Pages

Sunday, April 28, 2013

Qari ta' Poeżiji f'Dar l-Emigrant

Nhar is-Sibt, 4 ta' Mejju, filgħodu bejn l-10:00 u nofsinhar, l-Għaqda Poeti Maltin tistieden lil dawk kollha, membri u mhumiex biex jiġu f'Dar l-Emigrant, il-belt Valletta għal nofstanhar ta' qari ta' poeżiji fuq kull ġeneru u b'kull lingwa.

Thursday, April 25, 2013

SERATA TA’ POEŻIJA - JUM L-IMTARFA

L-GĦAQDA POETI MALTIN u l-KUNSILL LOKALI MTARFA
jistiednu lilek, ‘il-familjari tiegħek, u l-ħbieb għal Serata ta’ Poeżija u Mużika bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’JUM L-IMTARFA.

Is-Serata se ssir is-Sibt, 4 ta’ Mejju 2012, fis-7:30 pm fl-iSkola Primarja ta’ l-iMtarfa

Ġibu l-Poeżiji tagħkom biex taqrawhom. Tistgħu taqraw ukoll poeżiji ta’ ħaddieħor. Kulħadd hu mistieden biex jieħu sehem.

Saturday, April 20, 2013

It-Tnedija tal-Ktieb Vacanza Romane 2012Nhar il-Ġimgħa 19 t’April saret it-tnedija tal-ktieb Vacanza Romane 2012, liema ktieb ħareġ mil-pinna ta’ Dr. Emmanuel Attard Cassar. Il-preżentazzjoni ġiet fdata f’idejn l-Għaqda Poeti Maltin u saret ġewwa ċ-Ċentru Kommunita’ Franġiskana tal-Furjana.   Waqt din is-serata inqraw siltiet ta’ proża u poeżija mill-ktieb u bħas-soltu kellna tisbiħ bil-mużika u l-kant ta’ Walter Micallef.

Numru sabiħ ta’ membri tal-Għaqda flimkien mal familja ta’ Emmanuel u membri tal-Gruppi Familji Franġiskani setgħu virtwalment jgħaddu mit-toroq ta’ Ruma u jħossu il-ġmiel ta’ din il-Belt eterna’, kif inhi msejħa. Il-ktieb jispjega tajjeb l-esperjenzi illi Emmanuel għadda minnhom flimkien mal-familja tiegħu ġewwa Ruma. Waħda mil-kitbiet tiegħu, illi ġġib l-isem ta’ Il Frate di Via Cairoli, toħodna lura għas-snin tmenin meta l-awtur u xi ħbieb tiegħu kienu marru jżuru xi kunventi ġewwa Ruma flimkien ma Patri Filippu, illi kien ukoll preżenti għal din is-serata.

L-introduzzjoni saret mill-President tal-Għaqda s-Sur Charles Magro fejn qal illi kien pjaċir tal-Għaqda illi tippreżenta dan il-ktieb ta’ membru tagħha u esprima wkoll sodisfazzjon għan-numru mdaqqas ta’ udjenza. Huwa qal illi Ruma hija tlitt ibliet f’waħda ... Ruma Kristjana, Ruma storika u Ruma moderna. Il-President tal-għaqda rringrazzja wkoll lil-kantant Walter Micallef talli aċċetta l-istedina tagħna.
Wara din l-introduzzjoni Charles Magro qara l-poeżija mil-l-istess ktieb Vacanze Romane 2012 ... Roma u wara smajna lil Patrick Sammut jaqra s-silta Il Frate di Via Cairoli. Il-poeżija Magnificenza nqrat minn Salv Sammut ... poeżija fejn l-awtur jiddeskrivi mument ta’ paċi fil-kumpanija tal-familja tiegħu waqt li qegħdin jieħdu l-fatra ġewwa l-lukanda. Un Problema Irrisolvibile silta ħelwa mil-ktieb inqrat mis-Sur Azzopardi, membru fi ħdan il-Grupp Familji Franġiskani.

Hawnhekk wasal il-ħin biex Emmanuel jagħmel l-intervent tiegħu u beda billi tkellem dwar l-esperjenza illi kellu s-sena l-oħra ġewwa Ruma, fejn mar flimkien mal-familja tiegħu biex jakkumpanjaw lit-tifel Jack, ġewwa l-Vatikan, bħala abbati. Huwa qal illi din l-esperjenza ġiegħlithom jikbru u jissaħħu flimkien u ħass illi għandu jesprimniha f’dan il-ktieb. Huwa qal ukoll illi kellhom l-opportunita’ illi jżuru Assisi, pajjiż kwiet u trankwilll kif jiddeskrivu tajjeb it-tlitt poeżiji illi nqraw u li jġibu l-istess isem.

Wara d-diskors t’ Emmanuel inqrat poeżija oħra tiegħu minn Omar Seguna bl-isem ta’ Percorso u fl-aħħar inqraw ukoll poeżiji mil-membri tal-Għaqda Poeti Maltin, Therese pace u John Mallia.

Is-serata ingħalqet minn Patri Filippu Cutajar, li qali li kien ilu ħafna snin jaf lil Emmanuel u jħossu kburi illi dan il-kittieb għażel iċ-Ċentru Komunita’ Franġiskana għal-preżentazzjoni tal-ktieb tiegħu fejn wieħed jista’ jinduna wkoll bl-ispirtu Franġiskan.
Wara kulħadd baqa’ fiċ-ċentru għal-bibita.

Ippreżentat din is-serata Miriam Ellul.

Monday, April 15, 2013

L-Għ.P.M tistieden fiċ-Ċentru Kultura Franġiskana

Tnedija tal-ktieb “Vacanze Romane 2012” ta' seħibna Emmanuel Attard Cassar, se ssir nhar il-Ġimgħa, 19 ta' April fit-8:00 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Kultura Franġiskana qrib il-Kunvent tal-Kapuċċini tal-Furjana. L-Għaqda Poeti Maltin tistieden lil dawk li għandhom xi poeżija b'liema lsien jixtiequ u li tkun relatata mal-Belt ta' Ruma, il-Vatikan jew il-Belt ta' Assisi biex dakinhar jaqrawha f'dik is-serata. Grazzi, narawkom.

Saturday, April 13, 2013

L-Għaqda Poeti Maltin - Mosta.

L-Għaqda Poeti Maltin, f'kollaborazzjoni mal-Għaqda Filantropika Talent Mosti, se ttella' Lejla ta' Poeżija nhar il-Ġimgħa, 24 ta' Mejju 2013, fis-7p.m. Kulħadd huwa mistieden. Min irid jista' jġib u jaqra l-versi tiegħu b'ilsna differenti u jista' wkoll jaqra versi ta' poeti għal qalbu. Dħul b'xejn.