Pages

Tuesday, May 11, 2010

Raymond Grech (1953 - )

Raymond Grech twieled Tas-Sliema. Ħa l-edukażżjoni tiegħu St. Catherine High School, il-Kulleġġ Stellamaris u Sir Temi Żammit Sec. Tech. School. Ilu jikteb il-poeżiji mindu kien żgħir u jikteb kemm bill-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Beda d-dinja tax-xogħol mal-Forzi Armati ta’ Malta fil-kapaċita ta’ Technical Storeman i/c. Wara ħadem ma' diversi kumpaniji kummerċjali fil-kapaċitajiet ta’ Office Manager u Stores Executive.Għal dawn l-aħħar snin mexxa n-negożju tiegħu taħt it-titlu ta’ Raymond Grech Enterprises. Huwa wkoll għalliem tal-Kompjuter f’skejjel privati u jispeċjaliżża u jikkonsulta fil-Computerised Accounting u l-Business Administration.

Huwa membru attiv tal-Għaqda Poeti Maltin, tal-Għaqda Letterarja Maltija u tal-International Society of Poets. Huwa wkoll produttur u preżentatur ta' programmi letterarji radjufoniċi.

Fis-sena 2004 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Paceville Insomnja.

Fis-sena 2005 - Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Malti, bil-Poeżija Nostalġija.

Fis-sena 2006 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Fossils In My Sanctuary.

Fis-sena 2008 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Solitaire.

Fis-sena 2009 Rebbieħ ta' l-ewwel premju tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija fit-taqsima tal-Ingliż, bil-Poeżija Intelligent Design.

Ħuwa qed jippjana li joħroġ l-ewwel antoloġija tieghu.Il-Poeżiji ta’ Raymond Grech dehru f’għadd ta’ antoloġiji, rivisti letterarji, gazzetti u ġurnali Maltin u barranin, kif ukoll ġew imxandra fuq ir-radju.

Miżżewweġ bi tliet subien. Aktar detalji fuq il-blogg tiegħu http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/


Raymond Grech was born in Sliema, Malta. Educated at St. Catherine High School, Stella Maris College and at Sir Temi Zammit Sec. Tech. School. Started writing poetry at an early age both in Maltese and English. Raymond's poems are published in various books, magazines, blogs, newspapers etc.; He is an active member of the Maltese Poets Association and the Maltese Literary Society. A producer and presenter of radio phonic literary programs. Award-winning poet - five times First-Prize winner in the Malta National Poetry Competition - 2004 ‘Paceville Insomnja’ in the Maltese category. 2005 ‘Nostalġija’ in the Maltese category. 2006 ‘Fossils in My Sanctuary’ in the English category. 2008 'Solitaire' in the English category. 2009 'Intelligent Design' in the English category. More details on his blog http://raymondcgrech.blogspot.com.mt/

Jien Ħamiema

Jien ħamiema ntir fl-għoli
immur 'l bogħod lil bogħod.
Is-sliem ħieles jien inħobb
avolja l-bur jirtogħod.

Għalxejn jisparaw fuqi
mid-dmija nsib fejqan.
Għalxejn jiġru warajja
il-bies u il-badan.

Għalxejn jonsbuni l-isqra
mil-wied minfuq l-gholjet.
Għalxejn jgħamluli ħofra
ħa naqá f'dlamijiet.

Għajjien bil-għatx mifluġi
jien narga' lura lejn id-dar;
għax hemm minn jistennieni
fid-dwiemi lejl u nħar.

Raymond Grech
5 ta' Ottubru 2008


Qam Għalina il-Grigal
(Nhar l-24 ta' Jannar 2008)

Rih l-irwiefen fuq iż-żwiemel
twaħħad qilla mas-sibien;
ħalli jqellu ġo l-imrasi
ħalli jifqgħu il-bibien.

Rikkieb il-ħallel dan ir-riħ
tqanqil l-ibħra w jaf jitbgħal;
bħal milgħuba jaf jiftaħar,
"Jiena huwa il-Grigal!"

Qaċċat ħbula qaleb dgħajjes
lewa slielem tal-ħadid,
faqa’ mħażen tas-sajjieda
Marsamxett kien taħt thedid

Sant'Jiermu libes l-elmu
u lesta l-azzarin,
għax ħarstu kiennet tbeżża
w għax kellu ħsieb ħażin.

Fort'Tini xedd kurazza
ħariġlu il-kanun,
għax rawgħtu ġiet bid-deni
w għax kellu xeħt miġnun.

Jilheġ laħaq il-Fortizza
Stgħaġbu l-għasses u l-gwardjan.
Tela' fl-għoli w niżel l-isfel
laħaq Torri San Ġiljan.

Il-bajja ż-żgħira daħal
hemm għamel xi ħerbiet
sa wasal sal-balluta
u tbadbad għal qaliet.

Met'ghada jerġa' jqellel
u jiġi bil-mirjieħ
ħalluħ imajna-jmewet
ħadd minna ma jmerieħ.

Raymond Grech
24 ta' Jannar 2008

No comments:

Post a Comment