Pages

Tuesday, March 12, 2013

Il-Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tat-tfal 2013



Nhar il-Ħamis, 21 ta' Marzu saret lejla ta'premjazzjoni tal-kompetizzjoni "Poeżjija għall-istudenti ta' bejn id-disa' u l-ħdax il-sena. Għal din il-kompetizzjoni ippateċipaw 216 il-student minn 27 skola, 6 minn Għawdex u 21 minn Malta.

Għal din is-serata li tmexxiet mis-Sur Charles Mifsud, attendew numru sabiħ ta' studenti flimkien mal-ġenituri tagħhom. Indirizza wkoll il-laqgħa l-President, is-Sur Charles Magro, li qassam ukoll il-premjijiet. Is-Sinjura Therese Pace, li flimkien mas-Sur Mario Attard u S-Sur George Falzon kienu jiffurmaw il-ġurija qrat ir-rapport tal-istess ġurija. Il-konkors intrebaħ minn: L-ewwel, Nathaniel Debono u George Vella, li kisbu l-istess numru ta' marki. It-tieni Gabriel Vella, u tielet Neil Vella.