Pages

Tuesday, May 13, 2014

Lejla ta’ Poeżija u Mużika fl-Istitut Kattoliku mal-Fundazzjoni Papa Ġwanni Pawlu II

L-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija u Mużika fis-Sala San Ġorġ Preca, fl-Istitut Kattoliku, fil-Furjana. Il-lejla ġiet organizzata flimkien mal-Fundazzjoni JP2 fl-okkażjoni tal-Kanonizzazjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu II taħt il-patroċinju tal-Eċċelenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Isqof Awżiljarju għal Malta.

Inqraw poeżiji f’rabta mal-figura tal-Papa Ġwanni Pawlu II mill-membri tal-Għ.P.M.  Waqt il-lejla, Omar Seguna, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Lil Hinn minn Xtutna, qara diskors dwar il-ħajja u x-xogħlijiet ta’ Papa Ġwanni Pawlu II. Ipparteċipa wkoll il-Chorus Sancti Ioannes Paulus II.

Ta’ min ifakkar li din is-serata ttellgħet eżattament 33 sena mill-attentat ta’ qtil fuq Papa Ġwanni Pawli II, jiġifieri fit-13 ta’ Mejju tal-1981.