Pages

Saturday, May 22, 2010

L-GĦAQDA POETI MALTIN FIL-FGURA


Bħala parti mill-"Ġimgħa Marjana" organizzata mill-Kummissjoni Kultura u Radju fi ħdan l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu, Fgura, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex tieħu sehem f'Sarata Kulturali Marjana ta' Poeżija u Mużika li saret fil-Każin tal-lokal nhar il-Ġimgħa, 21 ta' Mejju 2010.
Flimkien ma' numru ta' poeti li qraw poeżiji b'temi Marjani, ħadu sehem ukoll il-4th System Quartet u l-bandist Charles Ciantar. Patrick Sammut tkellem dwar Patri Anastasju Cuschieri OC, Il-Poeta tal-Madonna.
Alfred Massa f'diskors fil-bidu tas-Serata feraħ lill-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu f'għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Imbagħad irrefera għall-artiklu dwar il-Poeżija ta' Don David M. Turoldo li deher f'rivista Marjana ta' Civitavecchia, ġewwa l-Italja. Dan is-saċerdot xebbah lill-poeti mal-antenni radjufoniċi u televiżivi għax bħalhom iwasslu messaġġi lill-umanita'. Hawn il-President tal-Għ.P.M. fisser li f'kull poeżija hemm messaġġ għalhekk tajjeb li nipprovaw niskopruh.
Fi tmiem is-Serata is-Sur A. Pezzuto, President tas-Soċjeta' ippreżenta tifkira lill-Għ.P.M.
Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M.

No comments:

Post a Comment