Pages

Monday, September 19, 2016

AVVIŻ - Laqgħa Ġenerali Straordinarja

Kif tafu il-post ta' President tal-Għaqda Poeti Maltin ġie vakat u l-Kumitat iddeċieda li jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja sabiex jimtlew il-postijiet ta' karigi tal-kumitat.  Hu meħtieġ li peress li hemm il-ħsieb li l-Għaqda Poeti Maltin tirreġistra bħala NGO, jeħtieġ li jiġi emendat l-istatut f'din il-laqgħa.

Kollha mistiedna biex tattendu din il-laqgħa nhar is-Sibt, 1 t' Ottubru 2016 fis-Sala Utility tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi, il-Furjana, fid-9.00am.   Inħeġġeġ lil dawk li jinteressahom sabiex jikkontribwixxu f'waħda mill-karigi li hemm bħal President, Segretarju u Teżorier, sabiex juru dan permezz ta' proponent u sekondant. Il-karigi ta' Relazzjonijiet internazzjonali u Relazzjonijiet Pubbliċi jiġu eletti maħturin mill-kumitat fl-ewwel laqgħa li jagħmel wara l-elezzjoni.

Infakkar ukoll fis-serata li sa ssir Birkirkara nhar it-23 ta' Settembru 2016 fis-7.00 fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara "100,000 Poets for Peace" u 'l dawk li sa jaqraw il-poeżiji jinfurmawni sal-21 ta' Settembru 2016.