Pages

Wednesday, October 10, 2012

Konkors Nazzjonali ta’ Poeżija għat-tfal 2012

Regolamenti

1.       L-istudenti parteċipanti jridu jkunu ta’ eta’ ta’ bejn id-disgħa u l-ħdax –il sena.

2.      Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett huwa wieħed liberu.

3.      Kull konkorrent irid jibgħat tliet kopji separati ta’ kull poeżija li jibgħat (mhux aktar minn tliet poeżiji kull persuna) f’dan l-indirizz:
Charles Mifsud
51, “Caris” Triq F Zahra,
Birkirkara
BKR 1782

4.      Ma’ kull poeżija jinħtieġ li jidhru b’mod ċar l-isem u l-kunjom, l-eta’ tal-konkorrent, l-indirizz residenzjali, numru tat-telefon/mobajl, flimkien mal-isem tal-iskola fejn jattenti/tattendi. 

5.      Kull poeżija ma tridx tkun itwal minn tletin vers.

6.      Data tal-għeluq tkun it-tletin ta’ Novembru 2012.  Wara din id-data ma jiġux aċċettati poeżiji oħra.

7.      Jingħataw tliet premijiet, l-ewwel, it-tieni u t-tielet u jistgħu jingħataw premijiet lil dawk li jissemmew b’ġieh mill-ġurija.

8.      Jingħataw ukoll ċertifikati / diploma lil parteċipanti kollha.

9.      Kull deċiżjoni tal-ġurija hija finali u inappellabbli.

No comments:

Post a Comment