennali.

Tislijiet,

________________
Salv Sammut,
Segretarju,
2, “The Quest”, Block R,
Trejqet il-Ġilju,
Mtarfa MTF 1430