Pages

Thursday, September 14, 2017

LISTA FINALI TAL-150 POEŻIJA KONKORRENTI

GĦALL-KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 'MONS AMANTE BUONTEMPO' 2017

Numru Poeżija Nom de plume


1 Hi u Hu Pres
2 M’hemmx Rassenjazzjoni Pres
3 Inkorri fit-Triq Pres
4 Anomalija Arthur
5 Unità Arthur
6 Binti Dr Arthur
7 Fittixtek Suede
8 Ħudni Miegħek Suede
9 Spettaklu Suede
10 L-Abort Excalibur
11 Dejjem Miegħek Excalibur
12 Id-Dyslexia Excalibur
13 Virgola Norma
14 Szent István Tér (Pjazza San Stiefnu) Norma
15 Il-beraħ f’għajnejk/ bħal xaqq Norma
16 Iż-Żmien Toqob u Rqajja’ Likk
17 Bħala Distintiva Android
18 Ballottra Ismi Android
19 Partikolarità Individwu
20 Tibdil Tema t’Issa
21 Ibni Rieqed Ġenitur
22 Siġra Kosmika D’Annunzio
23 Mustela Nivalis D’Annunzio
24 Toledo D’Annunzio
25 Labirint Fantasija
26 Paġni mid-Djarju tat-Tielet Millenju Korda
27 Fuga Korda
28 Tifkiriet 27/07/2016 Korda
29 Babilonja Labirint
30 Il-Konvoj tal-Ħelsien Labirint
31 Requiem għall-Ġawhra li Tlifna Labirint
32 L-Istaġuni tal-Qalb Qalb tħabbat
33 Tradiment u Mħabba Imweġġa’
34 Il-Ġnien Sigriet Warda
35 Siġra Ħuġġieġa (delonix regia) Arbor
36 Tipuana Tipu Arbor
37 Chorisia Speciosa Arbor
38 Id-Diqa tad-Dwejra Il-Misruq
39 Mit-Tabernaklu – Bejn Żewġ Maħbubin Il-Misruq
40 Si Est Dolor Similis Sicut Dolor Tuus (Jekk Hemm Dulur bħad-Dulur Tiegħek) Il-Misruq
41 Sebħ Ted
42 Fosthom Lemħu Lili Ted
43 Is-Sema Ted
44 Fuq l-Għolja Poeta Numru III
45 Għala? Poeta Numru III
46 Maħbuba Poeta Numru III
47 Thewdin Porticus
48 Fanal Porticus
49 Karnival Porticus
50 Zija Tonina Pocahontas
51 Allat Nisa Pocahontas
52 Abort II Nozzi
53 Mingħajrkom Nozzi
54 Awtonomija Nozzi
55 Rapsodija tal-Boċċi Furja
56 Għawm Furja
57 Frugħat l-Għorrief Furja
58 Kemm Se Ndum? Refuġjat
59 Mistrieħ Frustrat
60 Is-Skiet Ribell
61 Ħolma Reali Żernieq
62 Għanja ta’ Mħabba Xefaq
63 Ja Poeżija Versi
64 Ferita li Tikber Pia.B
65 Fejnha r-Ruħ Pia.B
66 Lill-Ilsien Malti Mużbieħ
67 Ġnien Kabriel
68 Iż-Żmien Ċikwejra
69 Detenut Ċikwejra
70 Ħarba u Terrur Ċikwejra
71 Ir-Ritwal Lorraine Lourdes
72 Rebbieħa Lorraine Lourdes
73 It-Tieqa tad-Dwejra MonDu
74 Hekk Kont Naħseb MonDu
75 F’Xatt il-Baħar MonDu
76 Dell it-Tfulija Jackson Atkinson
77 Għaliex Tlaqt? Jackson Atkinson
78 Is-Sogħba tal-Widien Jackson Atkinson
79 Għax Saq R.C.M
80 Lil Oħti R.C.M
81 Il-Binjata R.C.M
82 F’Gerards Cross, Bucks Pjattaforma Tnejn
83 Waqtiet Tal-Għawdxi
84 Mogħdrija u Diversità Alka
85 Kurrenti Ritmu tal-mewġ
86 Thennija mal-Poeżija Pinna tad-Deheb
87 Pjaneta fil-Brodu Univers
88 Iż-Żwieġ bħall-Etna Kornukopja
89 Bebbux Kornukopja
90 L-Imbordin Kornukopja
91 Il-Kburija taċ-Ċkejken Il-Messaġġier
92 Imħabba Immortali Il-Messaġġier
93 Il-Qerda Il-Messaġġier
94 Penumbra Stampa
95 Il-Pantomina Ale
96 Ja, Kewkba! Ale
97 Bħal Fjura… Ale
98 It-Tfittxija tal-Bedwin Giotto
99 Iż-Żmien Dejjem Għaddej Iż-żmien jidderiġina
100 Lill-Isla Il-ġmiel tal-port Malti
101 Din l-Art Kiefra Medusg
102 Trejqa Medusg
103 Stenna Medusg
104 Dar in-Nanniet Luna
105 Ortografija Luna
106 Il-Ħabib Immaġinarju Maraxima
107 L-Imħabba Maraxima
108 Il-Kampnar Maraxima
109 Tiħux Għalih dal-Ġens Gawlitanu
110 Parodija Festiva Maltija Gawlitanu
111 Innu Melankoniku Gawlitanu
112 L-Għalqa u Hu Valencia
113 Il-Boto Valencia
114 L-Antartika Valencia
115 Dar Zarrouk GeGe
116 Stennija fl-Istrixxa GeGe
117 Fil-Kċina bil-Paġama GeGe
118 Ċanfira Abort
119 Ċpar Qawsalla
120 Tarbija Marradija f’Ħoġor Ommha Ninna Nanna
121 Quddiemek Namrat
122 Ecce Homo Namrat
123 Mhux int… Namrat
124 Ġiżimina Ġiżimina
125 Xrar ta’ Mħabba Ġiżimina
126 Rundun Norma Desmond
127 Belt Siekta Norma Desmond
128 Qamar Imnikket Tlieta u Għoxrin
129 Nitolbok Tlieta u Għoxrin
130 Rimors Tlieta u Għoxrin
131 Wiċċ il-Ktieb L-Anġlu
132 Mit-Tieqa tal-Istitut L-Anġlu
133 L-Artist L-Anġlu
134 Kmamar b’Katnazzi Ella Galea
135 Għajjejt Ella Galea
136 Bniedem? Ella Galea
137 It-Tieqa Magħluqa (Dedikata lill-Papa Ġwanni Pawlu II) Qawsalla
138 Lil Ommna Marija Qawsalla
139 L-Għasfur Qawsalla
140 Lilek Kittieb… Il-Musbieħ
141 L-Għadu Wiċċ Imb Wiċċ Il-Musbieħ
142 Sfajt Waħdi Il-Musbieħ
143 Lil Ommi L-Għafrid
144 Nixxennaq L-Għafrid
145 Bejn Hawn u Hemm L-Għafrid
146 Iċ-Ċiklisti Ċiklist
147 Ġebla Maltija Ambjentalista
148 Ġebla Marditu
149 Ħsiebi Makusu
150 Ġemgħa Makużita

Sunday, September 3, 2017

AVVIŻ IMPORTANTI

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA ‘MONS AMANTE BUONTEMPO’

Kien hemm xi sottomissjonijiet li fuq l-envelop ma twaħħlitx bolla postali u għaldaqstant ma twasslux mill-Maltapost.  Għal din ir-raġuni, qed jintalab sabiex dawk il-konkorrenti li s-sottomissjoni tagħhom setgħet ma waslitx fl-indirizz kif mitlub, jerġgħu jibagħtu s-sottomissjoni tagħhom, din id-darba bil-bolol adatti skont il-piż tal-ittra.  Għalhekk id-data tal-għeluq tal-konkors qed tiġi estiża sal-11 ta’ Settembru 2017.

Wednesday, August 2, 2017

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA ‘MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2017


L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qiegħda tniedi l-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija ‘Mons. Amante Buontempo’ għal din is-sena 2017

 1. Il-kompetituri huma mitluba jibagħtu sa tliet poeżiji kull wieħed bil-Malti, u liema poeżiji ma għandhomx ikunu itwal minn sitta u tletin vers.
 2. Il-poeżiji għandhom ikunu ttajpjati fuq karta ta’ daqs A4, u għandhom jintbagħtu tliet kopji ta’ kull poeżija. Dawn il-poeżiji għandhom ikunu ffirmati biss bi psewdonomu (nom de plume).
 3. F’envelop separat u ssiġillat, il-konkorrent għandu jniżżel l-isem tal-poeżiji li jkun se jieħu sehem fil-Konkors bihom, il-psewdonomu, ismu u kunjomu, l-indirizz, in-numru tat-telefown u/jew dak ċellulari u l-indirizz elettroniku.
 4. Jiġu ppremjati l-poeżiji kklassifikati fl-ewwel tliet postijiet. L-ewwel poeżija tingħata €400, it-tieni poeżija tingħata €200, u t-tielet poeżija tingħata €100. Il-premijiet jistgħu ma jingħatawx jekk ma jintlaħaqx il-livell mistenni f’kompetizzjoni bħal din.
 5. Il-ġurija se tkun komposta minn tliet membri: Wieħed magħżul mill-Għaqda Poeti Maltin u tnejn mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
 6. Is-sottomissjonijiet għal dan il-konkors għandhom jaslu biss għand: Għaqda Poeti Maltin, Dr Joseph Axiaq, 50 Triq il-Lunzjata, Santa Venera STV 1024 u sa mhux aktar tard mill-4 ta’ Settembru, 2017.
 7. F’envelop wieħed għandhom jintbagħtu l-poeżiji għall-kompetizzjoni u l-envelop issiġillat bid-dettalji. Ma għandux jinkiteb l-indirizz tas-sender fuq wara tal-envelop.
 8. Membri fil-kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin jew tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ma jistgħux jieħdu sehem.
 9. Ix-xogħol sottomess irid ikun oriġinali u li qatt ma ġie pubblikat kemm f’kotba/rivisti jew ġurnali.
 10. Kull min jonqos f’xi waħda minn dawn ir-regolamenti jiġi skwalifikat immedjatament.
 11. Wara li tagħlaq id-data għad-dħul tas-sottomissjonijiet, tkunu tistgħu tiċċekkjaw l-isem tal-poeżija tagħkom fil-websajt tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jew tal-Għaqda Poeti Maltin.
N.B.
 1. Il-Premijiet huma ġentilment mogħtija mill-fondi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
 2. Ir-riżultat tal-Kompetizzjoni jitħabbar waqt attività speċifika matul il-jiem tal-Festival tal-Ktieb li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jorganizza f’Novembru.

Saturday, July 29, 2017

QASAB IĊAQĊAQ ta' Raymond Grech

Aktar minn erbgħin sena ta’ ħsibijiet u kitba stampati fl-ewwel volum, QASAB IĊAQĊAQ. Daħla tal-Prof. Oliver Friggieri, kif ukoll nebħ-apprezzattiv ta' Tarcisio Zarb u Alfred Massa. Ħafna poeżiji li qatt ma ġew stampati jew imxandra qabel.
 
**********************************

QASAB IĊAQĊAQ (Creaking Reeds) – a collection of poems sees the light of day. A labour of love spanning more than forty years in the making is now published in the Maltese language. A translation in English of this first volume is on the drawing board. The next two volumes are on the way.Tuesday, July 25, 2017

Premjazzjoni tal-Konkors 2017 - Tfal
Nhar il-Ġimgħa 26 ta' Mejju 2017 fis-7.30p.m. saret is-serata ta' premjazzjoni tal-Konkors li l-Għaqda Poeti Maltin organizzat għat-tfal tal-iskejjel primarji u sekondarji, pubbliċi u privati ta' Malta u Għawdex. Ħadu sehem b'kollox 299 tifel u tifla li 242 kienu f'kategorija A (10-11-il sena) u 57 kienu f'Kategorija B (12-16-il sena). Is-serata saret fis-sede tas-Socjeta Filarmonika G.M Fra.Antoine De Paule Banda Kristu Re, Raħal Ġdid. Ħadu sehem fil-programm mużikali tlett ghaqdiet muzikali u l-istudenti żgħażagħ tagħhom. Dawn kienu:
Is-Socjetà Filarmonika GM Fra.Antoine De Paule Banda Kristu Re, Raħal Ġdid, Il-Għaqda Mużikali Banda San Gużepp Ħal-Għaxaq u s-Socjetà Mużikali Każin Banda San Piju X Ħal-Lija. L-istudenti taħt it-tmexxija tas-Surmast Reno Busuttil daqqew programm varjat ta' mużika li żżewqet sew mal-qari tal-poeżiji rebbieħa tal-konkors.

Ir-rebbieħa u dawk imsemmija b'ġieħ ingħataw il-premijiet u ċ-ċertikati ta' rebħ u ġieħ rispettivament mill-President tal-Għaqda, Jesmond Sharples. Il-Viċipresident tal-Għaqda, Miriam Ellul preżentat is-serata.

L-Għaqda Poeti Maltin tixtieq trodd ħajr lis-Socjetà Filarmonika GM Fra.Antoine De Paule Banda Kristu Re ta' Raħal Ġdid talli laqgħetna fis-sala sabiħa tagħhom biex ittellgħet is-serata, lill-kapijiet tal-iskejjel kollha u lill-għalliema tal-Malti li ħeġġew lill-istudenti li ħadu sehem, lill-ġenituri tat-tfal u l-għalliemgħas-sapport u l-għajnuna li ngħataw u lill-Klabb Kotba Maltin għall-għotjiet tal-kotba għall-premijiet.
Il-lista tar-rebbieħa u ta' dawk imsemmija b'ġieħ tinstab mar-ritratti li ttellgħu hawnhekk.

REBBIEĦA F’KATEGORIJA A

1el Premju - Martina Mifsud bil-poeżija ‘It-Torri’   
2ni Premju - Grupp ta’ Studenti (Skola Primarja Ħaż-Żebbuġ) bil-poeżija ‘Ħarġa sal-Wied’
3et Premju - Gabriel Scerri bil-poeżija ‘Dehra’

Dawn il-poeżiji ssemmew b’ġieħ fil-Konkors tal-poeżija tat-tfal Kategorija A.

Ħlewwa - Gabriel Scerri       
Tislima ta’ Wild Ħad-Dingli - James Borg       
Il-Ħanut tal-Fjuri  - Martina Magro       
I Am - Aimee Vassallo       
Inżul ix-Xemx - Karol Zammit       
Ngħajtu Lkoll Flimkien - Laura Sammut Birmingham       
Lill-Baħar - Matthew Camenzuli   

REBBIEĦA F’KATEGORIJA B
1el Premju - Matthew Debono bil-poeżija ‘Qtajt Fjura’
2ni Premju - Nathaniel Pio Scicluna bil-poeżija ‘Bosk ta’ Mħabba’
3et Premju - Francesca Grillo bil-poeżija ‘Il-Ħasda’

Dawn il-poeżiji ssemmew b’ġieħ fil-Konkors tal-poeżija tat-tfal Kategorija B.

Sheep - Kluivert Galea   
Choices  - Martina Grech   
Life Passed By - Francesca Grillo   
Familja fil-Milied -  Matthew Debono   
Qlub Maqsuma - Ruslana Barbara   
Dmugħ - Matthew Debono   
Ħalliel - Nathaniel Pio Scicluna   
Friends Will be Friends- Yana Busuttil   


IT-TORRI

Hemm huwa s-suldat
li l-istorja tat,
jixxemmex bla heda
fuq il-blat ixxamplat.

It-torri għassies
fuq medda bla qies,
jittawwal mill-għoli
bħal iħares lin-nies.

Jilmaħ il-bajja
fis-sajf hekk ħajja;
mhux hekk tkun fix-xitwa
l-eċitata plajja.

Jara l-għelieqi
b’għajnejh it-twieqi
mill-bogħod qishom twapet,
isaħħnu l-iljieli.

U ġieli theżżeż,
ried jibqa’ jgħasses;
sa baħħ id-dlam ċappa
lil dawk għajnejh jgħakkes

MARTINA MIFSUD – Rebbieħa tal-1el Premju Kategorija A


ĦARĠA SAL-WIED

Bħala skola morna l-wied,
il-Bambin hekk donnu ried:
ngawdu s-seħer tan-natura,
o xi ġmiel din kollha ħdura.

Ġiżimin, ward u pepprin,
dawn l-għelieqi mħaddrin.
Il-bebbux ħdejn il-lellux,
it-tuffieħ dan ma jħobbux!

Fix-xemx tiddi f’sema blu,
jiġru t-tfal bdew bil-ballun,
tifla mqarba fjuri qatgħet,
biex tpoġġihom fil-vażun.

Aħna mxejna mal-mogħdija,
min bil-ħeffa jew tbatija.
Qażquż qabeż ma’ qattus,
dlonk intefgħu ħdejn fellus!

Siġar, għasafar, żnażan u friefet,
bniet u subien, donnhom xi qniefed
jiġru mal-wied, addijo l-kwiet;
hemm ħofra daqs pied,
jekk jaqgħu x’inkwiet,
l-għalliema warajhom, tiġri stordiet!

Inżul ix-xemx għoddu wasal,
kulħadd kiel il-ħobż bil-basal!
Ħadna gost ġewwa dal-wied,
dil-ġurnata kif għaddiet!

GRUPP TA’ STUDENTI – SKOLA PRIMARJA ĦAŻ-ŻEBBUĠ
2ni Premju Kategorija A

DEHRA

Inħobb nippassiġġa
f’dik l-arja pura
fejn ilmaħt dehra
qalb il-ħdura.

Ilmaħt bizzilla
qalb dawk il-fjuri
mill-isbaħ, l-ifjen
ta’ tant sinjuri.

Mimlija nida
kmieni filgħodu
boċċa fejn boċċa
kollha joqogħdu.

Id-dawl jaħkimhom
u jibdew ileqqu
u tiċċassa lejhom
u għajnejja jitbexxqu.

Bieżla l-brimba
bl-għanqbuta tagħha
tinseġ u timxi
bil-ħajt li ġġorr magħha.

Bħal donnu ntbaħt
minn dir-realtà
tixbiha ħelwa
‘ma b’serjetà.

GABRIEL SCERRI – Rebbieħ tat-3et Premju Kategorija A

QTAJT FJURA
Meta kont tfajjel ċkejken,
mimli innoċenza,
lil ommi qtajtilha fjura,
warda
ta’ kulur demmi,
jbaqbaq bl-imħabba!

Meta kont żagħżugħ,
mimli bluha,
lit-tfajla qtajtilha varjetà
ta’ ward u qronfol,
kulur in-nar,
mkebbes mill-imħabba żagħżugħa tiegħi!

Meta sirt kuntrattur,
mimli esperjenza,
qtajt fjura
biex bnejt villa,
u oħra
biex bnejt pixxina,
u oħra
biex bnejt ġnien pubbliku,
u fih ħawwilt xi siġar
mibnijin ġo fabbrika,
biex jagħtu tikka arja u tikka kulur,
ġo dinja sewda u mdardra.

Meta kont xwejjaħ,
mgħawweġ u bil-bastun,
mort fil-ġnien,
u ħawwilt xi fjuri,
li kibru u taw il-kulur.

Meta rajt li kollox kien lest,
poġġejt bilqiegħda fuq
bank,
u xtriħajt
u lmaħt
lil tfajjel ċkejken,
jaqta’ warda,
ħamra bħar-rabja tbaqbaq,
u jagħtiha lil ommu,
b’innoċenza u imħabba!
X’fiha billi taqta’ fjura?


MATTHEW DEBONO – Rebbieħ tal-1el Premju - Kategorija B.


BOSK TA’ MĦABBA

Bosk mimli siġar.
U għasafar, tal-passa jew tal-bejt.
U naħal, iweġġgħu jew jithennew.
Bosk mimli ward.

Ġuvni kurjuż.
Ġuvni immatur.
Ġuvni maħbub.
Ġuvni bil-magħmul.

Fil-Bosk il-ġuvni ħabb il-kappar.
Fil-Bosk il-ġuvni ħabb il-għasel.
Fil-Bosk il-ġuvni ħabb il-kaboċċa.
Fil-Bosk il-ġuvni ħabb naħla.

Kappara morra.
Għasel ħelu.
Kaboċċa komuni.
Naħla liebsa ta’ warda.

In-naħla libset ta’ ward.
U ħafna nies waqgħu għad-dehra tagħha.
U ġuvni kurjuż imur. Imur
iħuf din il-warda. Tant sabiħa.

    ***

Il-Ġuvni sar ħbieb mal-ward
U ma’ sħabha għamilha.
U lil familtha sar jaf.
Il-Ġuvni sar iħobbha l-warda.

Warda żgħira.
Warda ħelwa.
Waħda ħanina.
Warda f’maskla.

Iżda l-warda sabet għasfur
U sabet maħbub
U ieħor wara l-ieħor
Sakemm sabet l-għasfur tal-qlub.

    ***

Il-Ġuvni spiċċa mdejjaq.
Hekk kif fil-passat
Il-warda ħabbet lilu
Hekk issa nsietu.

Qalbu telqet.
Qalbu ħdaret.
Qalbu dabet.
Qalbu lagħbet.
   
Hekk kif qabel ħabbitu
U b’qabu lagħbitlu u moħħu ħawditlu.
U rasu ġennitlu.  Waqt li flusu użatlu.
Għannqitu u sentimenti kissritlu.

Tgħanniqa kbira.
Tgħanniqa sabiħa.
Tgħanniqa tifga.
Tgħanniqa taħkmu.

Iżda l-warda ħarġe xewka
In-naħa niggżitlu sidru.
Rasu kibritlu u ġildu fjammatlu.
Id-dwejjaq daħlu u xewqtu qatgħetlu.

Xewqitu kissritlu.
Xewqtu ħammġitlu.
Xewqtu mmankatlu.
Xewqtu qatgħetlu.

Il-warda qatgħetlu idu. Bħal sikkina
Fil-butir.  Il-marki ħallietlu.  Fuq
idu penġietlu. Il-kulur aħmar ħallietlu.

    ***

Il-Ġuvni darba sema’ l-għasfur.
L-għasfur tal-qlub.  Li kissritlu
ħajtu u qalbu.  Jittama li jitlaq lill-warda.
Il-Ġuvni ħasdu u ħawdu.

Ħasda li tħalli marka.
Ħasda li tħalli impatt.
Ħasda li tispjega ħafna.
Ħasda stramba ħafna.

Il-Ġuvni semma’ l-għarus tal-qlub.
U għal xi raġun qallu,
li hu m’għandux jinkwieta
għax hu l-għarus tal-qlub.

Il-Ġuvni għamel l-impossibbli.
L-għadu ġabu f’qalbu u żammu,
Waqt li ra mħabbtu u ħajtu tmut.
U l-warda tmur mal-għarus tal-qlub.

L-għasfur li jfuħ.
L-għasfur li jbus.
L-għasfur tal-flus.
L-għasfur tal-qlub.

Il-Ġuvni ma baqax kurjuż.
U immatur ma kienx.
U maħbub ma baqax.
Iżda l-magħmul ma marx.

Magħmul tal-bluh.
Magħmul tal-flus.
Magħmul mal-għasfur.
Magħmul mal-qlub.

Il-Ġuvni ħares ‘il fuq.
U l-ħamiema ħarsitlu.
U l-infinit għajjatlu.
Il-Ġuvni sabu f’qalbu.

Sab paċi.
Sab maħbub.
Sab l-anġlu.
Sab l-infinit.

NATHANIEL PIO SCICLUNA – Rebbieħ tat-2ni Premju – Kategorija B.


IL-ĦASDA

Fejn darba ma kien hemm xejn miżrugħ
Bla fidi, bla tama u kollox maqlugħ
Indifnet żerriegħa ċkejkna bla ruħ
U s-sema tieħu ħsiebha, issaqiha bid-dmugħ

X’imkien fil-għoli, mal-istilel u s-sħab
Man-nies għeżież tagħna li sfaxxaw fit-trab

L-anġli kollha b’leħen wieħed
Jgħannu kliem ħelu f’dan il-lejl sieket

Iħarsu b’għajnejn vojta lejn l-innoċenza tat-tfulija
Filwaqt li x-xjuħ bla saħħa juruhom emaptija

U wiċċ l-anġli jibqa’ skantat kif jinbidlu l-uċuh
U minn l-għeżież ċkejkna f’radda ta’ salib jispiċċaw xjuħ

B’kuntrast maż-żerriegħa li donnha baqgħet midfuna
Fgata fit-trab għadha hemm miżmuma

Iżda stqarr ir-riħ darba fost l-oħrajn
Li kif bdiet tiżfen ix-xita u l-ħamrija saret tajn

Sema’ żewġ għasafar jibku u jpespsu ġol-bejta
Għax kienu raw werqa bl-uġigħ nofsha mejta

U b’hekk kien li ħajja ġdida
Għaddielha l-ħin u tilfet l-isfida

Kien ġie jiġri tifel żgħir
U qata’ l-werqa bla ma ħasibha darbtejn
U dak li kien hemm fil-wied
Malajr spiċċa fix-xejn

U meta dak it-tifel kiber u sar xiħ
Kien l-ewwel wieħed biex gerger minnufih

Żtfal egoisti hawn bil-mija”
Iżda mur saqsi lill-qammar u jagħmillek stqarrija

Fuq il-passat tiegħek u kif bħalhom kont tagħmel
Issa nxteħet tibki u bid-dmugħ imla l-bramel


U iġri għall-wied biex issaqqi l-ħajja mejta
Fosi taħsel idejk u tgħid li mhux int fottejtha

Idejk flimkien, issa titlob għal miraklu
U bħaċ-ċuċ li int tibqa’ tistenna l-ipettaklu

Għandi mnejn ngħidlek li bħalma diġà bsart
Ftit taż-żmien ieħor sa tibilgħek l-art

U se tpinġi pittura sew tad-diqa
Kif tkun qed tinħaraq l-infern tittawwal mit-tieqa

FRANCESCA GRILL0  - Rebbieħa tat-3et Premju Kategorija B

    

Friday, June 2, 2017

Mario F. Bezzina (1950 - 2017)

B'sogħba nħabbru l-mewt tal-poeta Mario F. Bezzina (1950 - 2017) kittieb poetiku prolifiku u kien attiv fil-Moviment Qawmien Letterarju, l-Għaqda Poeti Maltin u l-Ħeġġa Letterarja. Funeral għada Knisja San Ġużepp Ħaddiem 2.30pm., Birkirkara

Wednesday, May 24, 2017

Konkors tal-Poeżija għat-Tfal

Serata ta' Premjazjoni tal-Konkors tal-Poeżija għat-tfal - Kategorija A u Kategorija B
Data : Il-Ġimgħa 26 ta' Mejju
Ħin : 7:30 pm
Post : Fis-Sala tas-Soċjeta' Filarmonika Banda Kristu Re, Raħal Ġdid.

It-tfal li ħadu sehem flimkien mal-ġenituri,qraba u ħbieb tagħhom huma wkoll mistiedna.


Wednesday, May 10, 2017

‘Mi Manca il Mare’

Nhar il-Ġimgħa 17 Marzu, 2017, 18:30 – fis-sala tal-Istitut Kulturali, Taljan, il-Belt Valletta ttellgħet serata ‘Mi Manca il Mare’ - lejla speċjali ta’ poeżija u mużika b’Corrado Calabrò, poeta u kittieb magġruf Taljan, li qara poeżiji tiegħu  bit-Taljan.  Din is-serata ttellgħet flimkien mal-Għaqda Poeti Malti.  Jesmond Sharples, President tal-Ghaqda Maltin Poeti, qara wħud mill-poeżiji ta’ Corrado Calabrò, liema poeżiji ġew tradotti minnu għall-Malti. Kien hemm ukoll id-duo Astor magħmul minn, Mro Fabio Maida (kitarra) u Mro Angelo Palmeri (oboe) li tellgħu mużika ta’  T. Albinoni, A. Piazzolla, F. Tarrega, V. Bellini, J. Rodrigo, R. Dyens, C. Machado, E. Morricone, u M. Ravel. L-Istitut Kulturali Taljan flimkien mal-Għaqda Poeti Malti kellhom il-pjaċir li joffru taħlita ta’ tnejn mill-ifjen arti, li huma sensittivi għall-ruħ tal-bniedem, u li  għadhom popolari u aċċessibbli għal kulħadd: il-poeżija u mużika. Fl-aħħar tas-serata, il-President tal-Għaqda preżenta plakka ta’ onorifiċenza u rikonoxximent lill-poeta Corrado Calabrò.  Diversi membri tal-Għaqda Poeti Maltin attendew din l-attività.

Corrado Calabro twieled f'Reggio Calabria. L-ewwel volum ta’ poeżija tiegħu tikkonsisti b’kitbiet ta’ meta kellu  tmintax u għoxrin sena, u  ġew ppubblikati fl-1960.  Imbagħad ippublika mat-tmintax-il volum ieħor.  Mi Manca il Mare ħareġ fl-2013.  Ħafna mix-xogħol ta’ Calabrò ġie tradott f’diversi ilsna u anke ħareġ numru ta’ CDs.  Hu ingħata diversi premijiet letterarji u diversi gradi onorarji minn universitajiet prestiġjużi. 

Monday, March 13, 2017

IL-JUM INTERNAZZJONALI TAL-LINGWA MATERNA

IL-GĦAQDA POETI MALTIN TIEĦU SEHEM FIS-SERATA ‘IL-JUM INTERNAZZJONALI TAL-LINGWA MATERNA’ FIL-PALAZZ SAN ANTON – 1 ta’ Marzu 2017.

Nhar l-ewwel ta' Marzu 2017, l-Għaqda Poeti Maltin ħadet sehem flimkien ma' Għaqdiet oħra tal-Malti biex jiċċelebraw Il-Jum Internazzjonali tal-Lingwa Materna taħt il-Patroċinju tal-E.T. il-President ta' Malta, Marie Louis Coleiro Preca. Matul il-programm il-President tal-Għaqda, Jesmond Sharples u s-segretarju Josef Borg qraw żewġ poeżiji rispettivament - poeżija ta' Achille Mizzi - 'Il-Kelma Maltija' u poeżija ta' Anastasju Cuschieri - 'Lill-Ilsien Pajjiżi'. Is-serata saret fil-Palazz ta' San Anton u ntemmet bid-diskors tal-E.T. il-President ta' Malta, fejn tkellmet fuq l-importanza li jkomplu jinħolqu sinerġiji biex jitħeġġeġ l-għarfien tal-lingwa Maltija, s-sabiħ tagħha, is-sens ta' identita' u profondita' li tagħtina biex tassew turina aħna minn aħna.Monday, February 13, 2017

Għall-Jum San Valentino


KONKORS TA’ POEŻIJA GĦAT-TFAL U Ż-ŻGĦAŻAGĦ

Bħal kull sena, l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tniedi l-konkors tal-poeżija għall-istudenti. B’differenza minn snin preċedenti, din is-sena l-konkors se jkun maqsum f’żewġ kategoriji :

Kategorija A
Minn 10 sa 12/13-il sena (Year 6 – Form 2)
Kategorija B
Minn 13 sa 15/16-il sena (Form 3 – Form 5)

Il-Kummissjoni maħtura mill-kumitat ħejjiet dawn ir-regolamenti għal dan il-konkors.
1. L-istudenti parteċipanti jridu jkunu tal-età hawn fuq msemmija sal-għeluq tad-data tal-konkors u l-kategorija li ser jikkompetu fiha għandha tkun imniżżla qabel it-titlu tal-poeżija.
2. Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett tal-poeżiji huwa liberu.
3. Kull konkorrent jista’ jissottometti mhux aktar minn tlitt poeżiji fuq karta A4 jew A5, il-karti jridu jkunu mitbugħa (‘printed’).
4. Kull konkorrent irid jibgħat tlitt kopji separati ta’ kull poeżija li ser idaħħal għall-konkors, f’dan l-indirizz :
Charles Mifsud 51, “Caris” Triq F Żahra, Birkirkara BKR 1782

5. Data tal-għeluq tkun nhar it-13 ta’ Marzu 2017
6. Kull konkorrent għandu jniżżel mal-poeżija :
a. Isem u kunjom (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
b. Indirizz tad-dar (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
c. Numru tat-telefown jew mobile (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
d. Età (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
e. Skola fejn jattendi
f. Kategorija li ser jipparteċipa fiha

7. Jingħataw tliet premjijiet għal kull kategorija, l-ewwel, it-tieni u t-tielet post. Jistgħu jingħataw premjijiet ukoll lil dawk li jissemmew b’ġieħ mill-ġurija.
8. Kull parteċipant jingħata ċertifikat/diploma tal-parteċipazjoni.
9. Data tal-premjazzjoni tkun mħabbra aktar ’il quddiem
10. Kull deċiżjoni tal-ġurija hi finali u inappellabli.

Wednesday, December 7, 2016

Tnedija tal-kotba ta’ Jesmond Sharples u Andrew Sciberras

Tnedija tal-kotba ta' Jesmond Sharples "Il-Qtar li Nħobb" u Andrew Sciberras "Il-Vjaġġ Poetiku" fir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta - 22 ta' Novemberu 2016. Il-Professur Charles Briffa ta taħdita interessanti ta' kritika letterarja b'eżemplari minn dawn iż-żewġ xogħlijiet letterarji. Il-poeti Louis Briffa u Joel P. Galea qraw numru ta' poeżiji mill-ktieb ta' Andrew Sciberras u Jesmond Sharples qara poeżiji mill-ktieb tiegħu filwaqt li ta sfond ħafif għall-kitba ta' dawn ix-xogħlijiet. Il-programm kien imżewwaq b'mużika bil-kitarra minn Ray Ellul. Il-programm filwaqt li beda b'diskors ta' minn Andrew Sciberras Viċi-President tal-Għaqda Poeti Maltin u ngħalaq b'diskors mill-President Jesmond Sharples. L-awturi kellhom opportunità jaqsmu x-xogħol tagħhom ma' diversi awturi oħra wara li spiċċa l-programm. L-attività kella attendenza tajba ħafna u nkoraġġanti.Tnedija tal-ktieb “Fuq Din l-Art Ħelwa”

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru saret it-tnedija tal-ktieb “Fuq Din l-Art Ħelwa” ta’ Emmanuel Attard Cassar fil-Conference Room tal-Junior College. Il-ktieb fih poeżiji satiriċi li jinterpretaw aspetti tal-ħajja tagħna. Fis-serata mużiko-letterarja nqraw poeżiji mill-ktieb minn Sarah Crystal, Aaron Fenech, Michela Dalli u Myron Ellul. Ray Ellul interpreta biċċiet mużikali b’kitarra elettrika.

Patrick Sammut ippreżenta studju estensiv dwar il-ktieb u dwar l-awtur. 

Dawk preżenti ingħataw informazzjoni minn Fr. Marco Portelli dwar il-grupp filantropiku JC4Others li jagħti bosta għajnuniet lil dawk li huma fil-bżonn. Wara s-serata inġabret is-somma ta’ €60.90 għal JC4Others.

Fl-aħħar tas-serata sar diskors tal-għeluq minn Jesmond Sharples, president tal-Għaqda Poeti Maltin.

Dawk preżenti ingħataw ktieb li ġie ffirmat mill-awtur. Wara kien hemm bibita.