Pages

Friday, January 1, 2010

Emmanuel Attard Cassar (19 - )

Membru Tal-Għaqda Poeti Maltin

English

I hold the post of Assistant Lecturer at the University of Malta . I teach Computer Science / Information Technology at the Junior College, Msida. My main hobby is writing, particularly poems. I write in Maltese (mostly), English and Italian.

I hold a B.A.Educ (Hons) from the University of Malta and a Dott. Sc. Inf. from the University of Pisa .

Some of my poems and one short story appear in anthologies published by the Maltese Poets Association and the Maltese Literature Group.

Malti

Naħdem bħala Assistant Lecturer ma’ l-Univeristà ta’ Malta . Ngħallem ix-Xjenza tal-Kompjuter u t-Teknoloġija ta’ l-Informazzjoni fil-Junior College, l-Imsida. L-akbar passatemp tiegħi hi l-kitba, l-aktar tal-poeżija. Nikteb bil-Malti (l-aktar), bl-Ingliż u bit-Taljan.
 
Iggradwajt B.A.Educ (Hons) mill-Università ta' Malta u Dott. Sc. Inf. mill-Università ta' Pisa .

Uħud mill-poeżiji tieghi, flimkien ma' novella, jidhru f'antoloġiji publikati mill-Għaqda Poeti Maltin u mill-Ghaqda Letterarja Maltija.

No comments:

Post a Comment