Pages

Wednesday, July 10, 2013

l-Għaqda Poeti Maltin f'Dar l-Emigrant Lulju 2103

Għal darb’oħra, l-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament ta' kull xahar billi xi membri tal-Għaqda u dawk kollha li bħalna niggustaw il-poeżija ltqajna flimkien  nhar is-Sibt, 6 ta’ Lulju f'Dar l-Emigrant. Din  id-darba, il-laqgħa kienet ftit differenti minn laqgħat oħra. Minħabba li din is-sena jaħbat il-ħamsin sena mill-mewt tal-Poeta Rużar Briffa, Dr.Karmenu Mallia għadu kif kiteb essej bl-isem ta’ Il-Poeżija tat-tbatija f’Rużar Briffa b’riferenza għall-poeta Franċiż Alfred de Vigny. Dan l-istess essej ġie miġbur fi ktejjeb ta’ 24 paġna għal dawk kollha li jixtiequ jiksbu kopja tiegħu għal prezz baxx ħafna. Għaldaqstant waqt il-laqgħa, is-sur Salv Sammut qara xi siltiet minn dan il-ktejjeb għan-nom ta' Dr Mallia.  Is-Sur Patrick Sammut qara wkoll xi poeżiji ta' Briffa u għamel diversi riflessjonijiet,  Ma setax jonqos li ħafna minn dak li kienu preżenti qraw ukoll xi xogħoljiet minn tagħhom.

No comments:

Post a Comment