Pages

Tuesday, September 17, 2013

Poeżija u Mużika fil-Ġnien De Vilhena

L-Għaqda Poeti Maltin għal darb'ohra tellgħet serata ta poeżija u mużika fil-Ġnien De Vilhena il-Furjana ... din id-darba flimkien mal-Kunsill tal-istess belt. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sindku s-Sur Nigel Holland u xi kunsilliera ... fosthom is-Sur Torpiano. Is-serata fetħet bid-diskors tal-president tal-għaqda s-Sur Charles Magro li qal li jħossu kburi illi l-Għaqda Poeti Maltin hija l-ewwel għaqda li qed tuża dan il-ġnien hekk sabiħ għal attivitajiet tagħha. Huwa qal ukoll illi ħa pjaċir li kkunntattjawħ xi lukandi u staqsewħ jekk kienux jistgħu jattendu xi turisti għal din l-attivita'. Żied jgħid ukoll illi n-numru sabiħ ta udjenza preżenti jagħmel kuraġġ lil għaqda żżid f-dawn l-attivitajiet u juri kemm il-poplu għandu għal qalbu il-poeżija. Ġew moqrija numru sabiħ ta poeżiji sew bil-Malti u sew bl-Ingliż u li kienu tiżwiqa ta poeżiji leggeri, religjużi, soċjali fost oħrajn. Bejn il-qari tal-poeżiji kien hemm ukoll il-mużika sabiħa ta' Walter Micallef. Għalaq din is-serata s-Sindku tal-Furjana s-Sur Nigel Holland fejn qal illi hemm nies mil-Furjana stess li qatt ma marru Ġnien Vilhena u li din l-attivta' kienet tixraq f'post bħal dan. Qal ukoll illi attivitajiet bħal dawn għandhom isiru aktar spiss u jintużaw aktar ġonna ... semma wkoll illi hemm mal ghaxar ġonna ġewwa l-Furjana li forsi ftit jafu bihom. Is-serata għalqet b'bibita ġewwa l-istess post fejn sirna nafu iktar lil xulxin u qsamna t-tagħrif dwar il-poeżija fiż-żiffa helwa li kien hemm.
Is-serata giet ippreżentata minn Miriam Ellul.

No comments:

Post a Comment