Pages

Wednesday, October 5, 2016

Serata ta' Mużika u Poeżija f'Tas-Sliema

Il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema stieden lill-Għaqda Poeti Maltin biex imsieħba tagħha jieħdu sehem f'Serata ta' Mużika u Poeżija li l-Kunsill Lokali Sliema qed jorganizza f'Pjazza Sant'Anna, Tas-Sliema nhar il-15 t'Ottubru 2016 fil-5.00p.m. 

Intom mistiedna taqraw poeżija jew tnejn f'din is-serata.  Peress li l-Kunsill irid ihejji l-programm tal-okkażjoni min hu interessat jiġi u jaqra poeżija u mistieden li jibgħatli t-titlu tal-poeżija/i li sa jaqra.  Napprezzaw li tagħmlu dan sa nhar il-Ġimgħa 7'Ottubru 2016.

No comments:

Post a Comment