Pages

Friday, July 4, 2014

ANTOLOĠIJA

Biex tiċċelebra l-40 Sena mit-Twaqqif tagħha
l-Għaqda Poeti Maltin għandha l-ħsieb li tippubblika
Antoloġija ta’ Poeżiji tal-Membri.


Biex ikunu inklużi f’din l-Antoloġja, il-poeżiji għandhom jintbagħtu lis-Sur Patrick Sammut, 9, “Spring Dale”, Triq it-Taħħan, Mosta, MST 4215, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Lulju 2014.

Il-poeżiji għandhom ikunu bil-Malti.

It-tul tal-poeżiji jrid ikun skond l-ispazju li jixtri l-Membru.  Jekk il-poeżiji ma jkunux itwal minn tmien (8) versi, f’paġna waħda jistgħu joqogħdu żewġ (2) poeżiji.  Iżda żgur li l-poeżiji ma  jridux ikunu itwal minn erbgħin (40) vers biex ebda poeżija ma tokkupa iktar minn żewġ paġni.

Kull paġna tiswa tmien  ewro (€8).  Iżda mal-poeżiji tibagħtux flus, għax il-poeżiji jridu jgħaddu mill-approvazzjoni ta’ Kummissjoni maħtura apposta.  Jekk il-poeżija/i tkun/ikunu aċċettata/i, il-Kummissjoni tibgħat tgħidilkom kemm għandkom tħallsu.  Imbagħad jekk il-ħlas ma jsirx, il-poeżija/i jibqgħu barra.

Ħadd ma jista’ jokkupa iktar minn żewġ (2) paġni.  F’żewġ paġni jistgħu joqogħdu (i) poeżija waħda ta’ mhux aktar minn erbgħin (40) vers; (ii) erba’ (4) poeżiji ta’ mhux iktar minn tmien (8) versi -l waħda; (iii)  tliet (3) poeżiji li bejniethom ma jkunux itwal minn erbgħin (40) vers.

Meta l-Antoloġija tiġi stampata, issir ċerimonja ta’ tnedija, u fiha kulmin ikollu l-poeżija/i stampata/i jingħata kopja tal-Antoloġija għal kull €3 li jkun nefaq.

No comments:

Post a Comment