Pages

Tuesday, May 28, 2013

“Nhar is-Sibt, l-1 ta’ Ġunju, l-Għaqda Poeti Maltin qed tistieden lil dawk kollha li jixtiequ jaqraw poeżiji minn tagħhom b’liema lsien ikun f’Dar l-Emigrant, ħdejn il-Barrakka ta’ Fuq bejn l-għaxra ta’ filgħodu u nofsinhar. Kulħadd huwa ħieles li jippreżenta l-kitbiet tiegħu fuq liema ġeneru jrid imbasta dan ikun wieħed li ma joffendi lil ħadd. Qiegħda tkun ħaġa sabiħa u ta’ min jinkoraġġiha li tfal żgħar qed jitħajru jiġu biex jaqraw il-poeżiji ukoll jekk dawn ma jkunux kitbuhom huma stess. L-importanti huwa li dawn it-tfal ineħħu l-mistħija minn fuqhom.”

Saturday, May 25, 2013

Serata Ġewwa r-Razzett tal-Markiż


Għal darb'oħra, l-Għaqda Poeti Maltin, tellgħet lejla ta qari ta poeżija ġewwa r-razzett tal-Markiħ fil-Mosta. F'ambjent mill-isbaħ imżewwaq b'kuluri tal-fjuri u żiffa ħelwa, udjenza ġmielha nġabret biex tapprezza l-kitba moqrija minn membri tal-istess Għaqda.
Il-President is-Sur Charles Magro, qal illi għalkemm il-poeżija fiha t-teknika tagħha xorta kull karba jew għajta ta ferħ li toħrog mil-qalb tissejjaħ poeħija. Huwa stieden lil dawk preżenti biex jifhmu u joqgħodu attenti għal dak li se jisimgħu għax b'hekk biss wieħed iħoss sudisfazzjon tal-kitba tiegħu.
Fost il-mistednin kien hemm is-Sur Frank Zammit, Malti li jgħix ġewwa l-Awstralja, u li għamel żmien membru tal-Għaqda Poeti Maltin. Huwa qal illi jixtieq li jerġa jibda jikkorrespondi magħna u wara li qara żewġ poeżiji offra għaxar kotba tiegħu lil Għaqda Poeti Maltin.
Iżżewwaq il-poeżija kien hemm il-Mużika li din id-darba giet offruta lilna mil-kitarrist Ray Ellul li semmalna siltiet sbieħ minn tal-Beatles.
Il-grupp Talent Mosti offra kotba lil Għaqda fl-okkażjoni tal-anniversarju tagħhom. Aħna nirringrazzjawjhom talli ta kull sena joffrulna dan il-post sabiħ biex inkunu nistgħu inqattgħu sagħtejn flimkien f'ambjent tradizzjonali.

Saturday, May 18, 2013

Ikla fir-Razzett l-Antik f'Ħal Qormi


Nhar is-Sibt, 18 ta' Mejju 2013, l-Għaqda Poeti Maltin organizzat ikla għall-membri tagħha. Din saret fir-Razzett l-Antik, f'Ħal Qormi, fejn dawk preżenti setgħu jgawdu ikel tipikament Malti. Din kienet okkażjoni oħra fejn il-membri tal-Għ.P.M. setgħu jiltaqgħu u jitkellmu dwar suġġetti differenti f'atmosfera informali.

Wednesday, May 8, 2013

l-Għaqda Poeti Maltin fl-ImtarfaNhar is-Sibt 4 ta’ Mejju, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa, tellgħu serata mużiko-poetika ġewwa l-iskola Primarja tal-istess raħal. Għal din l-attivita’ kien hemm preżenti s-Sindku s-Sur Daniel Attard u l-kunsilliera u membri tal-Għaqda Poeti Maltin. Kienhemm ukoll il-Kap tal-Iskola s-sinjura Joanne Mifsud.

Is-serata fetħet b’diskors mil-Viċi President tal-Għaqda s-Sur Patrick Sammut u kompliet b’qari ta’ poeżiji minn diversi membri tal-Għaqda u kunsilliera. Fost il-poeti u qarrejja kienhemm wkoll żewġt itfal li qraw poeżiji miktubin minnhom stess.

Fl-aħħar saret preżentazzjoni ta’ kotba lil-Kap tal-iskola Primarja tal-Imtarfa u wara għamel id-diskors tiegħu is-Sindku.

Għal din l-attivita’ li ġiet ippreżentata minn Miriam Ellul. kellna bħala mistieden il-kantant Lawrence Gray li tagħna tlett kanzunetti mil-isbaħ li komplew żewqu din is-serata.

Lejla ta' Poeżija r-Razzett tal-Markiż

Il-Lejla ta' Poeżija li jmiss ser issir ġewwa r-Razzett tal-Markiż il-Mosta, nhar il-Ġimgħa 24 ta' Mejju, fis-7pm. Kulħadd huwa mistieden biex jiġi jaqra l-poeżiji tiegħu fl-ambjent ħelu ta' dan ir-razzett.

Monday, May 6, 2013

Qari ta’ Poeżiji f’Dar l-EmigrantQari ta’ Poeżiji f’Dar l-Emigrant
L-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament ta’ kull xahar fejn il-poeti u ħbieb tal-poeżija jiltaqgħu f’Dar l-Emigrant u bejn kikkra kafe’ u oħra, jaqraw xi poeżija u jgħidu kelma.  Illum kien ta’ sodisfazzjon li fostna kien hemm taħlita’ ta’ żgħażagħ flimkien ma’ awturi aktar maturi.  Ma jonqsux ukoll żewġt itfal ħelwin li wkoll qraw poeżija favorita tagħhom.  Interessanti wkoll,  membru ġdid tal-Għaqda Poeti Maltin, persuna li titħaddet tajjeb ir-Russu, l-ewwel lingwa tagħha, l-Ingliż u l-Malti li tgħallmitu matul dawn il-ftit snin kemm ilha Malti.  Mhux biss imma rreċitat ukoll tliet poeżiji minn tagħha, bil-Malti bl-amment!  Bħas-soltu, kull poeżija ta’ kull poeta hija differenti, kull waħda tixhed il-personalita’ differenti tal-poeta.  Iltqajna bħas-soltu għall-ħabta tal-10.00 am.  Inħeġġu lil dawk kollha li jew għandhom xi poeżija, jew anke dawk kollha li forsi qatt ma kitbu imma jħobbu jisimgħu l-poeżija sabiex iżommu l-appuntament għal xahar ieħor u jiltaqgħu magħna.