Pages

Thursday, September 16, 2010

Tislima xierqa lil Patri Wistin Born OP


Nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Settembru 2010, l-Akkademja tal-Malti u l-Għaqda Poeti Maltin organizzaw Serata f’Ġieħ Patri Wistin Born OP f’għeluq il-100 sena minn twelidu. Din is-Serata li kienet taħt il-patroċinju tal-E.T. Mons. Pawl Cremona OP, Arċisqof ta’ Malta saret fil-Kulleġġ San Albert il-Kbir, il-Belt Valletta. L-attendenza kienet waħda tajba ħafna.

Inqraw diversi xogħlijiet ta’ Patri Born filwaqt li Marilyn Borg qrat studju dwar Il-Klassi Soċjali fir-Rumanzi ta’ Wistin Born. Il-parti mużikali kienet f’idejn il-4th System Clarinet Quartet.

Saru tliet diskorsi. Alfred Massa, President tal-Għaqda Poeti Maltin tkellem dwar it-tifkiriet li għandu ta’ dan l-awtur, Carmel Azzopardi, President tal-Akkademja tal-Malti, insista dwar l-importanza li l-Għaqda tal-Malti jaħdmu aktar flimkien u Patri Frans Micallef, Vigarju tal-Ordni Dumnikana f’pajjiżna feraħ liż-żewġ għaqdiet talli qegħdin ifakkru awtur li bil-pinna tiegħu tant għamel ġid lis-soċjetaÏ Maltija.

Mons. Arċisqof sostna li għalkemm Patri Wistin Born ta sehem kbir fil-letteratura u fix-xandir, l-akbar mertu tiegħu hu li dejjem ta importanza lill-bniedem bħala persuna. Għalhekk, kienet ħaġa xierqa li ż-żewġ għaqdiet fakkru l-100 sena ta’ twelidu. Mons. Cremona fisser li Patri Born barra l-pinna tajba li kellu kien anki predikatur mill-aħjar u b’hekk żamm ħaj il-motto dumnikan li jwassal il-Kelma t’Alla lill-oħrajn.

Il-preżentur tas-Serata kien Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M. Fi tmiem is-Serata sar trattament għal dawk preżenti.

1 comment:

  1. Prosit tassew lill-Akkademja tal-Malti u lill-Għaqda Poeti Maltin li ngħaqdu għal din l-attività ta' tfakkira ta' awtur Malti.

    Jalla jkun hemm aktar serati mtella' bi sħab bejn iż-żewġ għaqdiet jew ma' għaqdiet oħra.

    ReplyDelete