Pages

Monday, March 17, 2014

SERATA TA’ POEŻIJA U MUŻIKA

L-Għaqda Poeti Maltin tistieden lill-Membri kollha, lill-familjari u ’l-ħbieb għal Serata ta’ Poeżija u Mużika

Data:    Il-Ġimgħa, 4 ta’ April 2014

Ħin:    Fis-7:00 ta’ filgħaxija

Post:   Is-Sala tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni - Beltissebħ, il-Furjana


Dawk li se jaqraw poeżiji ppubblikati fi ktieb,
jistgħu jġibu l-ktieb biex issirlu ftit pubbliċità.


NOTA:  Dawk li se jattendu, iridu jidħlu mill-bieb prinċipali tal-Ministeru, jimxu safejn hemm il-lift, jidħlu fih u jagħfsu l-buttuna mmarkata “-1”. Imbagħad jimxu sar-reception area.

Tuesday, March 4, 2014

Lino Grech

L-Għaqda Poeti Maltin tat l-aħħar tislima lil poeta membru tagħha Lino Grech. Il-Funeral tiegħu sar it-Tlieta 4 ta' Marzu fit-8.30am, fil-Knisja ta' San Girgor Tas-Sliema.

Lino ħareġ diversi ġabriet ta' poeżiji fosthom "Għerf il-Bniedem" u "Ilsien Bla Rażan". Minbarra l-poeżija, Lino kien jikteb ukoll diversi novelli u kitbiet oħra, u narawhom fost oħrajn fil-ktieb "Ħajja ta' Bniedem" u "Non omnis moriar", ktieb bl-Ingliż.