Pages

Wednesday, October 7, 2015

JUM IL-POEŻIJA - 2015

JUM IL-POEŻIJA

Jum il-Poeżija f’Malta hu ċċelebrat fil-15 ta’ Ottubru.  Mhux b’kumbinazzjoni li fl-istess ġurnata f’Malta niċċelebraw ukoll Jum Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali ta’ pajjiżna.

Ir-raġuni li għaliha Dun Karm Psaila hu magħruf bħala l-Poeta Nazzjonali hi li fix-xogħol tiegħu, permezz tal-poeżija, għanna l-karattru Malti u l-elementi kollha li jikkostitwixxu l-identità ta’ pajjiżna u tal-Maltin.

Sfortunatament illum din l-identità qegħda titkisser bil-mod il-mod, kemm minn ċerti liġijiet li qegħdin jimminaw l-għeruq tagħha, kif ukoll mill-ġibda ta’ ħafna Maltin li nkilbu għal, u tkaxkru minn, sitwazzjonijiet li jeżistu f’pajjiżi barranin, li jwasslu biss għal kaos sħiħ fil-familji, fil-ħajja, fis-soċjetà u fil-pajjiż.

Ħafna Maltin qegħdin jaqtgħu qalbhom; daħlu f’pessimiżmu u f’negattiviżmu sfrenati.  Għandna nies li jqisu t-tradizzjonijiet u l-valuri tradizzjonali bħala xkiel u ostakli fil-ħajja libertina tagħhom.  Bil-mod il-mod dieħla l-moda ta’ ‘nagħmel li rrid u ma jindaħalli ħadd; ta’ dak li rrid, irridu issa u lest li nkisser kull kompetizzjoni biex nakkwistah’.

Dawn is-sitwazzjonijiet ġa jidhru irriversibbli, u l-konsegwenzi tagħhom bdew jinħassu diġà.  Il-problema tal-abbuż mid-droga ma nistgħux insibulha rkaptu; il-problemi fil-familji tagħna jiżdiedu minn jum għal ieħor; u ż-żieda fil-każi ta’ suwiċidji u traġedji oħrajn jirriflettu l-kaos li bdejna ngħixu fih.

Kuntrarju għal dan kollu, fl-Għaqda Poeti Maltin aħna nemmnu li jeżistu għodod, fosthom il-Poeżija, li jgħinuna nevitaw is-sitwazzjonijiet katastrofiċi tal-ħajja, jew nirkupraw minnhom.  Il-Poeżija tirrendina ottimisti li, iva, ir-rota tista’ ddur.

Flimkien ma’ J.R.R. Tolkien aħna nemmnu li:

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring:
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.

Il-poeżija mhix dik li tinkiteb mill-poeti biss, jew minn dawk li jirreċtawha waqt xi programm letterarju.  Il-poeżija hi f’qalb kull bniedem; u hawn hi t-tama tagħna, li l-bniedem f’ċerti sitwazzjonijiet jaġixxi aktar fuq dak li tgħidlu qalbu, milli fuq dak li jgħidlu moħħu jew li jiddettawlu ċerti sitwazzjonijiet li huma aljeni għalina u li jwasslu biss għall-qerda.

No comments:

Post a Comment