Pages

Wednesday, December 31, 2008

Midja - Media 2008

"Il-Mument" (28.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin issellem lill-Kanonku Joe Mejlak.
"Il-Gensillum" (10.01.2009): L-Ghaqda Poeti Maltin fl-ahhar xhur.
"Lehen is-Sewwa" (03.01.2009): L-Gh.P.M. issellem lill-poeta, il-Kan. Joe Mejlak.
"Lehen is-Sewwa" (03.01.2009): Kant, Muzika u Poezija dwar il-Milied.
"Il-Mument" (07.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tfakkar lil Erin Serracino Inglott.
"Il-Mument" (21.12.2008): Festa Milied f'Hal Tarxien.
"Lehen is-Sewwa" (27.12.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tfakkar il-25 sena mill-mewt ta' Erin Serracino Inglott.
"Il-mument" (16.11.2008): Tislima lil Anton Buttigieg (Versi).
"Lehen is-Sewwa" (15.11.2008): Versi.
"KullHadd" (23.11.2008): Premjazzjoni Konkors Poezija.
"Torca" (23.11.2008): Konkors Poezija 2008 - Serata ta' premjazzjoni.
"The Sunday Times" (23.11.2008): Versi.
"il-mument" (09.11.2008) - Progett tal-Ghaqda Poeti Maltin lil hinn minn xtutna
"Il-GENSillum" (11.10. 2008) - Meta l-poezija tghaqqad il-gnus
"Kullhadd" (19.10.2008): Ghaqda Hawtiela.
"Kullhadd" (19.10.2008): Stqarrija mill-Gh.P.M.
"Kullhadd" (19.10.2008): Poeta Ingliz f'Lejla ta' Poezija.
"Il-Mument" (02.11.2008): Lejla ta' Premjazzjoni - Konkors Nazzjonali Poezija 2008.
"Torca" (26.10.2008): Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Il-Gens" (25.10.2008): Stqarrija tal-Gh.P.M. dwar tibdil fl-ortografija Maltija
"Il-Gens" (25.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija 2008.
"Lehen is-Sewwa" (25.10.2008): Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Kullhadd" (12.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija.
"Kullhadd" (12.10.2008): Gieh lil Kilin.
"Il-Mument" (12.10.2008): Messagg ghal Jum il-Poezija.
"Il-Mument" (12.10.2008):  Jinghata Gieh lil Kilin mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"It-Torca"  (12.10.2008):  Messagg ghal Jum il-Poezija.
Bottega letteraria Vetrina/ Patrick Sammut. Selezione di poesie in italiano
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=6863
"Illum" (05.10.2008): Kilin imfakkar fir-Rabat mill-Gh.P.M.
"The Sunday Times" (05.10.2008): Remembering poet Kilin.
"The Malta Independent" (04.10.2008): A tribute to Kilin in Rabat.
"Il-Gens" (04.10.2008): Attivitajiet mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Il-Mument" (28.09.2008): Attivitajiet mill-Ghaqda Poeti Maltin.
"Lehen is-Sewwa" (27.09.2008): Lejla Marjana f'Hal Ghaxaq.
"The Sunday Times" (03.08.2008): Anthology with a difference.
"Il-Mument" (20.07.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin f'Zewg attivitajiet f'Ghawdex.
"Il-Mument" (20.07.2008): Il-poezija fil-Festival Malti ta' l-Arti 2008.
"It-Torca"  (13.07.2008): It-tieni zjara tal-poeta Ingliz Stephen Morris f'Malta.
"It-Torca" (20.07.2008): Il-poezija fil-festival ta' l-Arti 2008.
"It-Torca"  (13.07.2008): It-tieni zjara tal-poeta Ingliz Stephen Morris f'Malta.
"The Sunday Times" (20.07.2008): Poetry at the Arts Festival.
"Il-Gens" (12.07.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Mosta u z-Zejtun.
"The Sunday Times" (18.05.2008): Racognition for alfred Palma.
"Il-Mument" (29.06.2008): Aktar Lejliet ta' Poezija mill-Gh.P.M.
"Lehen is-Sewwa" (21.06.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Mosta u fiz-Zejtun.
"Il-Mument" (25.05.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin tiddizapprova. Ara l-Blogg
"It-Torca" (24.04.2008): Lejla ta' Poezija Ghand il-Kappuccini fil-Furjana.
"It-Torca" (20.04.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fil-Furjana.
"Il-Mument" (20,04.2008): L-Ghaqda Poeti Maltin fic- Centru Kulturali Frangiskan.
Harga ohra tar-rivista "Versi".
"The Sunday Times" (20.04.2008): Poetry Evening.
"Il-Gensillum" (12.04.2008): Zewg Lejliet ta' Poezija mill-Gh.P.M.
"Lehen is-Sewwa" (12.04.2008): Aktar Lejliet ta' Poezija. Versi u l-Gh.P.M.
"It-Torca" (09.03.2008): Poeta Ingliz f'Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"The Sunday Times" (09.03.2008): Poetry Evening at Vittoriosa.
"Lehen is-Sewwa" (08.03.2008): Il-poeta Ingliz Stephen Morris waqt Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"Il-Mument" (02.03.2008): Lejla ta' Poezija fil-Birgu.
"Il-Gens" (01.03.2008): L-ewwel harga ta' Versi 2008.
"Il-Gens" (01.03.2008): Rizultat tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.
"Lehen is-Sewwa" (01.03.2008): Rizultat tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.
"It-Torca" (17.02.2008): Versi.
"The Sunday Times" (10.02.2008): Poetry promotes love of beauty.
Another issue of Versi
"Il-Mument" (10.02.2008): Premjazzjoni tal-Konkors ta' Poeziji ghat-Tfal 2007.

No comments:

Post a Comment