Pages

Saturday, October 23, 2010

SERATA FL-ISTITUT KULTURALI TALJANIl-Ġimgħa, 22 ta' Ottubru 2010, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna tieħu sehem f'Serata bħala parti mis-Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Is-Serata saret fl-Istitut Kulturali Taljan, il-Belt. Ħadu sehem diversi membri tal-Għaqda li qraw poeżiji bit-Taljan waqt li kien hemm min qara wkoll versi ta' Poeti Maltin li kitbu bit-Taljan, bħal Dun Karm Psaila. Inqraw anki poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż b'rabta mal-Italja.

Saru interventi mużikali mill-mezzo sopran Miriam Camilleri li kantat erba' kanzunetti; tnejn bit-Taljan u tnejn bl-Ingliż li ntlaqgħu tajjeb ħafna minn dawk preżenti.

Id-Direttur tal-Istito di Cultura Italiano, Dott. Bruno Busetti f'diskors qasir lejn tmiem is-Serata, irringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem tagħha. Huwa qal li kienet Serata adattata ferm bħala għeluq ta' ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet dwar l-Ilsien Taljan fid-dinja. Dott. Busetti awgura li Serati simli jissuktaw isiru fil-futur.

Ippreżenta s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għaqda.

No comments:

Post a Comment