Pages

Thursday, December 31, 2009

Midja - Media 2009

"illum" (29.11.2009): Poeżiji f'bookmarks.
"The Sunday Times" (13.12.2009): Poets visit President.
"The Sunday Times" (06.12.2009): Bookmarks with a difference.
"Torċa" (06.12.2009): Versi.
"Torċa" (22.11.2009): Riżultat tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2009.
"Illum" (22.11.2009): Żjara lill-President u Riżultat tal-Konkors tal-Poeżija 2009.
"Il-Mument" (15.11.2009): L-Għ.P.M. għand il-President ta' Malta.
Riżultat tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2009.
Parteċipazzjoni tajba ħafna għall-Konkors Letterarju tat-TORĊA Il-Ħadd 11 ta' Ottubru 2009.
http://www.it-torca.com/news.asp?newsitemid=8535
"The Malta Independent" (15.10.2009): Message for Poetry Day 2009.
"Il-Mument" (11.10.2009): Messaġġ għal Jum il-Poeżija 2009.
The Maltese Herald (11.08.2009): Imfakkar il-Poeta Ġorġ Pisani.
"Illum" (06.09.2009): Poetessa Taljana f'Malta.
"It-Torċa" (30.08.2009): Poetessa Taljana f'Lejla ta' Poeżija.
"Il-Mument" (30.08.2009): Poetessa Taljana f'Serata tal-Għaqda Poeti Maltin.
"Torċa" (16.08.2009): Lejla ta' poeżija fiż-Żejtun
"IL-ĠENSillum" (08.08.2009): Ġorġ Pisani mfakkar fiċ-Ċittadella.
"Il-Mument" (02.08.2009): L-Għaqda Poeti Maltin tfakkar lil Ġorġ Pisani f'Għawdex.
"Illum" (02.08.2009): Imfakkar il-poeta Ġorġ Pisani.
"The Sunday Times" (02.08.2009): Poet Ġorġ Pisani remembered.
DOI http://www.doi.gov.mt/EN/press_releases/2009/07/pr1293.asp
"IL-ĠENSillum" (18-07-2009): Serata ta' Kommemorazzjoni f'Għawdex.
"Il-Mument" (28.06.2009): Lejla ta' Poeżija fiż-Żejtun.
"IL-ĠENSillum" (30.05.2009: Lejla Mużiko-Letterarja fil-Gżira.
"Torċa" (31.05.2009): Lejla Poe-Mużikali fl-Imtarfa.
"Il-Mument" (31.05.2009): Lejla Poe-Mużikali fl-Imtarfa.
Il-ĠENSillum (09.05.2009): Lejla poe-mużikali fl-Imtarfa.
Il-ĠENSillum (09.05.2009): Ħarġa ġdida tar-rivista VERSI.
"Torċa" (26.04.2009): Lejla ta' Poeżija u Mużika f'Ġieħ il-Mara.
"Torċa" (12.04.2009): Versi: Tislima lil Pawlu Aquilina
"KullĦadd" (05.04.2009): Lejla ta' Mużika u Poeżija f'Ġieħ il-Mara.
Versi (2009/2)
"Il-Ġensillum" (11.04.2009): Lejla f'Ġieħ il-Mara mill-Għ.P.M.
"Leħen is-Sewwa" (11.04.2009): Lejla ta' Mużika u Poeżija f'Ġieħ il-Mara.
"The Sunday Times" (29.03.2009): Versi - Fairness with National Book Prize.
"Il-Mument" (29.03.2009): Versi.
"Il-Mument" F'Ġieħ il-Mara: Serata ta' poeżija u mużika.
"The Sunday Times" (29.03.2009): Evening of poetry and music for women.
"The Sunday Times" (22.02.2009): Poetry Prizes.
"Torċa" (15.02.2009): Kumitat Għ.P.M. għas-snin 2009-2011.
"Leħen is-Sewwa" (14.02.2009): Poeti Maltin u Taljani f'Antoloġija interessanti.
"Il-ĠENSillum"        (14.02.2009): Kumitat tal-Għ.P.M. 2009-2011.
"The Sunday Times" (15.02.2009) Another issue of Versi.
"Il-Mument"    (15.02.2009): Kumitat tal-Għ.P.M. għas-snin 2009-2011.
                                                   Ir-rivista Versi ssellem lil Ġorġ Pisani.
Premjazzjoni tal-Konkors ta' Poeżija għat-Tfal 2008.
"KullĦadd" (08.02.2009): Il-Kumitat tal-Għ.P.M. 2009-2011.
"Il-Ġensillum" (07.02.2009): Konkors Nazzjonali Poeżiji għat-Tfal 2008.
"KullĦadd" (01.02.2009): L-Għaqda Poeti Maltin issellem lill-Kan. Dun Joe Mejlak.
"Leħen is-Sewwa" (03.01.2009): Kant, Mużika u Poeżija dwar il-Milied.
"Torċa" (18.01.2009): Kant, mużika u poeżija dwar il-Milied.

Wednesday, December 30, 2009

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Diċembru 2009

Is-sena li tinsab moribonda kienet waħda mill-aktar snin li tatna sodisfazzjon. Dan għax matulha kellna tant attivitajiet li wrew kemm l-Għ.P.M. hija ħajja.

Tellajna numru sabiħ ta' Lejliet ta' Poeżija f'lokalitajiet differenti, kellna fostna l-poetessa Taljana, Paola Mara De Maestri, organizzajna l-Konkors it-Torċa u għamilna żjara ta' kotesija mill-President ta' Malta, l-E.T. Dr George Abela LL.D. fil-Palazz, il-Belt. Dan kollu barra l-attivitajiet tas-soltu.

Il-ħasra hi, li mhux il-membri kollha jistgħu jħossu dan is-sodisfazzjon. Uħud jgħixu f'nagħas qawwi ta' apatija. Anqas jindenjaw ruħhom almenu jipparteċipaw fil-Konkors li norganizzaw kull sena! U xi ngħidu għall-ħlasijiet tal-miżati u l-abbonamenti fir-rivista Versi? Triq toqgħod tiġri warajhom u tibgħatilhom reminder wara l-ieħor!

Imma l-aħħar li tmut it-tama. Fi żmien bħal dan nagħmlu sew jekk inħarsu 'l quddiem. Is-sena d-dieħla l-Għaqda tagħlaq 35 sena. Il-Kumitat ġa ħejja xi pjani. Tgħid 'il-membri nsibuhom?

Xewqat sbieħ għall-Festi li ġejjin lill-Membri u lill-familji tagħhom.

Alfred Massa
President

Sunday, November 15, 2009

PROĠETT POETIKU MILL-Għ.P.M. - Għ.P.M. POETIC PROJECT

19-il poeta kollha membri tal-Għaqda Poeti Maltin ippubblikaw poeżija bl-Ingliż kull wieħed (bookmark) bil-għan li dawn il-poeżiji jitqassmu f'lukandi primarjament għat-turisti li jżuru pajjiżna. Is-suġġetti u l-istili huma varji. B'hekk it-turisti interessati filwaqt li jistgħu jieħdu waħda minn dawn il-bookmarks b'xejn, ikollhom idea dwar il-poeżija Maltija kontemporanja.
Il-poeti li ħadu sehem f'dan il-proġett huma Dr Karmenu Mallia, Salv. Sammut, Margaret Attard Baldacchino, Lino Grech, Mario Attard, Dr Joe Zammit Tabona, Alfred Palma, Therese Pace, Charles Magro, Patrick Sammut, Miriam Camilleri, Jane Micallef, Alfred Massa, Dr Emmanuel Attard Cassar, Jonathan Balzan, Omar Seguna, Mary Doris Chircop, Godwin Cini u Raymond Grech.
Il-proġett kien sponsorjat mill-Bank of Valletta.


Nineteen poets, all members of the Maltese Poets' Association, each published a poem in English (bookmark) with the aim that these poems will be distributed in hotels primarily for tourists visiting our country. The themes and styles are various. In this way, interested tourists may take one of these bookmarks gratis whilst at the same time getting an insight into Maltese contemporary poetry.

The poets participating in this project are Dr. Karmenu Mallia, Salv Sammut, Margaret Attard Baldacchino, Lino Grech, Mario Attard, Dr. Joe Zammit Tabona, Alfred Palma, Therese Pace, Charles Magro, Patrick Sammut, Miriam Camilleri, Jane Micallef, Alfred Massa, Dr. Emmanuel Attard Cassar, Jonathan Balzan,Omar Seguna, Mary Doris Chircop, Godwin Cini and Raymond Grech.

The project was sponsored by Bank of Valletta.


Friday, October 30, 2009

Lejla ta’ Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2009


Nhar il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru 2009 l-Għaqda Poeti Maltin ħabbret ir-riżultat tal-Konkors Nazzjonali ta' Poeżija 2009 waqt Serata ta' Premjazzjoni li saret fis-Sala Ġużeppi Despott, Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Furjana, ippreseduta mill-President tal-Għaqda, Alfred Massa. Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju.
Il-Ġurija kienet magħmula mill-poeti Joseph C. Sciberras u Ġorġ Borg flimkien mal-ġurnalist Mark Causon.

Riżultat

Nhar il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru 2009 l-Għaqda Poeti Maltin ħabbret ir-riżultat tal-Konkors Nazzjonali ta' Poeżija 2009 waqt Serata ta' Premjazzjoni li saret fis-Sala Ġużeppi Despott, Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Furjana, ippreseduta mill-President tal-Għaqda, Alfred Massa. Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju.
Il-Ġurija kienet magħmula mill-poeti Joseph C. Sciberras u Ġorġ Borg flimkien mal-ġurnalist Mark Causon.
Ir-riżultat kien dan li ġej:

Taqsima Malti
1. Premju u Premju Buontempo: Jiżżerżaq ta’ Donovan Gatt.
2 Premju: Tagħrafha, Ma, minn qillitha ta’ Therese Pace.
3 Premju: Tajra ta’ Rita Saliba
Issemmew b’ġieħ:
Ħriġt ta’ Charles Casha.
X’Jiswieli ta’ Patri Edmund Theuma ofm conv.

Taqsima Ingliż
1 Premju: Intelligent design ta’ Raymond Grech.
2 Premju: A desperate prayer ta’ Maurice Mifsud Bonnici.
Issemmew b’ġieħ:
Remember I ta’ Raymond Grech
Memories of an unborn child ta’ Omar Seguna.

Taqsima Taljan
1 Premju: Le scale di Cospicua ta’ Omar Seguna.
2 Premju: Mai raggiunto ta’ Jessica Sacco.
Issemmew b’ġieħ:
Mi fai volare ta’ Jessica Sacco.

Monday, October 19, 2009

L-Għ.P.M. għand il-President ta' Malta - Għ.P.M. visits the President of Malta


Nhar it-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2009, Membri tal-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin żaru lill-E.T. Dr George Abela, President tar-Repubblika fil-Palazz Presidenzjali, il-Belt Valletta.

Wara li President tal-Għaqda, Alfred Massa, introduċa lill-membri kollha tal-Kumitat, ta rendikont lill-President Abela dwar l-istorja u l-attivitajiet li l-Għ.P.M. torganizza minn żmien għal żmien. Dr Abela wera interess kbir u wara li feraħ lill-Għaqda għall-ħidma tagħha b'riżq il-poeżija f'pajjiżna, għamel diversi mistoqsijiet kemm dwarha kif ukoll dwar il-qagħda tal-poeżija fil-gżejjer tagħna. Huwa ħeġġeġ lill-membri tal-Kumitat biex jissuktaw b'ħidmiethom għax qal din it-tip ta' edukazzjoni għandu bżonn il-poplu tagħna. Il-President stqarr li hu jħobb ħafna l-poeżija u jieħu gost meta jattendi għal xi ċerimonja li tkun tinkludi anki l-qari ta' poeżiji. Huwa wiegħed kull għajuna lill-Għ.P.M. u offra saħansitra l-bitħa tal-Palazz Presidenzjali kemm-il darba tkun tinħtieġha biex torganizza xi attivita' fiha.

Charles Magro mbagħad irregala bħala tifkira lill-President ta' Malta, Medalja tal-Għ.P.M. u sett Antoloġiji li l-Għaqda ppubblikat kemm ilha mwaqqfha. Is-Segretarju offra anki donazzjoni f'isem l-Għaqda għall-Community Chest Fund; ġest li l-President Abela apprezza ħafna meta ftakar li dik kienet ġejja minn persuni li voluntarjament qegħdin jaħdmu b'riża il-poeżija f'pajjiżna.


On Monday, 19th October 2009, committee members of the Maltese Poets Association visited The President of the Republic, His Excellency Dr. George Abela, at his Presidential Palace in Valletta.

After the Association President, Alfred Massa, introduced the committee members, he gave President Abela an account of the history and activities that the association organizes from time to time. Dr. Abela was very interested and after he congratulated the association for its work in the interest of poetry in our country, he made various questions about the same Association and about the state of poetry on our islands. He urged the committee members to keep up their work as, he added, it is this kind of education that our people need. The President declared that he loved poetry a great deal and loves it when he attends a ceremony that also includes the reading of poetry. He promised to help the GĦ.P.M. and even went as further as to offer the Presidential Palace courtyard every time the Association needs it to host an event.

Charles Magro, then presented the President of Malta with the GĦ.P.M. Medal and a set of anthologies that the Association has published since its inception. The Secretary also offered a donation in the name of the Association, for the Community Chest Fund which President Abela appreciated very much especially considering the fact that it is coming from a group of persons who voluntarily work to promote poetry in our country.


Wednesday, September 30, 2009

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Settembru 2009

L-Għaqda Poeti Maltin dejjem kellha rispett lejn il-poeta għax hi tħares l-ewwel u qabel kollox lejn il-frott u mhux lejn is-siġra. Dan jista' jixhdu kulmin segwiha sa mit-twaqqif tagħha. Anzi, l-Għaqda tibqa' tirrispetta lill-poeta saħansitra wara mewtu; kif urew ċerti attivitajiet li organizzat biex tfakkar poeti li llum ħallewna, bla ma qagħdet tqis kinux membri tagħha jew le.

Mhux biss, imma l-Għaqda qatt ma ddiskriminat bejn sess u ieħor. Fil-fatt fil-lista tal-membri hemm kemm poeti maskili kif ukoll femminili; anki fil-Kumitat stess minn ħames membri, tnejn huma nisa. Biex dan jissaħħaħ, issa l-Kumitat iddeċieda li fost il-Membri Onorarji ad vitam jaħtar għall-ewwel darba poetessa.

Din hija s-Sinjura Lina Brockdorff. Ċertament, kulmin hu midħla tal-Letteratura Maltija xi darba jew oħra żgur li sema' b'Lina Brockdorff; poetessa, prożatura u persuna li tat sehem kbir f'diversi Għaqdiet tal-Malti, fosthom l-Għ.P.M., li ilha msieħba fiha għal ħafna snin. Biex turi r-rikonoxximent lejn il-ħidma letterarja tas-Sinjura Brockdorff l-Għaqda fi żmien qarib ser taħtarha uffiċjalment bħala Membru Onorarju ad vitam.

Jiena ċert li kulħadd jaqbel ma' dan il-pass. Fl-istess ħin jirrealizza kemm l-Għaqda tagħna tapprezza bis-serjeta' u bla ebda diskriminazzjoni l-ħidma ta' kulmin jagħti sehmu fil-qasam poetiku ta' pajjiżna.

Lil Lina, nifirħilha u nawguralha.

Alfred Massa
President

Thursday, August 20, 2009

Paola Mara De Maestri


Il-poetessa Taljana Paola Mara De Maestri kienet il-mistiedna ewlenija f'Lejla ta' Poeżija li saret fir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta nhar il-Ġimgħa 20 ta' Awwissu 2009. Is-Sinjura De Maestri kienet akkompanjata mir-raġel tagħha Gabriele. Ħa sehem ukoll il-kant-awtur bravu Walter Micallef u bħas-soltu ippreżenta l-Lejla s-Segretarju, Charles Magro li ħa ħsieb ukoll jagħti resume bit-Taljan meta qraw xogħlijiet bil-Malti.

F'atmosfera mill-isbaħ fil-bitħa ewlenija ta' dan ir-razzett antik diversi poeti qraw xogħlijiethom min bl-Ingliż, min bit-Taljan u min bil-Malti. Il-poetessa Taljana li kienet intervista minn Patrick Sammut qrat ukoll xi poeżiji tagħha. Imbagħad irregalat xi kotba lill-Għ.P.M. wara li rringrazzjat lil dawk preżenti għal-laqgħa sabiħa li saritilha. Hija tkellmet dwar ir-rabta li teżisti bejnha u bejn l-Għ.P.M. u wiegħdet li fil-futur qarib se jsiru aktar proġetti utli flimkien.

Alfred Massa, President tal-Għaqda ta merħba lis-Sinjura De Maestri u r-raġel tagħha. Huwa ddeskriva lil De Maestri bħala poetessa brava italiana kontemporanea u stqarr li hija wkoll ħabiba kbira tal-Għ.P.M.

Fi tmiem il-Lejla saret bibita lil dawk preżenti.

Italian Poet at a Poetry Evening

The Italian poet Paola Mara De Maestri was the special guest at a poetry evening held at the Razzett tal-Markiz in Mosta on Friday 21st August 2009. She was accompanied by her husband Gabriele. Walter Micallef animated the evening with his beautiful songs. The association secretary, Charles Magro, as usual presented the event and translated into Italian what was said and read in Maltese for the benefit of the Italian guests.

In the captivating atmosphere of this place several poets read their works in Maltese, English and Italian. The Italian poet who was interviewed by Patrick Sammut also read some of her poems. Then she thanked the association for the warm welcome she was given and presented the said association with some books. She talked about the bond between the two sides and of the hope that in the near future further useful projects will be carried out together. The GĦ.P.M. also made its own presentation to her.

Alfred Massa , president of the Maltese Poets Association in his speech welcomed Paola Mara De Maestri and her husband. He described her as a very good, contemporary Italian poet, and a good friend of the association.

The evening ended with a drink for those present for the evening.


Biografia

Paola Mara De Maestri, insegnante, pubblicista, redattrice del mensile “ ‘l Gazetin” e Consigliere del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese (So), collabora con il portale internet Tellusfolio. Ideatrice e curatrice della “Bottega Letteraria de ‘l Gazetin", dell’iniziativa “Poeti, un premio dalle scuole” e dei Concorsi Internazionali di poesia “Montagna viva” e “Il silenzio della montagna e le voci del mare”, “Poeti, un premio dalle scuole”, “Piccolo mondo…antico, presente e futuro della Valtellina, della Valchiavenna e del Canton Grigioni”. E’ stata referente del Concorso Internazionale per le scuole primarie “Margherita Bassi”. Ha curato le pubblicazioni “Poeti Lombardi” e "Donne in poesia", realizzate in collaborazione con la Casa Editrice Giulio Perrone. Come autrice ha conseguito riconoscimenti al Concorso indetto dalla Rai "I giovani incontrano l'Europa"(1992), al Concorso nazionale "Marcello Landi" (2000) e al Concorso letterario radiofonico "E il naufragar m'è dolce in questa radio" (2001). Ha ottenuto un terzo posto al Concorso Nazionale “Città di Imola 2004” , una Segnalazione di Merito al Concorso del Centro Formazione Camilliano di Verona “I valori della Vita” (2005) ed è risultata tra i finalisti della seconda edizione del Concorso "Roscigno Vecchia" (agosto 2006), “Poeti, un premio dalle scuole” (2009). E’ stata selezionata per entrare a far parte di una trentina di raccolte antologiche edite da varie case editrici ed è stata pubblicata in riviste specializzate italiane ed estere, tra le quali Gradiva International of Italian Poetry. Nei primi mesi del 2001 ha realizzato un libretto con la Casa Editrice "Pulcinoelefane" di Alberto Casiraghi. Nell'autunno 2001 ha pubblicato con la Casa Editrice Libroitaliano il primo libro intitolato "Dentro la vita". Nel luglio 2004 ha visto le stampe la seconda raccolta di poesie dal titolo "L'amore parla piano" Bellavite Editore, realizzata con il contributo grafico della pittrice spagnola Mari Carmen Mur. Nell’estate del 2008 ha partecipato con un suo componimento alla mostra “Immaginando la poesia”ad Aprica (SO). Nel settembre 2008 è uscita la raccolta personale dal titolo “Il pane del sorriso” edita dalla Casa Editrice Giulio Perrone. Sito personale: www.paolamara.it

Malta

Gemma di pietra e sale,
fulgida ciprea a sud
di questo nostro mare.
Mediterraneo,
terre che dividi
popoli che unisci
sotto il tuo costellato
ombrello di sole.
Di notte m’acquietano
le onde che si allungano,
si arricciano, si spezzano
nel gorgoglio sommesso
di piena estate.
Sulle rocce
schizzi di luna
adombrano figure
piegate dal vento.
Riparato dal mondo
il nuovo risveglio sull’altura,
tra i Neoliti,
vestali di un tempo
che ancora vive.

(Poesia composta in occasione della visita presso l’Associazione “Poeti Maltesi” Agosto 2009)


Donne

Donne
dagli sguardi acerbi,
nel sole fanno volare
superbi aquiloni di primavera.

Donne
dai lunghi passi,
perse nel fulgido sorriso
di uomini soli,
in angoli sparuti
rinvengono
infrante.

Donne
dalle anime al vento,
ricamano bandiere
per le afone schiere
spoglie di arcobaleni.

Donne petali,
donne livree
che danzano
in grandi occhi amaranto.

(da “Il pane del sorriso” – Giulio Perrone Editore)

Tuesday, June 30, 2009

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2009

L-Għaqdiet tal-Malti għal xi żmien dehru jgħumu f'baħar imqalleb, tant hu hekk, li kien hemm minhom li għereq. Issa donnu li dak il-maltemp batta xi ftit, kif juru ċerti attivitajiet li qegħdin jiġu organizzati.

Minn maltemp bħal dan tista' tgħaddi wkoll l-Għaqda tagħna. Ma rridux inserrħu rasna żżejjed għax minn xahar għal xahar il-membri qegħdin jiżdiedu. Anqas għax naraw l-Għaqda ħawtiela f'diversi attivitajiet li torganizza.

Iċ-ċvetta dwar il-ġejjieni tinsab f'idejna lkoll. Importanti li nħallsu l-miżata regolarment; importanti li nabbonaw f'VERSI. Imma dan mhux biżżejjed. Irridu naraw aktar parteċipazzjoni mill-membri tagħna fid-diversi attivitajiet li norganizzaw. L-Għaqda għandha bżonn aktar membri "ħajjin"; trid tara aktar uċuħ ġodda. Mhux dejjem l-istess nies iwieġbu għas-sejħiet li tagħmlilhom.

Il-Kumitat talab lill-membri s-suġġerimenti tagħhom. Irċieva numru swostanzjali u fejn hu possibbli qiegħed jipprova jattwahom. Għalhekk wieħed ma jifhimx ir-raġuni ta' dil-bruda kollha. Irridu jew ma rridux li l-Għ.P.M. tibqa' ħajja u twettaq il-ġid lill-poeżija f'pajjiżna?

It-tweġiba li nistennew hemm bżonn tkun sostnuta bil-fatti, ħbieb!

Alfred Massa
President

Monday, March 30, 2009

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Marzu 2009

Ma nistax ma nirringrazzjax lill-membri talli fl-aħħar Laqgħa Ġenerali għoġobhom jafdawli għal darb’oħra t-tmun tal-Għaqda tagħna. Dan huwa sinjal ta’ fiduċja u fl-istess ħin ta’ apprezzament għall-ħidma tiegħi u ta’ sħabi l-oħra li flimkien mexxejna l-Għ.P.M. fit-tliet snin li għaddew. Dan qed ngħidu, għax il-Kumitat għat-tliet snin li ġejjin kważi baqa’ li kien, b’tibdila waħda biss; dik ta’ Miriam Ellul minflok Alfred Calleja li għażel minn jeddu ma jikkontestax. Lil seħibna Alfred ngħidlu Grazzi minn qalbi għas-sehem li ta kemm dam fil-kariga ta’ PRO.
Kif għedt fid-Diskors tiegħi dakinhar tal-Laqgħa Ġenerali,l-Għ.P.M. bi ħsiebha tkompli t-triq li qabdet f’dawn l-aħħar snin. Ser inkomplu norganizzaw attivitajiet bil-għan li nressqu dejjem aktar lill-poplu tagħna lejn il-Poeżija. Nittama, li tul it-tliet snin li ġejjin il-membri se jkunu aktar attivi u jinkoraġġuna almenu bil-preżenza tagħhom fl-attivitajiet li norganizzaw.
Dan huwa wkoll l-ewwel Folju għal din is-sena. Talba ħerqana lill-membri biex flimkien inżommu ħajja r-rivista Versi minħabba li tinsab f’diffikultajiet finanzjarji. Abbonaw fiha u ħeġġu oħrajn jagħmlu l-istess. Versi mhijiex biss il-Leħen tal-Għ.P.M., imma hija wkoll il-Leħen ta’ dawk li għandhom għal qalbhom il-Poeżija Maltija.

Alfred Massa
President