Pages

Friday, April 30, 2010

NOSSIDE PRIZE AND INTERNATIONAL POETRY EVENING


LANGUAGES FROM ALL OVER THE WORLD...IN POETRY

The Italian Cultural Institute opens its doors to an evening entirely dedicated to POETRY. Invited by the Maltese Poets Association and poet PATRICK J. SAMMUT, you will be able to meet Maltese and foreign poets who will present their poems in various languages, including the Italian language. This will open the doors to a discussion and an evaluation of the Maltese and international poetry panorama. This interesting strategy of proposing poetry in various languages will enable the launch of the 2010 edition of the NOSSIDE PRIZE, established by Prof. Pasquale AMATO in 1983 – the only world poetry prize which does not set any boundaries, both of language and of forms of communication.

You may also wish to visit the website www.ghpm.netfirms.com

http://www.iicvalletta.esteri.it/IIC_LaValletta/webform/SchedaEvento.aspx?id=254

Friday, April 23, 2010

L-Għ.P.M. għat-tieni sena fl-Imtarfa

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet għal JUM L-IMTARFA 2010 l-Għaqda Poeti Maltin kienet mistiedna biex flimkien mal-Kunsill tal-post torganizza Lejla ta' Poeżija u Mużika. Din saret fis-sala ewlenija tal-iskola primarja tal-lokal har il-Ġimgħa 23 ta' April 2010 u tmexxiet minn Charles Magro, Segretarju tal-Għaqda.
Kienet Lejla speċjali għall-fatt li matulha nqraw numru sabiħ ta' poeżiji kemm mill-membri tal-Għaqda kif ukoll mit-tfal tal-post. Dawn kienu bil-Malti u bl-Ingliż. Fil-parti mużikali ħadet sehem il-mezzo sopran Miriam Camilleri akkompanjata fuq is-synthesiser minn żewġha Michael.
Saru żewġ diskorsi. Alfred Massa, President tal-Għ.P.M., ikkwota lid-drammaturgu Irlandiż, George Bernard Shaw meta qal li r-reliġjon u l-arti huma aħwa u kieku ma kinux huma kieku t-tbatija umana kienet tkun ferm agħar milli hi. Massa qal li la darba l-poeżija hija fergħa mill-arti, allura għandha l-importanza tagħha fil-ħajja tal-bniedem. Huwa qal li għalih anki l-poeżija u l-mużika huma aħwa. Massa temm billi feraħ lill-Kunsill Lokali talli rnexxielu joħloq daqstant importanza fit-tfal tal-post li huma l-adulti ta' għada.
Minn naħa tiegħu is-Sindku tal-Imtarfa, Anton Mifsud, filwaqt li rringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem tagħha esprima s-sodisfazzjon tiegħu għan-numru sabiħ ta' attendenza li kellu quddiemu. Is-sala kienet ippakkjata bin-nies! Mifsud irringrazzja wkoll lil kulmin ta sehmu biex is-Serata setgħet tirnexxi u wara ippreżenta Memento lill-President tal-Għ.P.M.
Lejn it-tmiem sar trattament lil dawn li attendew.

Monday, April 19, 2010

PREŻENTAZZJONI TAL-PREMJU INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA NOSSIDE 2010

U LEJLA INTERNAZZJONALI TAL-POEŻIJA.

Nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Mejju 2010, fis-7 p.m., l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Istitut Taljan tal-Kultura, se ttella’ Lejla Internazzjonali ta’ Poeżija. Il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, bħala Delegat tal-Premju Internazzjonali tal-Poeżija Nosside għal Malta, se jippreżenta s-XXVI Edizzjoni ta’ dan il-Premju prestiġġjuż li fetaħ f’Marzu u jagħlaq fl-aħħar ta’ Ġunju li ġej. Wara l-membri tal-Għ.P.M. u l-pubbliku in ġenerali huma mistednin jieħdu sehem billi jaqraw il-poeżiji tagħhom b’ilsna differenti, anki jekk poeżiji bit-Taljan jiġu apprezzati ħafna. Kulħadd huwa mistieden. Post: Istituto Italiano di Kultura, Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta.

Monday, April 12, 2010

NOSSIDE 2010


XXV International Nosside Prize – 2010
Multilingual and multimedia

The only global poetry prize
without limits of languages or forms of expression

Five official languages
(Italian, Spanish, English, French, Portuguese)
and all the other languages in the world
(national languages, native languages, minority languages, dialects)

http://www.nosside.com