Pages

Monday, September 15, 2014

PRESS RELEASE

In the Main Foyer of Mater Dei Hospital, between the 24th of September and the 8th of October, an exhibition of Poetry posters by Poet Lucilla Maclaren Spillane from her book of verse "ANOTHER SEEING and other poems" will be held for public viewing.

Lucilla Maclaren Spillane, born in England but residing in Malta and Ireland, is a poet of deep emotional feelings based on personal experiences.

The exhibition will be inaugurated on Wednesday, 24th September at 7:30 in the evening by Her Excellency, the President of the Republic of Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca, when the book will be launched in Malta. Ten English poems and their equivalent translated Maltese versions will be recited by members of Għaqda Poeti Maltin (Għ.P.M.) with Mr Alex Manché playing the Mater Dei Grand Piano in the intervals. The event is being organised  by Għ.P.M. and the exhibition will benefit the Caritas Malta Epilepsy Association (CMEA).

Attendance at the inauguration is strictly by formal invitation, but the 14-day exhibition will be open to the General Public.

Fil-Foyer tal-isptar Mater Dei, bejn l-24 ta’ Settembru u t-8 ta’ Ottubru, se tittella’ eżebizzjoni ta’powsters ta’ Poeżiji mill-Poeta Lucilla Maclaren Spillane mill-ktieb tal-poeżiji tagħha “ANOTHER SEEING and other poems” li dawn se jkunu għal wiri tal-pubbliku.

Lucilla Maclaren Spillane, imwielda l-Ingilterra imma tgħix kemm f’Malta u kemm fl-Irlanda hija Poeta bi tqanqiliet emozzjonali profondi bażati fuq esperjenzi personali.

L-eżebizzjoni se tiġi inawgurata nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Awwissu fis-7:30 ta’ filgħaxija mill-Eċċellenza Tagħha, il-President tar-Repubblika ta’ Malta, Dr. Marie Louise Coleiro Preca waqt li l-ktieb “ANOTHER SEEING and other poems” se jkun inawgurat f’Malta. Għaxar poeżiji bl-Ingliż u t-traduzzjonijiet tagħhom bil-Malti se jkunu moqrija minn membri tal-Għaqda Poeti Malti (GĦ.P.M.) bil-parteċipazzjoni tas-Sur Alex Manche li se jdoqq biċċiet mużikali fuq il-pjanu tal-Isptar Mater Dei bejn l-intervalli. Din l-attivita hija organizzata mill-Għaqda Poeti Maltin (GĦ.P.M.) u mill-eżebizzjoni se tibbenefika l-Caritas Malta Epileptic Association (CMEA).

L-attendenza waqt l-inawgurazzjoni hija strettament b’invit formali, iżda matul l-erbatax-il jum tal-eżebizzjoni hi miftuħa għall-pubbliku ġenerali.

Friday, September 12, 2014

Poeżiji Li Daħlu Għall-Konkors 2014

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -MALTIN

Nru    Isem tal-Poeżija                                                     Psewdonomu

1.    TWELID  IL-POEŻIJA                                          19 ta’ Ottubru 2013

2.    IN-NISĠA  BEJN  SĦABA  U  JIEN                    Nubilus

3.    HEKK  JGĦADDI  L-ĦIN                                    Sysiphus

4.    KELLIMNI  ĦA  TGĦIDLI  X’QED  JGĦIDU      Sysiphus

5.    FI  PJAZZA  REĠINA                                           Sysiphus

6.    WERQA  SOLITARJA                                          Sveva

7.    L-GĦALLIEM                                                       Sveva

8.    L-IMĦABBA  T’OMM                                         Sveva

9.    MATUTIN                                                            Sogħba

10.    GĦASFUR  BLA  TITJIRA                                Sogħba

11.    L-AĦĦAR  BIKJA                                             Sogħba

12.    ID F’ID                                                              Toninu

13.    REĊTA                                                              Tnabar

14.    JIENA  HU  L-BEDWIN                                   Ramel

15.    SANTWARJU  TAT-TAFAL                              Jiena

16.    IBEN  IL-GĦALI                                              Angel

17.    IL-QAMAR  U  N-NAMRAT                           Angel

18.    WASALT  MILIED                                           Sibtni

19.    IL-PONT                                                         Wirt

20.    KEMM  NIXTIEQ                                           Kylkay

21.    IL-MIDJA                                                        Kylkay

22.    BEWSA                                                           Kylkay

23.    SOLUZZJONIJIET  BABAW                         Bla Ktajjen

24.    IL-MAGNI  SE  JINTFEW                            Dwal it-Tama

25.    ĠOJJELLI                                                       Nida

26.    META  LEĦNEK  HEKK  ĦLEJJU               Muża

27.    ĦOLMA  TA’  OTTIMIŻMU                        Salus

28.    LULLABY                                                    Justice

29.    SINJURIJA                                                  Mogħni

30.    ADAGIO                                                    Mużika bil-Kliem

31.    MA  TAFX                                                 Fanal

32.    JISSOKTA                                                 Sħaba

33.    ĠEWWA  FIJA                                          Tajra

34.    BINTI  TAR-RAMEL                                Nokklu

35.    NARA,  TIEGĦEK  IL-MEMORJI           Maruska

36.    SAĦĦARA                                               Black Widow


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -INGLIŻI


Nru    Isem tal-Poeżija                                      Psewdonomu

1.    MOTHER  TREE                                      Sphynx

2.    THE  GREEN  REALITY                          Toninu

3.    MY  SILENT  CRY                                  Angel

4.    OVERFLOW                                            Faith

5.    AT  WHATEVER  COST                         Standing Up


KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA - 2014 -TALJANI


Nru     Isem tal-Poeżija                                            Psewdonomu

1.    FIORE  DI  NARAKU                                    Miki

2.      TRISTEZZA d’ANIMA                                Miki

3.      OBLIO                                                          Miki

4.      ALLA  PARTENZA  DELLE  RONDINE     Palingenesi
                                                                                                              
5.    ZACHOR                                                        Falcida 

6.    PAZZA INFINITA                                          Insania

7.    RICORSI DI AUSEWITCH                                        Orfeo                                                    
                                                              

   

   

Monday, September 1, 2014

MONS. AMANTE BUONTEMPO, JUD (1920 – 2004)

   

    Buontempo twieled l-Isla fil-15 ta’ Ottubru 1920.  Wara li studja fil-Liċeo, fis-Seminarju tal-Arċisqof u f’dak ta’ Għawdex, kif ukoll fl-Universitajet ta’ Malta u ta’ Nottingham, kien ordnat Saċerdot fl-1946.

    Sentejn wara kompla l-istudji tiegħu fl-Università Pontifiċja Laterana, Ruma, minn fejn akkwista Dottorat fil-Liġi Kanonika u Ċivili.  Mill-istudium tas-Sacra Rota Romana irċieva d-Diploma ta’ Avukat.  Iktar tard kien maħtur Kappillan tal-Q.T. il-Papa.

    Fl-1951 inħatar kanonku fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, Valletta, fejn serva wkoll bħala Kanċillier.  Mill-1959 ħadem bħala eżaminatur tal-Liġi Kanonika għall-Kurja.

    Kien Kappillan tal-Kamra tar-Rappreżentanti (1962-1971), Arċipriet tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu (1963-1966), u Dekan tal-Kanonċi (1964-1987).

    Buontempo waqqaf l-Għaqda Poeti Maltin (Għ.P.M.) fl-1975, u fl-ewwel Laqgħa Ġenerali nħatar President tal-Għaqda ad vitam.  Serva bħala President sas-sena 2000 (25 sena); imbagħad inħatar President Onorarju tal-Għaqda ad vitam.

    Il-fundatur tal-Għ.P.M. kiteb eluf ta’ poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan.  Kellu padrunanza qawwija ta’ dawn il-lingwi, u barra minn Malta rebaħ diversi konkorsi.  Fix-xenarju internazzjonali kien sar magħruf ħafna.  Fl-1981 kien innominat Poet Laureate Iinternational mill-Akkademja Dinjija tal-Arti u l-Kultura (Taiwan).

    Hawn Malta ħadem ħafna wkoll biex ixerred l-imħabba għall-poeżija.  Barra t-twaqqif tal-Għaqda Poeti Maltin, ippubblika diversi kotba tal-poeżija.  L-Għaqda bbenefikat ħafna permezz tal-kuntatti li kellu barra minn Malta.   B’inizjattiva tiegħu l-GĦ.P.M. kisbet ħafna suċċessi.  L-ikbar fost dawn is-suċċessi kien il-Premju ‘Citta di Valletta’, li kien isir taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta, u li tiegħu saru għaxar  edizzjonjiet.

    Is-Serata ta’ Kommemorazzjoni saret fis-sala tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, Beltissebħ, il-Furjana.  Waqt s-Serata inqraw biografija tal-Monsinjur, saġġ kritiku ta’ Patrick Sammut fuq ix-xogħlijiet letterarji ta’ Buontempo, u xi poeżiji sinjifikattivi ħafna.  Fil-programm kien hemm intervalli mużikali, li fihom smajna lil Michael Camilleri jdoqq fuq l-orgni kompożizzjonijiet ta’ Haendl u Beethoven, u lill-mezzo soprano Miriam Camilleri tkanta aria mill-opra ‘Orfeo’ ta’ Gluck.
 
    Mal-mistednin kien hemm xi familjari ta’ Mons. Buontempo, fosthom is-Segretarju Parlamentari, l-Onor. Stefan Buontempo.  Is-Segretarju Parlamentari irrakkonta xi esperjenzi li juru l-imħabba li Mons. Buontempo dejjem kellu għal kulħadd, b’mod speċjali għall-familja.

    L-intervent tal-Onor. Stefan Buontempo ġab fi tmiemu l-programm tas-Serata, li għalqet għal kollox b’riċeviment.
Fit-22 ta’ Awwissu 2004 l-Għaqda Poeti Maltin ikkommemorat l-Għaxar Sena mill-mewt tal-Fundatur tagħha, Mons. Amante Buontempo, JUD.