Pages

Sunday, August 5, 2012

LEJLA TA’ QARI TA’ POEŻIJI FIL-KALKARA

L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Kalkara, nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Awwissu, tellgħat Lejla oħra ta’ qari ta’ poeżiji. Is-serata tmexxiet minn Sa Miriam Ellul flimkien mas-Sur Ray Ellul u Paul Buhagiar li ħadu ħsieb il-mużika ta’ bejn il-qari tal-poeżiji. Fetaħ il-Lejla, il-President tal-Għaqda, is-Sur Charles Magro li għamel kelmtejn tal-okkażjoni. Wara, diversi membri tal-Għaqda flimkien ma’ resident mill-Kalkara, qraw ix-xogħlijiet tagħhom flimkien ma’ Joanne u Ann Marie Mifsud mill-Kalkara stess kantaw kanzunetta kull wieħed. Fl-aħħar tas-serata għamel messaġġ is-Sindku tal-Kalkara, is-Sur Michael Cohen u wara, il-President tal-Għaqda Poeti Maltin ippreżenta memento ta’ tifkira lis-Sindku.

No comments:

Post a Comment