Pages

Tuesday, March 4, 2014

Lino Grech

L-Għaqda Poeti Maltin tat l-aħħar tislima lil poeta membru tagħha Lino Grech. Il-Funeral tiegħu sar it-Tlieta 4 ta' Marzu fit-8.30am, fil-Knisja ta' San Girgor Tas-Sliema.

Lino ħareġ diversi ġabriet ta' poeżiji fosthom "Għerf il-Bniedem" u "Ilsien Bla Rażan". Minbarra l-poeżija, Lino kien jikteb ukoll diversi novelli u kitbiet oħra, u narawhom fost oħrajn fil-ktieb "Ħajja ta' Bniedem" u "Non omnis moriar", ktieb bl-Ingliż.


No comments:

Post a Comment