Pages

Wednesday, October 5, 2016

il-Laqgħa Ġenerali Straodinarja

Għeżież membri,

Nhar is-Sibt li għadda saret il-Laqgħa Ġenerali Straodinarja li fiha fost affarijiet oħra saret l-elezzjoni tal-Kumitat il-Ġdid 2016-2018.  Fil-laqgħa tal-Kumitat għaddiet emenda fl-Istatut (peress li hu l-ħsieb li l-Għaqda Poeti Maltin tirreġistra bħala NGO biex tkun tista' tibbenefika minn fondi pubbliċi fost raġunijiet oħra) li l-Laqgħa Ġenerali Annwali ssir kull sentejn flok tliet snin.  Din l-emenda għaddiet.

Ġie ukoll elett il-Kumitat il-Ġdid għall-2016-2018.

Dawn huma:-

President:   Jesmond Sharples
Segretarju:  Josef Borg
Kaxxier:     Emanuel Attard Cassar.
Membri:     Miriam Ellul
                 Josianne Azzopardi
                Andrew Sciberras
                Charles Mifsud
                Jonathan Balzan
               Wayne Farrugia

Il-karigi l-oħra tal-kumitat sa jinħatru fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat li għad trid issir dalwaqt.

Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-membri tal-Kumitat 2015-2016, partikularment lil Doris Chircop, lil Omar Seguna u Alfred Caruana Ruggier.  Nixtieq ukoll insellem il-memorja ta' Charles Magro li serva fuq il-kumitat u lill-Għaqda għal numru ta' snin twal.

Nixtieq ukoll ngħid grazzi lil dawk il-membri kollha li attendew għall-Laqgħa Ġenerali Straordinarja u nwegħidkom li flimkien mal-Kumitat il-ġdid (bħalma għamlu Presidenti u membri tal-Kumitati passati) sa naħdmu biex inkattru l-apprezzament u l-għarfien tal-poeżija Maltija u l-poeti Maltin u b'hekk inkomplu nwettqu l-viżjoni tal-fundaturi tal-Għaqda. Grazzi mill-ġdid.Jesmond Sharples

President

No comments:

Post a Comment