Pages

Monday, September 2, 2013

Serata f'Għawdex



Nhar is-Sibt 31 ta' Settembru, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Ministeru għal Għawdex tellgħu Serata ta' Poeżija u Mużika fil-bini tal-ministeru ġewwa l-Victoria Għawdex.
Kienet Serata mill-isbaħ u milquta b'kollox li għaliha kien hemm preżenti numru sabiħ ta udjenza, fosthom il-Ministru għal-Għawdex l-Onor.Anton Refalo.
Fetaħ is-Serata l-president tal-Għaqda s-Sur Charles Magro fejn ta' merħba 'l dawk preżenti u qal illi din kienet il-ħames attivita' li saret ġewwa Għawdex u t-tielet li kienet qed issir taħt il-patroċinju tal-Ministru għal-Għawdex. Hu qal ukoll illi n-numru sabiħ tal-pubbliku li jattendi għal dawn is-Serati jagħmlilna kuraġġ li dawn għandhom għandhom isiru aktar spiss.

Wara li nqraw l-ewwel erba' poeżiji smajna l-għanja ħelwa 'Marija ta' Wied il-Għajn' mil-kantanta żagħżugħa Josephine Marie Grima akkumpanjata mil-kitarrist Joe Engerer u l-Flawtista Charlene Portelli. Aktar tard kellna wkoll lis-Sopran Rosabel Pavia li flimkien mal-mużiċisti tawna l-kompożizzjoni tagħha stess 'Fis-Swar taċ-Ċittadella' versi ta' Charles Bezzina. 

Matul is-Serata inqraw poeżiji ta' erba' Membri Onorarji Għawdxin li huma: 
Ġannninu Cremona, Marċell Mizzi, Kav. Kelinu Vella Haber u l-Kan. Joe Meilaq.
Filwaqt illi Ġanninu Cremona qara' l-poeżiji tiegħu stess Mark, qara l-poeżiji ta' nannuh Marċell Mizzi u l-poeżiji l-oħrajn ġew fdati f-idejn Salv Sammut u Miriam Ellul. 

Waqt l-intervall saru preżentazzjonijiet lil-kantanti u mużiċisti u lis-Sur Charles Bezzina, il-persuna illi ħadem u għen ħafna biex din is-Serata kienet ta' suċċess kbir! Hawnhekk il-Ministru l-Onor Anton Refalo għamel id-diskors tiegħu. 

Is-Serata kienet ippreżentata minn Miriam Ellul.

No comments:

Post a Comment