Pages

Sunday, December 23, 2012

Tibdil ta' Ħin

Il-programm Wirt, Arti u Kultura se jixxandar fl-4pm minflok fil-11pm!

Il-programm Wirt ... Arti ... Kultura se jidher fuq TVM fl-24 ta’ Diċembru, lejliet il-Milied.

Friday, December 14, 2012

Poetry Reading at the Café RocherThe Maltese Poets Association is launching a series of poetry at the café Cafe Rocher , located on the left as one enters from Gate City. This will take place on every first Saturday of each month at 10am, except when it is a holiday.
The poems read can be of any language, provided that the poet is willing to explain if the language is not one we Maltese are accustomed to.
The first meeting will take place on Saturday, 5 th January, 2013. The Maltese Poets Association members and the general public are invited to bring their poems which they would like to read. 
With this, The Maltese Poets Association is giving space to Maltese poets to communicate and express their thoughts and feelings with other people, thus giving chance for their poems to be appreciated. This will be hosted in a friendly atmosphere between a cup of coffee and another. 
We encourage everyone to take part in this activity. 

Żjara tal-President ta' MaltaIl-President ta' Malta se jżur lir-residenti tal-Faċiltà Korrettiva ta' Kordin u jixtieq li jagħmel donazzjoni ta' kotba (l-aktar bil-Malti). Iż-żjara tal-President se ssir nhar il-21 ta' Diċembru u ż-żmien hu naqra kontrina. Għalissa min jixtieq li jagħti donazzjoni ta' kotba għandu juri x-xewqa tiegħu lis-Sur Patrick Sammut, Viċi-President tal-Għaqda Poeti Maltin fuq email address sammutpatrickj@gmail.com jew lis-Segretarju, is-Sur Salv Sammut fuq email address dorsal@maltanet.net. Wara, jingħata tagħrif kif wieħed għandu jgħaddi d-donazzjoni tiegħu.
Inħeġġu lil kulħadd biex min jista', jikkopera. Hemm il-ħsieb li jiġu msemmija l-ismijiet tad-donaturi.    

Sunday, December 9, 2012

Qari ta’ Poeżiji ġewwa Cafe’ Rocher           L-Għaqda Poeti Maltin, qiegħda tniedi bidu ta’ qari ta’ poeżiji fil-kafeterija Cafè Rocher, li tinsab fuq ix-xellug kif wieħed jidħol minn Bieb il-Belt. Din se tibda tkun fl-ewwel Sibt ta’ kull xahar fl-għaxra ta’ filgħodu, minbarra meta dan il-jum jaħbat festa.
            Il-poeżiji li jinqraw jistgħu jkunu b’kull ilsien li l-kittieb iħossu komdu fih, basta l-Poeta jkun dispost biex jispjega jekk il-lingwa ma tkunx waħda minn dawk li ssoltu aħna l-Maltin aħna esposti għaliha komunement.
            Wieħed ukoll jista’ jieħu kafè jew dak li jrid mingħand Cafè Rocher (ovvjament kulħadd iħallas tiegħu biex ma jinħoloqx diżgwid). L-ewwel laqgħa se tkun nhar is-Sibt, 5 ta’ Jannar, 2013.  Il-Membri tal-Għaqda Poeti Maltin u l-pubbliku ġenerali huma mistednin biex iġibu l-poeżiji tagħhom biex jaqrawhom.  Min jippreferixxi jisma’ biss hu mistieden ukoll.
            B’dan il-mod l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tagħti spazju lill-kittieba Maltin tal-poeżija biex jikkomunikaw il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tagħhom mal-bqija tan-nies, u biex il-poeżiji  tagħhom ikunu apprezzati aħjar.  Dan isir f’atmosfera ta’ ħbiberija, bejn kikkra kafè u oħra. Għaldaqstant, inħeġġu lil kulħadd biex jibda jieħu sehem f’din l-attività.

Niltaqgħu.