Pages

Tuesday, December 30, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Diċembru 2008

Bl-għajnuna t’Alla, wasalna fi tmiem sena oħra. Imma wasalna wkoll fi tmiem terminu ieħor ta’ tmexxija għall-Għaqda tagħna. F’Jannar li ġej, il-membri se jkollhom id-dritt li jagħżlu Kumitat ġdid għat-tliet snin li ġejjin. Hu dmir ta’ kull membru li dakinhar tal-Laqgħa ġenerali jattendi u jaqdi dmiru kif imiss.
Meta wieħed iħares lejn it-tliet snin li għaddew, ma jistax ma jħossx ċertu sodisfazzjon. L-attivitajiet li l-Għaqda organizzat juru kemm hi tabilħaqq ħawtiela fil-qasam letterarju (poetiku). Il-fatt, li ħafna minn dawn l-attivitajiet saru fuq stediniet minn Kunsilli Lokali u minn għaqdiet oħra, juri kemm l-Għ.P.M. hija apprezzata; kif jixhdu wkoll l-attentenzi li dejjem kellha.
L-unika weġgħa li ħalliet f’qalb l-Għaqda kienet l-apatija ta’ ċerti membri. Ħasra tassew! L-Għaqda għamlet minn kollox biex lil dawn it-talin tqajjimhom minn nagħas tagħhom, imma mhux dejjem irnexxielha. Grazzi minn qalbi lill-Kumitat li ħadem miegħi tul dawn it-tliet snin li għaddew. Fl-istess waqt Awguri sinċieri lill-Kumiat il-ġdid.
Sadattant, nixtieq lill-membri kollha: il-Festi t-Tajba!

Alfred Massa
President

No comments:

Post a Comment