Pages

Wednesday, April 30, 2014

L-Imtarfa 26 ta' April 2014

Lejla ta’ qari ta’ poeżiji u mużika ġewwa l-Imtarfa.

Bħal dawn l-aħħar snin, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa għal darb’oħra tellgħu Lejla ta’ qari ta’ Poeżiji u Mużika ġewwa l-iskola primarja San Nikola tal-lokal. Minbarra l-membri tal-Għaqda Poeti Maltin disat itfal mill-Imtarfa stess qraw poeżiji tagħhom kif ukoll ta’ poeti stabbiliti. Din is-sena, matul din l-attività saret il-preżentazzjoni ta’ Ġieħ l-Imtarfa lil waħda residenta li ddistingwid ruħha fil-qasam filantropiku tal-lokal. Waqt din is-serata, tfajla mill-Imtarfa henniet lill-udjenza b’siltiet mużikali fuq il-pjanu kif ukoll intwera DVD dwar l-iżvilupp tal-lokal tal-Imtarfa matul is-snin.

No comments:

Post a Comment