Pages

Saturday, March 26, 2011

IL-Kelma Tal-President - Word From The President - Marzu 2011

Din is-sena qegħdin infakkru tliet anniversarji kbar, li lilna, bħala Għaqda Poeti Maltin, jolqtuna ħafna. Dawn huma l-50 sena mill-mewt ta' Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali, iċ-ċentinarju tat-twelid tal-Prof. Ġuże' Aquilina u l-10 snin mill-mewt tan-nutar Vincenzo Maria Pellegrini.
Bħala Għaqda tal-Poeżija ma nistgħux ma nħossux rabta speċjali ma' Dun Karm li poġġa l-Poeżija Maltija fuq bażi serja li tista' tħabbatha tajjeb ħafna ma' dik barranija. Min-naħa l-oħra, iż-żewġ poeti l-oħra kienu Membri Onorarji ad vitam tal-Għaqda tagħna; stedina li għamilnielhom u li laqgħuha b'idejhom miftuħin.
L-Għ.P.M. issellem lil dawn it-tliet poeti li għamlu ġieħ lill-poeżija tagħna; ' Il quddiem hemm il-ħsieb li nfakkruhom b'mod xieraq ukoll.
Jalla Dun Karm jissokta jispirana biex inkomplu mixjin fit-triq li fetħilna. Ngħożżu u ninsġu l-Għanja Maltija. Aquilina u Pellegrini nittama li jixprunawna biex nagħtu sehemna f'kull ħidma li torganizza l-Għaqda b'riżq il-Poeżija ta' pajjiżna.

ALFRED MASSA

No comments:

Post a Comment