Pages

Friday, November 29, 2013

Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 'Mons. Amante Buontempo' 2013

Sezzjoni tal-Malti

L-Ewwel: Romanza lir-Rażan, ta' Therese Pace

It-Tieni: Kewkba Mitfija, ta' Josef Borg

It-Tielet: It-Teżor li ħbejt ġo fija, ta' Stefano Farrugia

Sezzjoni tal-Ingliż

L-Ewwel: Contemp(t)orary, ta' Kristina Miggiani

It-Tieni: Dictionary Blues, ta' Therese Vella

Imsemmija b'Ġieħ: Orisons of a Disgruntled Citizen, ta' Therese Pace

Sezzjoni tat-Taljan

L-Ewwel: Luci nel Tramonto, ta' Jane Micallef

It-Tieni: Caro Cuore, ta' Dr. Michelle Muscat

Imsemmija b'Ġieħ: Proposte all'Arno, ta' Therese PaceTuesday, November 12, 2013

Avviżi Tal-Għaqda Poeti Maltin1.   Waqt il-Festival tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran, l-Għaqda Poeti Maltin għandha stand bil-kotba li l-membri għoġobhom jgħaddulha biex il-qligħ imur b’risq l-istess Għaqda. Din l-inizjattiva hija nnovattiva għall-Għaqda minħabba li qatt ma kellha stand bil-kotba fil-fieri l-imgħoddija. Il-membri huma mħeġġin jattendu u jgħinu fil-finanzjament tal-Għaqda.
    
2 .   L-Għaqda Poeti Maltin, nhar il-Ħamis, 14 ta’ Novembru, flimkien mal-Kulleġġ San Nikola tal-Imtarfa se torganizza attivita ma’ klassi tal-primarja ta’ eżerċizzju ta’ poeżiji bis-sehem tal-membru tal-Għaqda, Sa Therese Pace.

3.    Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Novembru, mis-7:00 ’l quddiem, l-Għaqda Poeti Maltin se ttella’ Lejla ta’ Qari ta’ Poeżiji fl-ispazju miftuħ ġewwa Dar il-Mediterran waqt il-Festival tal-Ktieb. Matul din il-lejla, se jiġi mniedi l-ktieb il-ġdid tal-membru Jonathan Balzan. Kulħadd huwa mistieden li jattendi. 

4.   Nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Novembru, ġewwa l-bini tal-Arti, Manifattura u Kummerċ (Palazzo De La Salle) fil-Belt Valletta, l-Għaqda Poeti Maltin se tkun qed iżżomm il-lejla ta’ premjazzjoni għal parteċipanti li ħadu sehem  fill-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija tal-Kbar. Il-ħin ikun fis-6:30 ta’ filgħaxija.

Friday, November 8, 2013

Attività fil-Belt Valletta

Nhar is-Sibt 3 ta’Novembru 2013 , l-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament tagħha ta’ kull xahar fejn poeti u ħbieb tal-poeżija ngħidu kelma u naqraw xi poeżiji f’kafeterija fil-Belt Valletta.  Minkejja x-xita qalila, xorta kienet laqgħa interessanti fejni bħas-soltu ddiskutejna diversi temi interessanti.  Fost il-poeżiji moqrija kien hemm “Lil hinn” ta’ Anthony Vidal, poeżija ispirata mix-xahar ta’ Novembru – ix-xahar tal-mejtin.  F’dan ix-xahar li propju qegħdin fih iġagħlna nirriflettu li “Lillu, flus, saħħa” ma jiswew xejn, għax fi kliem il-poeta, “mewt le tieħu magħha”.  Joe Psaila qarha fost oħrajn il-poeżija ħelwa tiegħu “Ftit mill-istorja tiegħi u tiegħek”, ambjentata fi żmien ta’ wara l-gwerra.  Psaila ġabilna ħafna nostalġija għal drawwwiet ta’ l-imgħoddi.  Wara li nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Ottubru 2013, -Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ il-Poeta tan-Nirien, Karmenu Vassallo, Andrew Sciberras reġa’ sellem lil dan il-poeta kbir bil-poeżija tiegħu “Lil Karmenu Vassallo”. 
Elizabeth Buhagiar qrat il-poeżija tagħha “Kemm hu sabiħ”.  Kif tistqarr il-poetessa “Kemm hu sabiħ tgħix fl-armonija” u “kemm hu sabiħ li tfittex kumpanija” u fin-nuqqas tagħhhom tagħraf aktar il-bżonn tagħhom.  Omar Seguna qarha fost oħrajn il-poeżija “Kuntrast”  fejn ħoloq żewġ xenarji ta’ min huwa bil-ġuħ u bl-għatx imma “tbissmu” u ta’ “Persuni li sikru bl-inbid ... imma baqgħu għatxana.”  Ma setax jonqos bħas-soltu ħadna spunt minn kull poeżija sabiex niddiskutu bejnietna. 

Qari ta' Poeżiji

Qari ta' Poeżiji mill-Għaqda Poeti Maltin
FIL-FESTIVAL NAZZJONALI TAL-KTIEB 2013

L-Għaqda Poeti Maltin se tkun qed tieħu sehem attiv waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2013 ġewwa Dar il-Mediterran billi membri u pubbliku ġenerali qed ikunu mistiedna jattendu u jaqraw il-poeżiji tagħhom. Din is-serata se ssir nhar il-Gimgħa, 15 ta' Novembru mis-7:00 ta' filgħaxija 'l quddiem u se tkun imżewqa wkoll bi tnedija ta' ktieb tal-membru tal-Għaqda,
Jonathan Balzan.
Għalhekk inħeġġukom tiġi u ġġibu lil ħbieb tagħkom biex flimkien nitgħaxxqu bil-ġmiel tal-poeżija fl-atmosfera ta' ħbiebna l-kotba.