Pages

Thursday, March 25, 2010

Il-Kelma tal-President - Word from the President - Marzu 2010

Dan hu l-ewwel Folju tal-Aħbarijiet għas-sena 2010. Sena ta' ċerta importanza għalina għax tfakkar il-35 anniversarju tat-twelid tal-Għaqda tagħna.

Bħalma jiġri f'okkażjonijiet simili bla ma jrid wieħed iħares lura u jinnota x'avvenimenti jkunu ħallew timbru speċjali warajhom. Ċertament, meta l-Għ.P.M. tagħmel dan għandha għax tħossha sodisfatta u kburija fl-istess ħin.

Saru diversi attivitajiet li ħallew impatt kbir fuq il-Poeżija Maltija kif ukoll fuq il-poeti tagħna. Dawn jinsabu mnaqqxin b'ittri tad-deheb fl-Istorja tal-Letteratura Maltija.

Imma mal-ħarsa lura rridu wkoll inħarsu madwarna biex nippjanaw il-futur. Hemm bżonn li l-membri jkunu aktar ħajjin u mhux ta' nofs kedda.

Inħossu dmir tiegħi li nsellem lil kulmin fl-imgħoddi ta sehmu biex l-Għ.P.M. waslet fejn tinsab illum; b'mod parikolari lill-fundatur, Mons. Dr. Amante Buontepo. Jalla l-futur ikun iwarrad daqskemm kien il-passat; anki jekk nafu li x-xewk ma jonqosx. Wara kollox, mhux kull warda fiha x-xewk!

ALFRED MASSA

No comments:

Post a Comment