Pages

Tuesday, September 30, 2008

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Settembru 2008

F'Lulju li għadda, l-Għaqda ppubblikat uffiċjalment it-tmien Antoloġija tagħha bl-isem I Silenzi della Montagna e le Voci del Mare / Silences of the Mountain and Voices of the Sea. Din ma kinetx l-ewwel darba li membri tal-Għaqda Poeti Maltin ingħaqdu ma' poeti barranin f'pubblikazzjoni simili.

Kienet esperjenza oħra, fejn l-Għaqda esportat f'pajjiż barrani l-poeżija Maltija kontemporanja; ukoll jekk il-versi tagħna kellhom ikunu bil-lingwa Ingliża.

Diżgrazzjatament, kif sikwit jiġri, is-suċċess ta' din l-Antoloġija aktar deher fl-Italja milli f'pajjiżna. Għax it-Taljani tawha importanza kbira f'diversi websites, Bloggs u saħansitra f'sezzjoni ta' l-istampa. Min-naħa tagħna, nistqarru li xtaqna ftaħna l-bieb għal aktar membri, kif ukoll użajna Lsienna flok wieħed barrani. Imma l-għażla ma kinetx f'idejna.

Jalla fil-futur qarib ikollna aktar okkażjonijiet simili. Ma ninsewx l-Antoloġija bl-Esperanto li għadna għaddejjin bit-tentattivi biex narawha stampata wkoll. Jalla l-membri tagħna japprezzaw bil-fatti dak li l-Għaqda qiegħda tagħmel għalihom.

Alfred Massa
President

No comments:

Post a Comment