Pages

Wednesday, March 31, 2010

Agnus in Crucis Levatur


Nhar il-Ġimgħa, 12 ta' Marzu 2010, l-Għ.P.M. fetħet l-attivitajiet tagħha dwar il-Ġimgħa Mqaddsa billi erba' membri tagħha fuq stedina tal-Grupp Media u Kultura fis-Seminarju tal-Virtu' ħadu sehem f'Serata ta' Poeżija u Mużika bit-tema Agnus in Crucis Levatur. Il-poeti kienu Alfred Massa (President), Charles Magro (Segretarju), Patrick Sammut ( Viċi President) u Dr Emmanwel Attard Cassar (Segretarju Internazzjonali).Ħadu sehem ukoll Ryan Lee Pace u Abraham D'Amato fuq l-orgni u Tony Terribile li tkellem dwar il-Kurċifissi f'Malta.
Matul il-Ġimgħa Mqaddsa l-Għaqda Poeti Malti flimkien mal-Grupp Erba' Klarinetti organizzat żewġ Lejliet ta' Mużika Sagra u Poeżija Reliġjuża. It-Tlieta, 23 ta' Marzu 2010 fil-knisja parrokkjali tal-Fgura u t-Tlieta ta' wara fit-30 ta' Marzu 2010 fil-Kappella tal-Konservatorju, f'Bormla. Inqraw diversi poeżiji mill-membri tal-Għaqda. F'Bormla sar diskors mill-President li semma r-relevanza li teżisti bejn il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Poeżija. Fil-Ġimgħa Mqaddsa tajjeb li n-Nistrani jirrifletti dwar il-Messaġġ tal-Fidwa filwaqt li fil-poeżija hemm dejjem messaġġ utli għall-qarrej. Iż-żewġ Serati kienu mmexxija mis-Segretarju, Charles Magro u fihom ħadu sehem mal-20 membru.

No comments:

Post a Comment