Pages

Tuesday, December 9, 2014

Premjazzjoni 2014


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2014

Serata tal-Premjazzjoni

Il-Ħamis, 4 ta’ Diċembru 2014, saret is-Serata ta’ Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija ‘Mons. Amante Buontempo’.

Fid-diskors tal-ftuħ tas-Serata l-President tal-Għaqda Poeti Maltin qal li kulħadd jidħol għall-konkorsi biex jirbaħ. Iżda f’ebda konkors ma jista’ jirbaħ kulħadd. Fil-proċess tal-għażla l-Għaqda Poeti Maltin tagħmel minn kollox biex tkun trasparenti kemm jista’ jkun. Il-Ġurija, komposta minn membri differenti kull sena, taħdem b’reqqa kbira biex tkun kemm jista’ jkun mill-aktar ġusta, għalkemm tibqa’ l-problema tas-soġġettività li qatt ma tista’ tkun evitata għal kollox.

Il-Ġurija kienet komposta mill-Kav. Carmel Bianchi (Chairman), u mis-Sinjuri Marlene Saliba u Josef Borg. Fir-rapport tal-Ġurija nkiteb li l-ġibda u n-namra għall-poeżija qegħdin jimmaturaw, anki f’dawk li għadhom jibdew jiktbu l-poeżija. Is-sottomissjonijiet għall-Konkors kienu tajbin ħafna, b’uħud minnhom jilħqu wkoll livell għoli.

Il-poeżiji rebbieħa huma:

Sezzjoni tal-Malti

L-Ewwel (Rebbieħa assoluta tal-Konkors): “ADAGIO” ta’ Manwel Cassar
It-Tieni: “JIEN HU L-BEDWIN” ta’ Raymond Grech
It-Tielet: “BINTI TAR-RAMEL” ta’ Jonathan Balzan

Sezzjoni tat-Taljan

L-Ewwel: “ZACHOR” ta’ Mario Attard
It-Tieni: “TRISTEZZA D’ANIMA” ta’ Dr Michelle Muscat

Sezzjoni tal-Ingliż

L-Ewwel: “MOTHER TREE” ta’ Therese Pace
It-Tieni: “MY SILENT CRY” ta’ Josianne X. Azzopardi

Poeżiji Msemmijin B’Ġieħ

JISSOKTA” ta’ Mary Anne Camenzuli
IN-NISĠA BEJN SĦABA U JIEN” ta’ Guido Lanfranco
KELLIMNI ĦA TGĦIDLI X’QED JGĦIDU” ta’ Dr Alfred Grech
MATUTIN” ta’ Stefano Farrugia
MA TAFX” ta’ Mary Anne Camenzuli
THE GRIM REALITY” ta’ Dr Joe Zammit Tabona
RICORDI DI AUSCWITCH” ta’ Alfred Palma

Sunday, November 9, 2014

JUM IL-PREMJAZZJONI 2014

L-Għaqda Poeti Maltin tixtieq tinforma lil dawk kollha li pparteċipaw fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija – 2014, li l-jum tal-premjazzjoni se jkun nhar il-Ħamis, 4 ta’ Diċembru, 2014, fis-6:30 ta’ filgħaxija ġewwa s-Sala tal-Konferenzi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi fi Triq l-Assedju l-Kbir ftit ’l isfel mil-lukanda Phoenicia. Id-dħul huwa mill-bieb li jħares lejn il-parkeġġ tal-karozzi u l-grawnd tal-futbol tal-Furjana. Il-parteċipanti kollha huma mħeġġa biex jattendu għal din is-serata.

Saturday, November 8, 2014

Poeti per la pace

L-Għaqda Poeti Maltin irċeviet il-premju "Poeti per la pace", fl-ewwel eduzzjoni tal-Premju "Cibo di Civiltà"  għall-arti, poezija u soidarjeta' fis-Serata ta' Solidarjeta' għall-Unicef. Is-serata ta' premjazzjoni saret fis-6 ta' Novembru 2014 ġewwa Ġenova.

http://www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/Entries/2014/11/5_Serata_di_Solidarieta_per_UNICEF_a_Genova.html

Sunday, October 5, 2014

Messaġġ għal JUM IL-POEŻIJA 15 ta’ Ottubru 2014

  
Fil-15 ta’ Ottubru ta’ kull sena f’Malta niċċelebraw Jum il-Poeżija.  Fl-istess ġurnata niċċelebraw ukoll Jum Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali Malti.

    Dan għandu jkun jum speċjali għalina li nħobbu l-poeżija minħabba l-konvinzjoni tagħna li l-poeżija tista’ tkun katalista għall-paċi bejn il-bnedmin.

    Jekk hux b’kumbinazzjoni jew le ma nafx ngħid, iżda l-ġurnata tal-15 ta’ Ottubru tfakkar ukoll lill-Għaqda Poeti Maltin fil-ġurnata tat-twelid tal-Fundatur tagħha, Mons. Amante Buontempo, li nzerta wkoll li din is-sena l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tfakkar l-għaxar sena minn mewtu.

    Bil-poeżij tiegħu Mons. Buontempo kien impenjat sewwa soċjalment favur il-paċi.  Kien joħodha bi kbira wisq kontra dawk l-imħuħ li ma jafux jgħixu fis-sliem u li b’għemilhom inisslu l-inkwiet kull ħin u kull fejn ikunu.

    Il-poeżija, minnha nnifisha, tnissel is-serħan u l-kalma; mhux fil-poeta biss, iżda wkoll f’min jismagħha jew jaqraha.  L-awgurju tagħna hu li dan is-sentiment jasal għand kulħadd, jitħaddan minn kulħadd, biex hekk ninsew id-differenzi ta’ bejnietna u ngħixu aħjar flimkien.

Charles Magro, BA, MOM
President


L-Għaqda Filantropika Talent Mosti - Yana Psaila


Monday, September 15, 2014

PRESS RELEASE

In the Main Foyer of Mater Dei Hospital, between the 24th of September and the 8th of October, an exhibition of Poetry posters by Poet Lucilla Maclaren Spillane from her book of verse "ANOTHER SEEING and other poems" will be held for public viewing.

Lucilla Maclaren Spillane, born in England but residing in Malta and Ireland, is a poet of deep emotional feelings based on personal experiences.

The exhibition will be inaugurated on Wednesday, 24th September at 7:30 in the evening by Her Excellency, the President of the Republic of Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca, when the book will be launched in Malta. Ten English poems and their equivalent translated Maltese versions will be recited by members of Għaqda Poeti Maltin (Għ.P.M.) with Mr Alex Manché playing the Mater Dei Grand Piano in the intervals. The event is being organised  by Għ.P.M. and the exhibition will benefit the Caritas Malta Epilepsy Association (CMEA).

Attendance at the inauguration is strictly by formal invitation, but the 14-day exhibition will be open to the General Public.

Fil-Foyer tal-isptar Mater Dei, bejn l-24 ta’ Settembru u t-8 ta’ Ottubru, se tittella’ eżebizzjoni ta’powsters ta’ Poeżiji mill-Poeta Lucilla Maclaren Spillane mill-ktieb tal-poeżiji tagħha “ANOTHER SEEING and other poems” li dawn se jkunu għal wiri tal-pubbliku.

Lucilla Maclaren Spillane, imwielda l-Ingilterra imma tgħix kemm f’Malta u kemm fl-Irlanda hija Poeta bi tqanqiliet emozzjonali profondi bażati fuq esperjenzi personali.

L-eżebizzjoni se tiġi inawgurata nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Awwissu fis-7:30 ta’ filgħaxija mill-Eċċellenza Tagħha, il-President tar-Repubblika ta’ Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca waqt li l-ktieb “ANOTHER SEEING and other poems” se jkun inawgurat f’Malta. Għaxar poeżiji bl-Ingliż u t-traduzzjonijiet tagħhom bil-Malti se jkunu moqrija minn membri tal-Għaqda Poeti Malti (GĦ.P.M.) bil-parteċipazzjoni tas-Sur Alex Manche li se jdoqq biċċiet mużikali fuq il-pjanu tal-Isptar Mater Dei bejn l-intervalli. Din l-attivita hija organizzata mill-Għaqda Poeti Maltin (GĦ.P.M.) u mill-eżebizzjoni se tibbenefika l-Caritas Malta Epileptic Association (CMEA).

L-attendenza waqt l-inawgurazzjoni hija strettament b’invit formali, iżda matul l-erbatax-il jum tal-eżebizzjoni hi miftuħa għall-pubbliku ġenerali.

Friday, September 12, 2014

Poeżiji Li Daħlu Għall-Konkors 2014

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -MALTIN

Nru    Isem tal-Poeżija                                                     Psewdonomu

1.    TWELID  IL-POEŻIJA                                          19 ta’ Ottubru 2013

2.    IN-NISĠA  BEJN  SĦABA  U  JIEN                    Nubilus

3.    HEKK  JGĦADDI  L-ĦIN                                    Sysiphus

4.    KELLIMNI  ĦA  TGĦIDLI  X’QED  JGĦIDU      Sysiphus

5.    FI  PJAZZA  REĠINA                                           Sysiphus

6.    WERQA  SOLITARJA                                          Sveva

7.    L-GĦALLIEM                                                       Sveva

8.    L-IMĦABBA  T’OMM                                         Sveva

9.    MATUTIN                                                            Sogħba

10.    GĦASFUR  BLA  TITJIRA                                Sogħba

11.    L-AĦĦAR  BIKJA                                             Sogħba

12.    ID F’ID                                                              Toninu

13.    REĊTA                                                              Tnabar

14.    JIENA  HU  L-BEDWIN                                   Ramel

15.    SANTWARJU  TAT-TAFAL                              Jiena

16.    IBEN  IL-GĦALI                                              Angel

17.    IL-QAMAR  U  N-NAMRAT                           Angel

18.    WASALT  MILIED                                           Sibtni

19.    IL-PONT                                                         Wirt

20.    KEMM  NIXTIEQ                                           Kylkay

21.    IL-MIDJA                                                        Kylkay

22.    BEWSA                                                           Kylkay

23.    SOLUZZJONIJIET  BABAW                         Bla Ktajjen

24.    IL-MAGNI  SE  JINTFEW                            Dwal it-Tama

25.    ĠOJJELLI                                                       Nida

26.    META  LEĦNEK  HEKK  ĦLEJJU               Muża

27.    ĦOLMA  TA’  OTTIMIŻMU                        Salus

28.    LULLABY                                                    Justice

29.    SINJURIJA                                                  Mogħni

30.    ADAGIO                                                    Mużika bil-Kliem

31.    MA  TAFX                                                 Fanal

32.    JISSOKTA                                                 Sħaba

33.    ĠEWWA  FIJA                                          Tajra

34.    BINTI  TAR-RAMEL                                Nokklu

35.    NARA,  TIEGĦEK  IL-MEMORJI           Maruska

36.    SAĦĦARA                                               Black Widow


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -INGLIŻI


Nru    Isem tal-Poeżija                                      Psewdonomu

1.    MOTHER  TREE                                      Sphynx

2.    THE  GREEN  REALITY                          Toninu

3.    MY  SILENT  CRY                                  Angel

4.    OVERFLOW                                            Faith

5.    AT  WHATEVER  COST                         Standing Up


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -TALJANI


Nru     Isem tal-Poeżija                                            Psewdonomu

1.    FIORE  DI  NARAKU                                    Miki

2.      TRISTEZZA d’ANIMA                                Miki

3.      OBLIO                                                          Miki

4.      ALLA  PARTENZA  DELLE  RONDINE     Palingenesi
                                                                                                              
5.    ZACHOR                                                        Falcida 

6.    PAZZA INFINITA                                          Insania

7.    RICORSI DI AUSEWITCH                                        Orfeo                                                    
                                                              

   

   

Monday, September 1, 2014

MONS. AMANTE BUONTEMPO, JUD (1920 – 2004)

   

    Buontempo twieled l-Isla fil-15 ta’ Ottubru 1920.  Wara li studja fil-Liċeo, fis-Seminarju tal-Arċisqof u f’dak ta’ Għawdex, kif ukoll fl-Universitajet ta’ Malta u ta’ Nottingham, kien ordnat Saċerdot fl-1946.

    Sentejn wara kompla l-istudji tiegħu fl-Università Pontifiċja Laterana, Ruma, minn fejn akkwista Dottorat fil-Liġi Kanonika u Ċivili.  Mill-istudium tas-Sacra Rota Romana irċieva d-Diploma ta’ Avukat.  Iktar tard kien maħtur Kappillan tal-Q.T. il-Papa.

    Fl-1951 inħatar kanonku fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta, fejn serva wkoll bħala Kanċillier.  Mill-1959 ħadem bħala eżaminatur tal-Liġi Kanonika għall-Kurja.

    Kien Kappillan tal-Kamra tar-Rappreżentanti (1962-1971), Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu (1963-1966), u Dekan tal-Kanonċi (1964-1987).

    Buontempo waqqaf l-Għaqda Poeti Maltin (Għ.P.M.) fl-1975, u fl-ewwel Laqgħa Ġenerali nħatar President tal-Għaqda ad vitam.  Serva bħala President sas-sena 2000 (25 sena); imbagħad inħatar President Onorarju tal-Għaqda ad vitam.

    Il-fundatur tal-Għ.P.M. kiteb eluf ta’ poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan.  Kellu padrunanza qawwija ta’ dawn il-lingwi, u barra minn Malta rebaħ diversi konkorsi.  Fix-xenarju internazzjonali kien sar magħruf ħafna.  Fl-1981 kien innominat Poet Laureate Iinternational mill-Akkademja Dinjija tal-Arti u l-Kultura (Taiwan).

    Hawn Malta ħadem ħafna wkoll biex ixerred l-imħabba għall-poeżija.  Barra t-twaqqif tal-Għaqda Poeti Maltin, ippubblika diversi kotba tal-poeżija.  L-Għaqda bbenefikat ħafna permezz tal-kuntatti li kellu barra minn Malta.   B’inizjattiva tiegħu l-GĦ.P.M. kisbet ħafna suċċessi.  L-ikbar fost dawn is-suċċessi kien il-Premju ‘Citta di Valletta’, li kien isir taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, u li tiegħu saru għaxar  edizzjonjiet.

    Is-Serata ta’ Kommemorazzjoni saret fis-sala tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, Beltissebħ, il-Furjana.  Waqt s-Serata inqraw biografija tal-Monsinjur, saġġ kritiku ta’ Patrick Sammut fuq ix-xogħlijiet letterarji ta’ Buontempo, u xi poeżiji sinjifikattivi ħafna.  Fil-programm kien hemm intervalli mużikali, li fihom smajna lil Michael Camilleri jdoqq fuq l-orgni kompożizzjonijiet ta’ Haendl u Beethoven, u lill-mezzo soprano Miriam Camilleri tkanta aria mill-opra ‘Orfeo’ ta’ Gluck.
 
    Mal-mistednin kien hemm xi familjari ta’ Mons. Buontempo, fosthom is-Segretarju Parlamentari, l-Onor. Stefan Buontempo.  Is-Segretarju Parlamentari irrakkonta xi esperjenzi li juru l-imħabba li Mons. Buontempo dejjem kellu għal kulħadd, b’mod speċjali għall-familja.

    L-intervent tal-Onor. Stefan Buontempo ġab fi tmiemu l-programm tas-Serata, li għalqet għal kollox b’riċeviment.
Fit-22 ta’ Awwissu 2004 l-Għaqda Poeti Maltin ikkommemorat l-Għaxar Sena mill-mewt tal-Fundatur tagħha, Mons. Amante Buontempo, JUD.

Friday, August 8, 2014

ANNIVERSARJU ĠUŻÈ CHETCUTI

Nhar il-Ġimgħa, 1 ta’ Awwissu 2014, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Akkademja tal-Malti u l-Għaqda Filantropika Talent Mosti , tellgħu Lejla Mużiko-Letterarja f’ġieħ il-kittieb u poeta Ġużè Chetcuti li proprju din is-sena għalaq mitt sena minn twelidu. Il-ftuħ sar mill-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, li tkellem dwar Chetcuti bħala Poeta, Rumanzier u Drammaturgu, imma anki bħala bniedem li ddedika ħajtu lill-Ilsien Malti. Saviour Camilleri ta ħjiel bijografiku ta’ Ġużè Chetcuti, filwaqt li l-Prof. Oliver Friggieri tkellem dwar il-Proża Realista ta’ Chetcuti. Patrick Sammut qara diskors bl-isem ta’ “Malta bejn il-glorja tal-imgħoddi u l-apatija u l-indifferenza tal-preżent” f’rabta mal-poeżija ta’ Chetcuti, filwaqt li Mons. Victor Grech tkellem dwar xi tifkiriet tiegħu dwar il-kittieb minn Bormla. Waqt is-serata nqraw għadd ta’ kitbiet ta’ Ġużè Chetcuti, fosthom poeżiji bħal Hekk Hi l-Ħajja, F’Shelter, Il-Qniepen tar-Rebħa, Matul is-Snin tal-Ħajja, Id-Dawl Qed Jgħid, u Għamja, u kitbiet oħra bħal It-Testment. Il-qari sar minn Salv Sammut, Yana Psaila, Carmel Bianchi, Dr. George Farrugia, Joseph P. Borg, Rita Saliba, Jane Micallef, Charles Mifsud u Therese Pace. Il-kantawtur Walter Micallef ipprovda l-intervalli mużikali. L-għeluq kien f’idejn is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti, Joe P. Borg. Wara kien hemm riċeviment żgħir. Il-post fejn seħħet din is-serata kien iċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Kultura, ir-Razzett tal-Markiż Tabone fil-Mosta.

Wednesday, July 30, 2014

LEJLA TA' POEŻIJA FLIMKIEN MA' POETESSA MILL-ITALJA


Nhar il-Ġimgħa, 25 ta' Lulju, fis-7 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta' Poeżija fis-sala ewlenija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, fil-Furjana. Waqt din il-lejla nqraw poeżiji b'ilsna differenti minn membri tal-Għ.P.M. Iċ-ċentru tal-lejla kienet it-tnedija tal-ġabra ta' poeżiji CON GLI OCCHI DEL CUORE (2014) tal-poetessa Taljana minn Morbegno (Sondrio, Lombardia), Paola Mara De Maestri.

Din hija t-tieni darba li De Maestri pparteċipat f'lejla ta' poeżija mtellgħa mill-Għaqda Poeti Maltin. L-aħħar darba kien fl-2009 fir-Razzett tal-Markiż Tabone, fil-Mosta. Inqrat bijografija qasira tal-poetessa mill-membru u poeta Emmanuel Attard Cassar u aktar tard Patrick Sammut - li kiteb l-introduzzjoni kritika għal dan il-ktieb - intervistaha f'rabta mal-ġabra poetika ġdida tagħha. Preżenti kien hemm ukoll l-artist u għalliem tal-Arti u Storja tal-Arti, Hilary Spiteri, li ħa ħsieb it-tpinġijiet li jakkumpanjaw il-poeżiji ta' De Maestri. Sammut staqsa lil Spiteri dwar din l-esperjenza tiegħu li jittraduċi l-poeżija f'immaġni. Paola Mara De Maestri wieġbet għal numru ta' mistoqsijiet fosthom dwar il-pubblikazzjonijiet tagħha, it-temi li tikteb dwarhom u l-istili li tuża, u qrat ukoll għadd ta' poeżiji mill-ġabra ġdida tagħha.

Waqt il-lejla l-President tal-Għ.P.M., is-Sur Charles Magro, għamel id-diskorsi tal-ftuħ u tal-għeluq, Miriam Ellul, l-URP tal-Għaqda, mexxiet il-lejla, filwaqt li Ray Ellul ipprovda l-intervalli mużikali permezz tal-kitarra. Wara s-serata kien hemm ukoll bibita.

Nota bijografika:
Paola Mara De Maestri hija għalliema, ġurnalista u editriċi tal-folju kulturali u letterarjuBottega Letteraria li joħroġ mar-rivista ’l Gazetin f’Sondrio, fl-Italja ta’ Fuq. Hija parti miċ-Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese (So), u tikkollabora f’rabta mas-sit virtwaliTellusfolio. Hija l-moħħ wara inizzjattivi bħal “Poeti, un premio dalle scuole” u ta’ Konkorsi Nazzjonali u Intenazzjonali tal-Poeżija bħal “Montagna viva” , “Il silenzio della montagna e le voci del mare” (proġett li sar flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin),  "Piccolo mondo…antico, presente e futuro di Valtellina, Valchiavenna e del Canton Grigioni”,  u "Ricordi, tradizioni e valori della gente di montagna della Valtellina e della Valchiavenna". Hija l-editriċi ta’ antoloġiji poetiċi bħal “Poeti Lombardi” e "Donne in poesia", f’kollaborazzjoni mad-dar tal-pubblikazzjoni Giulio Perrone. Bħala kittieba ġiet mogħtija rikonoxximent mill-Konkors imniedi mir-Rai "I giovani incontrano l'Europa" (1992), mill-Konkors Nazzjonali "Marcello Landi" (2000) u mill-Konkors Letterarju u Radjufoniku "E il naufragar m'è dolce in questa radio" (2001). Kisbet it-tielet post fil-Konkors Nazzjonali “Città di Imola 2004” u fil-Konkors "Il Natale" (2008). Paola Mara De Maestri kisbet merti oħra f’għadd ta’ konkorsi oħra bejn l-2005 u l-2008.
L-ewwel ġabra poetika tagħha ġġib l-isem ta’ "Dentro la vita" (2001). Is-sena 2004 ġabet magħha l-pubblikazzjoni tat-tieni ġabra poetika tagħha "L'amore parla piano", b’disinni tal-pittriċi Spanjola Mari Carmen Mur. Fl-2008 ippubblikat it-tielet ġabra ta’ poeżiji bl-isem ta’ “Il pane del sorriso”,  u fl-2010 ħarġet ġabra oħra bl-isem "Aquiloni d'argento", maħruġ miċ-Circolo Culturale F/N Morbegnese biex ifakkar il-25 sena ta’ kitba ta’ poeżija min-naħa ta’ De Maestri.
Paola Mara De Maestri kienet diġà mistiedna speċjali tal-Għaqda Poeti Maltin fl-2009 fir-Razzett tal-Markiż.

F’din il-ġabra ġdida tagħha CON GLI OCCHI DEL CUORE t-tema ewlenija hija l-imħabba. L-imħabba tinftiehem bħala ħolqa li tgħaqqad lill-poetessa ma’ missierha u ma’ binha, iż-żewġ persuni li lilhom tiddedika din il-ġabra ta’ poeżiji. Insibu għalhekk anki kuntrasti bħalma huma l-mewt (ta’ missierha) u t-twelid (ta’ binha Goele), waqtiet ta’ swied il-qalb u oħrajn ta’ hena u ferħ. CON GLI OCCHI DEL CUORE tittratta wkoll ir-rabta u sens ta’ kontinwità li jeżistu bejn l-imgħoddi, il-preżent u l-ġejjieni. Dan il-ktieb għandu daħla kritika minn Patrick Sammut u tpinġijiet ta’ Hilary Spiteri.

Friday, July 11, 2014

SERATA F’ĠIEĦ ĠUŻÈ CHETCUTI

F’GĦELUQ IL-100 SENA MINN TWELIDU


F’għeluq il-mitt sena mit-twelid ta’ Ġużè Chetcuti, kittieb ta’ għadd ta’ poeżiji kif ukoll proża, l-Akkademja tal-Malti flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin qed jorganizzaw serata kommomerattiva f’ġieħu nhar il-Ġimgħa, 1 ta’ Awwissu 2014 ġewwa r-Razzett tal-Markiż Tabona fil-Mosta bil-parteċipazzjoni kemm tal-qraba ta’ Ġużè Chetcuti u kemm tal-qarib tiegħu, Monsinjur Victor Grech.

Il-membri taż-żewġ Għaqdiet huma mistiedna jesprimju l-intenzjoni tagħhom jekk humiex lesti li jattendu u kemm jixtiequ jirriżervaw postijiet. Dan jistgħu jagħmluh billi l-membri tal-Akkademja tal-Malti jibagħtu ittra elettroniku fuq info@akkademjatalmalti.com  jew messaġġ fuq 79592231 u dawk il-membri tal-Għaqda Poeti Maltin fuq sammutsalv2@gmail.com jew b’messaġġ fuq 79864550. Importanti li dan jistgħu jagħmluh sa mhux aktar mill-Ġimgħa, 18 ta’ Lulju.

Thursday, July 10, 2014

Għaqda Poeti Maltin f'Beltissebħ Ma' Paola Mara De Maestri.

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta' Lulju, fis-7 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin se ttella' Lejla ta' Poeżija fis-Sala Ewlenija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol f'Beltissebħ. Kulħadd hu mistieden u jista' jaqra kemm poeżiji minn tiegħu jew poeżiji ta' ħaddieħor, b'ilsna differenti.
Matul il-Lejla se tiġi mnedija l-ġabra ta' poeżiji ġdida tal-poetessa Taljana mil-Lombardia (Morbegno), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Din mhix l-ewwel ġabra tal-poetessa Taljana li kienet Malta, mistiedna tal-Għ.P.M., f'Awwissu tal-2009 fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta.
CON GLI OCCHI DEL CUORE jiġbor fih 30 poeżija bit-Taljan, għandu daħla kritika minn Patrick Sammut u disinji (inkluża l-qoxra) ta' Hilary Spiteri.

_____________

Venerdi, 25 luglio prossimo, alle 7 p.m., l'Associazione dei Poeti Maltesi organizzera' una Serata di Poesia nella Sala Principale del Ministero dell'Istruzione e del Lavoro a Floriana. Tutti sono i benvenuti e possono anche leggere le proprie poesie o poesie aktrui e in lingue diverse.
Durante questa serata sara' presentata al pubblico la nuova raccolta di poesia della poetessa da Morbegno (Lombardia), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Questa non e' la prima raccolta della poetessa che e' stata a Malta nell'agosto del 2009 nel Centro Nazionale di Cultura di Mosta e ospite dell'A.P.M.
CON GLI OCCHI DEL CUORE raccoglie 30 poesie in italiano, ha un' introduzione critica di Patrick Sammut e disegni (inclusa la copertina) di Hilary Spiteri.

Serata Kommemorattiva F’għeluq Il-Mitt Sena Mit-Twelid ta’ Ġużè Chetcuti

L-Akkademja tal-Malti u l-Għaqda Poeti Maltin qed iħejju serata kommemorattiva f’għeluq il-mitt sena mit-twelid ta’ Ġużè Chetcuti, li mhux biss jibqa’ magħruf għall-proża realistika tiegħu li fiha juri l-konsegwenzi tal-faqar fuq il-bniedem imma wkoll bħala poeta mill-aqwa mnebbaħ mill-valuri tal-ġustizzja soċjali u tal-karità Nisranija.Chetcuti ħadem spalla ma’ spalla ma’ Dun Karm, Ġużè Aquilina, Ġużè Bonnici u Anton Buttigieg, fost oħrajn, u ta s-sehem tiegħu fl-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti billi serva bħala Segretarju tal-Għaqda (illum l-Akkademja tal-Malti) meta Dun Karm, il-poeta nazzjonali u, warajh, il-Professur Ġużè Galea, kienu Presidenti. Huwa ħadem fil-bord editorjali tar-rivista letterarja Il-Malti u ta l-għajnuna tiegħu għal snin twal fil-pubblikazzjoni tar-rivista letterarja Leħen il-Malti maħruġa mill-Għaqda tal-Malti (Università). Kien ukoll Viċi-President (1990-1992), President Onorarju (1998-1999), u President tas-sotto-kumitat f’kwistjonijiet  ta’ ortografija. Kien ukoll membru onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin, membru fil-kunsill u Segretarju tal-Malta Drama League u fundatur tax-Xirka għat-Tixrid tal-Ilsien Malti (1939) flimkien mat-tabib Ġużè Bonnici u Anton Buttigieg.
Is-serata se tkun imżewqa bil-proża u bil-poeżija ta’ Ġużè Chetcuti bis-sehem tal-kantawtur magħruf Walter Micallef. Monsinjur Victor Grech, qarib ta’ Chetcuti, se jkun il-mistieden speċjali tagħna.
Is-serata se ssir fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta nhar l-1 ta’ Awwissu 2014 fis-6.30pm. Billi l-postijiet huma limitati, ġentilment nitolbuk tavżana biex nirriservawlek il-post/ijiet li tixtieq sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa, 18 ta’ Lulju, 2014.
Dan tista’ tagħmlu billi tħalli messaġġ (sms) man-numru 79864550 jew b’ittra elettronika: sammutsalv2@gmail.com  u tinsiex tħalli ismek u kemm tixtieq tirriserva postijiet.
Fi tmiem is-serata mużiko-letterarja se jkun hemm bibita ċkejkna.

Salv Sammut
SEGRETARJU

Friday, July 4, 2014

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2014

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
“Mons. A. Buontempo”
2014REGOLAMENTI

1.   Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn għoxrin vers (20) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel.  Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.
2.   Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.
3.   Il-Konkors hu miftuħ għal kull min għandu ‘l fuq minn 16-il sena, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss.  Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistgħux jieħdu sehem.
4.   Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.
5.   Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat, għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.  Imbagħad, flus, envelop issiġillat u poeżiji jintbagħtu f’envelop wieħed.
6.   Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ ta’ l-ewwel premju għall-poeżija bil-Malti jingħata l-Premju “Mons. A. Buontempo”.  Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż, u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit-Taljan.
7.   L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.
8.    Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.
9.   Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.
10.   Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.
11.  Kull konkorrent irid jibgħat €10 jekk mhux membru tal-Għ.P.M.  Jekk hu membru jibgħat €5 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija (2014). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poeżija waħda, tnejn jew tlieta.  Il-ħlas għandu jsir b’ċekk, indirizzat lil Mrs. M.D. Chircop, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem.  Ħlas f’bolol ma jiġix aċċettat, u anqas f’Money Orders.
12.  Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Salv. Sammut, 2, “The Quest”, Blk.R, Trejqet il-Ġilju, Mtarfa, MTF 1430,  sal-31 t’Awwissu 2012.
13.  Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand is-Segretarju tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda kif jidher hawn fuq wara d-data tal-għeluq.
14.   Id-data taċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.
15.  Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mill-ewwel skwalifikat.

ANTOLOĠIJA

Biex tiċċelebra l-40 Sena mit-Twaqqif tagħha
l-Għaqda Poeti Maltin għandha l-ħsieb li tippubblika
Antoloġija ta’ Poeżiji tal-Membri.


Biex ikunu inklużi f’din l-Antoloġja, il-poeżiji għandhom jintbagħtu lis-Sur Patrick Sammut, 9, “Spring Dale”, Triq it-Taħħan, Mosta, MST 4215, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2014.

Il-poeżiji għandhom ikunu bil-Malti.

It-tul tal-poeżiji jrid ikun skond l-ispazju li jixtri l-Membru.  Jekk il-poeżiji ma jkunux itwal minn tmien (8) versi, f’paġna waħda jistgħu joqogħdu żewġ (2) poeżiji.  Iżda żgur li l-poeżiji ma  jridux ikunu itwal minn erbgħin (40) vers biex ebda poeżija ma tokkupa iktar minn żewġ paġni.

Kull paġna tiswa tmien  ewro (€8).  Iżda mal-poeżiji tibagħtux flus, għax il-poeżiji jridu jgħaddu mill-approvazzjoni ta’ Kummissjoni maħtura apposta.  Jekk il-poeżija/i tkun/ikunu aċċettata/i, il-Kummissjoni tibgħat tgħidilkom kemm għandkom tħallsu.  Imbagħad jekk il-ħlas ma jsirx, il-poeżija/i jibqgħu barra.

Ħadd ma jista’ jokkupa iktar minn żewġ (2) paġni.  F’żewġ paġni jistgħu joqogħdu (i) poeżija waħda ta’ mhux aktar minn erbgħin (40) vers; (ii) erba’ (4) poeżiji ta’ mhux iktar minn tmien (8) versi -l waħda; (iii)  tliet (3) poeżiji li bejniethom ma jkunux itwal minn erbgħin (40) vers.

Meta l-Antoloġija tiġi stampata, issir ċerimonja ta’ tnedija, u fiha kulmin ikollu l-poeżija/i stampata/i jingħata kopja tal-Antoloġija għal kull €3 li jkun nefaq.

Tuesday, June 17, 2014

Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tat-tfal 2014

Il-premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tat-tfal 2014, imtellgħa mill-Għaqda Poeti Maltin, ser issir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ġunju 2014, fis-6.30 pm.  Din se ssir fis-sala tal-konferenzi tal-Ministeru tal-Edukazzjon u Impjiegi.

F’isem l-Għaqda Poeti Maltin, nixtieq ngħid prosit mhux biss lir-rebbieħa, imma lit-tfal kollha li ħadu sehem, u lill-ġenituri tagħhom.  Nixtiequ nirringrazjaw minn qalbna lill-għalliema li b’tant dedikazzjoni inkoraġġixxew lit-tfal.

Omar Seguna,
f’isem l-Għaqda Poeti Maltin

Monday, June 9, 2014

Lejla ta’ Poeżija u Mużika f’Ħal Safi

Nhar il-Ħamis, 5 ta’ Ġunju 2014, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Safi, organizzat Lejla ta’ Poeżija u Mużika quddiem il-Knisja ta’ Santa Marija f’Ħal Safi. Inqraw poeżiji mill-membri tal-Għaqda Poeti Maltin b’tema patrijottika ladarba l-avveniment kien qrib is-Sette Giugno, filwaqt li għadd ta’ tfal tal-lokal qraw versi b’tema libera.
Il-President tal-Għ.P.M., Charles Magro, fetaħ b’diskors u qal li din kienet it-tieni daba li l-Għaqda ġiet fil-lokal. L-U.R.P., Miriam Ellul, mexxiet is-serata. Fost dawk li qraw il-versi tagħhom kien hemm Rigu Bovingdon u Rosemary Attard mill-Awstrajla. Bovingdon qara versi dwar l-“imtarrfin”, mela dwar l-emigranti Maltin fl-Awstralja, filwaqt li Attard tkellmet dwar l-attivitajiet li jtella’ l-Grupp Letteratura Maltija f’Melbourne u qrat versi patrijottiċi tal-mibki Manuel Nicholas Borg. Saviour Sammut qara diskors storiku-dokumentattiv dwar is-Sette Giugno, u parti minn dan ir-rakkont ġie mqiegħed f’versi u moqri mill-membru poeta, Charles Mifsud.
Il-lejla ġiet imżewqa mill-mużika sabiħa tan-Novum Ensemble. Inqraw ukoll poeżiji patrijottiċi ta’ poeti tal-ewwel nofs tas-seklu 20 bħal Nikol Biancardi u Ġużè Chetcuti. Is-sindku ta’ Ħal Safi għalaq l-okkażjoni bid-diskors  tiegħu. Tkellem dwar ir-raħal tiegħu bħala raħal safi u patrijott li lanqas intrebaħ mill-pesta u qal li hu tajjeb ferm li pajjiżna jiġi mfaħħar saħansitra b’ilsna barranin. Fl-aħħar tal-lejla kien hemm ukoll riċeviment żgħir.

Sunday, June 1, 2014

Jitnieda ktieb tal-poeżiji ta’ poetessa mill-Kanada.

Nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Mejju, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Faraxa Publishing, tellgħu Lejla ta’ Poeżija u Mużika fis-Sala tal-Konferenzi fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi fil-Furjana. Waqt din il-lejla ġie wkoll imniedi l-ktieb ta’ poeżiji tal-poetessa Amerikana Sheryll Loeffler, A Land in the Storytelling Sea.
Din ma kenitx l-ewwel lejla tat-tip li l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet. Fl-imgħoddi din l-għaqda kellha mistednin poeti barranin bħal Stephen Morris (mir-Renju Unit) u Paola Mara De Maestri, Alberto Figliolia u Clirim Muca (mill-Italja).
Il-lejla tat-30 ta’ Mejju nfetħet b’diskors mill-president tal-Għ.P.M., Charles Magro. Wara kien hemm ħin biex il-membri u dawk preżenti jaqraw il-poeżiji tagħhom, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Aktar tard saret it-tnedija tal-ktieb A Land in the Storytelling Sea. Inqrat bijografija qasira ta’ Sheryll Loeffler minn Miriam Ellul, l-U.R.P. tal-għaqda u l-persuna li mexxiet is-serata. Imbagħad il-viċi-president tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, intervista lill-poetessa li kellha wkoll il-ħin taqra għadd ta’ poeżiji minn din l-antoloġija ġdida tagħħa. Il-lejla kienet akkumpanjata mill-mużika ta’ Maria Luana Ellul (kantanta) u Myles Azzopardi (kitarrist) li huma parti mill-Milk Mi rock band.
Fl-aħħar tal-lejla kien hemm bibita li matulha dawk preżenti setgħu jixtru kopja ta’ A Land in the Storytelling Sea, u jitkellmu mal-poetessa mistiedna li ffirmat kopji tal-ktieb.

Tuesday, May 13, 2014

Lejla ta’ Poeżija u Mużika fl-Istitut Kattoliku mal-Fundazzjoni Papa Ġwanni Pawlu II

L-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija u Mużika fis-Sala San Ġorġ Preca, fl-Istitut Kattoliku, fil-Furjana. Il-lejla ġiet organizzata flimkien mal-Fundazzjoni JP2 fl-okkażjoni tal-Kanonizzazjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II taħt il-patroċinju tal-Eċċelenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Isqof Awżiljarju għal Malta.

Inqraw poeżiji f’rabta mal-figura tal-Papa Ġwanni Pawlu II mill-membri tal-Għ.P.M.  Waqt il-lejla, Omar Seguna, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Lil Hinn minn Xtutna, qara diskors dwar il-ħajja u x-xogħlijiet ta’ Papa Ġwanni Pawlu II. Ipparteċipa wkoll il-Chorus Sancti Ioannes Paulus II.

Ta’ min ifakkar li din is-serata ttellgħet eżattament 33 sena mill-attentat ta’ qtil fuq Papa Ġwanni Pawli II, jiġifieri fit-13 ta’ Mejju tal-1981.

Friday, May 9, 2014

Dar l-Emigrant 3 ta' Mejju 2014

Nhar is-Sibt 3 ta’ Mejju membri tal-Għaqda Poeti Maltin iltaqgħu bħal ma jagħmlu fl-ewwel sibt ta’ kull xahar, ġo kafeterija fil-Belt Valletta sabiex bejn kikkra kafe’ jew te jaqraw xi poeżji.  Din il-laqgħa qed tintgħoġob ferm ma’ xi membri, għaliex madwar mejda jkun hemm diskussjoni informali bosta drabi li toħroġ minn xi vers jew ħsieb li jkun għadu kif inqara.  It-temi li nqraw, li dejjem ikunu ħielsa, varjaw minn xi weġgħa li l-poeta jkun ġarrab wara xi episodju f’ħajtu jew ħsus oħra li jkun għaddej minnhom.  Charles Mifsud fil-poeżija “Mejju? Sabiħ?”  jikteb dwar dan ix-xahar li bosta minnha, forsi minħabba l-fatt li jiġi fir-rebbiegħa, narawh xahar sabiħ..  Mhux hekk iżda l-poeta, għaliex f’dan ix-xahar ġarrab bosta esperjenzi xejn sbieħ.   Tony Vidal ara silta minn poema sentimentali bl-isem ta’ “Marti l-għażiża”.  Kif juri l-isem, din il-poema hija mafkar ħaj għall-mara tiegħu.  Fil-poema wkoll iqabbel il-mewt mal-materjaliżmu li fl-aħħar mill-aħħar dan imut u jispiċċa, filwaqt li l-imħabba hija eterna.   Fuq l-istess ħsieb, Tony Vella Lungro qara l-poeżija “Mingħajrek Le” fejn jispikka l-element sempliċi li jiżboq l-imħabba sinċiera ta’ bejniethom.  Omar Seguna, “Fl-istrajk ta’ mħabbitna” jibqa’ jittama li minkejja dan is-”silenzju”, dlam u maltemp, “Forsi għada tieqaf ix-xita”.  Josef Borg fil-poeżija “Qortin” jikkritika l-istituzzjonijiet politiċi, fejn

“f'dal-ħawt magma
bil-piż tiegħu mtaqqlin
jerfgħu s-soror ta' sororna
moħbijin f'keffet
il-kannizzata tad-destin.”

Salv Sammut jibqa’ fuq dan l-istess ħsieb, forsi ftit aktar immersiv u b’ton sarkastiku sottili.   Raymond Grech ifakkar fit-traġedja ta’ Beslan fejn minkejja  li“instema' wisq biki minn bikri bla srieħ” il-poeta huwa ottimist li “xemx oħra trid titla’”. 
Ma jistax jonqos li l-qari tal-poeżiji jiġu mżewqa bid-diskussjoni.  U xi waqtiet tkun imqanqla mhux ħażin!

Wednesday, April 30, 2014

L-Imtarfa 26 ta' April 2014

Lejla ta’ qari ta’ poeżiji u mużika ġewwa l-Imtarfa.

Bħal dawn l-aħħar snin, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa għal darb’oħra tellgħu Lejla ta’ qari ta’ Poeżiji u Mużika ġewwa l-iskola primarja San Nikola tal-lokal. Minbarra l-membri tal-Għaqda Poeti Maltin disat itfal mill-Imtarfa stess qraw poeżiji tagħhom kif ukoll ta’ poeti stabbiliti. Din is-sena, matul din l-attività saret il-preżentazzjoni ta’ Ġieħ l-Imtarfa lil waħda residenta li ddistingwid ruħha fil-qasam filantropiku tal-lokal. Waqt din is-serata, tfajla mill-Imtarfa henniet lill-udjenza b’siltiet mużikali fuq il-pjanu kif ukoll intwera DVD dwar l-iżvilupp tal-lokal tal-Imtarfa matul is-snin.

Monday, March 17, 2014

SERATA TA’ POEŻIJA U MUŻIKA

L-Għaqda Poeti Maltin tistieden lill-Membri kollha, lill-familjari u ’l-ħbieb għal Serata ta’ Poeżija u Mużika

Data:    Il-Ġimgħa, 4 ta’ April 2014

Ħin:    Fis-7:00 ta’ filgħaxija

Post:   Is-Sala tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni - Beltissebħ, il-Furjana


Dawk li se jaqraw poeżiji ppubblikati fi ktieb,
jistgħu jġibu l-ktieb biex issirlu ftit pubbliċità.


NOTA:  Dawk li se jattendu, iridu jidħlu mill-bieb prinċipali tal-Ministeru, jimxu safejn hemm il-lift, jidħlu fih u jagħfsu l-buttuna mmarkata “-1”. Imbagħad jimxu sar-reception area.

Tuesday, March 4, 2014

Lino Grech

L-Għaqda Poeti Maltin tat l-aħħar tislima lil poeta membru tagħha Lino Grech. Il-Funeral tiegħu sar it-Tlieta 4 ta' Marzu fit-8.30am, fil-Knisja ta' San Girgor Tas-Sliema.

Lino ħareġ diversi ġabriet ta' poeżiji fosthom "Għerf il-Bniedem" u "Ilsien Bla Rażan". Minbarra l-poeżija, Lino kien jikteb ukoll diversi novelli u kitbiet oħra, u narawhom fost oħrajn fil-ktieb "Ħajja ta' Bniedem" u "Non omnis moriar", ktieb bl-Ingliż.


Sunday, February 23, 2014

Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2014

Regolamenti

1.     L-istudenti parteċipanti jridu jkunu ta’ eta’ ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena  
        (Year 6 u Form 1).

2.    Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett huwa wieħed liberu.

3.    Kull konkorrent irid jibgħat tliet kopji separati ta’ kull poeżija li jibgħat (mhux aktar minn tliet poeżiji
       kull persuna) f’dan l-indirizz:   

Charles Mifsud
51, “Caris” Triq F Zahra,
Birkirkara
BKR 1782

4.    Ma’ kull poeżija jinħtieġ li jidhru b’mod ċar l-isem u l-kunjom, l-eta’ tal-konkorrent, l-indirizz
       residenzjali, numru tat-telefon/mobajl, flimkien mal-isem tal-iskola fejn jattenti/tattendi. 

5.    Kull poeżija ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers.

6.    Data tal-għeluq tkun il-ħmistax ta' April 2014.  Wara din id-data ma jiġux aċċettati poeżiji oħra.

7.    Kull poeżija trid tkun mibgħuta fuq karti A4 jew A5 u miktubin kemm jista' jkun b'mod ċar

8.    Jingħataw tliet premijiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet u jistgħu jingħataw premijiet lil dawk li jissemmew
       b’ġieh mill-ġurija.

9.    Ċertifikati u diplomi jingħataw biss lir-rebbieħa u lil dawk li jissemmew b'ġieħ.

10.    Kull deċiżjoni tal-ġurija hija finali u inappellabbli.